Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No.1, 2018

Dental tribune Polish eDition Praktyka 5 Ryc. 2: Stan po mechanicznym oczyszczeniu przyzębia oraz zastosowaniu OXYSAFE® w okolicy 14-24. Podczas terapii tlenowej pacjent odczuwał lekkie kłucie i ciepło. dukcja głębokości kieszonek dziąsłowych, a nawet odbudowa dziąsła mogą być uzyskane już w pierwszej fazie leczenia. OXYSAFE® został poddany niezależnym badaniom. Badanie w Nijmwegen University dowiodło redukcji bakterii odpowiedzialnych za zapalenie przyzębia oraz spłycenie kieszo- nek dziąsłowych u 56% badanych. Znaczące działanie lecznicze, a nawet częściową po- nowną osteointegrację zaobserwowano u 75% wszystkich pacjentów z zapaleniem przyzębia (nawet u palaczy). Również w leczeniu ran przewlekłych OXYSAFE® okazał się szcze- gólnie skuteczny. Dużą poprawę, a nawet zu- pełne wygojenie ran zaobserwowano u 81% pacjentów z cukrzycą. Podsumowując, można stwierdzić, że terapia z wykorzystaniem OXYSAFE® skutecznie leczy wieloczynnikowe zapalenie przyzębia w sposób maksymalnie delikatny w 2 etapach. Zarówno antybiotyki, jak i chlorheksydyna nie są w tej metodzie stosowane. OXYSAFE® nie jest cytotoksyczny i nie zawiera żadnych nad- tlenków ani wolnych rodników. Nie występuje też ryzyko nabycia odporności. Należy zaapli- kować dużą dawkę żelu Perio Protection Gel bezpośrednio do kieszeni dziąsłowej za pomo- cą strzykawki z kaniulą. Dodatkowo pacjent otrzymuje płukankę OXYSAFE® do stoso- wania w domu (dostępna jest też w aptekach) w celu utrzymania poziomu natlenienia po leczeniu gabinetowym oraz w celu zapobieże- nia wystąpienia infekcji. Ryc. 3: Obraz kliniczny po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. Pacjent stosował płukankę OXYSAFE® równolegle z leczeniem w gabinecie, widoczne są różowe dziąsła bez stanu zapalnego. AD PREPARAT Z AKTYWNYM TLENEM o wzmocnionym działaniu W stanach zapalnych przyzębia i periimplantitis OXYSAFE Professional W stanach zapalnych przyzębia i przy periimplantitis: Szybka redukcja głębokich kieszonek dziąsłowych Eliminuje szkodliwe bakterie beztlenowe Technologia z formułą aktywnego tlenu, szybsze gojenie ran, redukcja stanów zapalnych (nie zawiera nadtlenków i wolnych rodników)  Nie zawiera w składzie antybiotyków i chlorheksydyny 10 ml 3 x dziennie Bezpośrednia aplikacja do kieszonek dziąsłowych Kontynuacja terapii przez pacjenta w domu www.hager.com.pl biuro@hager.com.pl tel. 71/368 71 66, 368 71 37

przegląd stron