Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition No. 3, 2017

Dental tribune Polish eDition Wydarzenia 13 AD Palti, dr. Mariusza Dudy oraz prof. Ryszar- da Koczorowskiego i dr. hab. Krzysztofa Osmoli przeprowadziła Egzamin Między- narodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship/Diplomate zgodnie z zaawan- sowanymi programami uznawania kwali- fikacji w zakresie implantologii stomatolo- gicznej wg kryteriów ICOI. Do egzaminu przystąpiło 19 lekarzy zdających na pozio- mie Fellowship oraz 13, którzy aplikowali do stopnia Diplomate, a wcześniej uzyskali Umiejętność Fellowship. Po raz pierwszy w Polsce do egzaminu przystąpili lekarze dentyści z zagranicy, m.in. z USA, Grecji, Syrii i Izraela, którym przyznano 7 Umie- jętności Fellowship oraz 5 Diplomate. W piątek wieczorem organizatorzy zaprosili na wyjątkową Galę Dinner, pod- czas której obyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających otrzymanie Międzynarodowych Umiejętności Implan- tologicznych Fellowship i Diplomate. Cer- tyfikaty potwierdzające ukończenie szko- lenia Curriculum Implantologii PSI/ICOI/ DGOI 10+2 otrzymali również absolwenci edycji 2015-2017. Atrakcją wieczoru był pokaz mody prosto z Monte Carlo. W imieniu Zarządu PSI serdecznie dziękujemy wykładowcom za podzielenie się swoją wiedzą z uczestnikami Kongresu, firmom, które zaprezentowały najnowszą ofertę adresowaną dla lekarzy implantolo- gów i zorganizowały warsztaty praktycz- ne, sponsorom, dzięki którym mogliśmy zapewnić najlepsze warunki, a przede wszystkim uczestnikom, którzy licznie zebrali się w hotelu Double Tree by Hilton i sprawili, że kongres był niezapomnianym wydarzeniem naukowym, ale i towarzy- skim. 11. Międzynarodowy Kongres PSI od- będzie się w czerwcu 2019 r.

przegląd stron