Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition No.3, 2017

22 INDUSTRIE/MONDZORGKALENDER DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION APRIL 2017 PrograMill: innovatieve frees- machines voor digitaal tijdperk Ivoclar Vivadent introduceert vier nieuwe freesmachines. Deze wor- den samen met de innovatieve materialen en gecoördineerde pro- cessen door het nieuwe Ivoclar Di- gital-productportfolio aangeboden en voldoen aan de strenge normen van moderne tandheelkundige kli- nische en laboratoriumtechnologie. PrograMill One: de nieuwe maatstaf voor chairside PrograMill One is de kleinste vijf- assige freesmachine-chairside ter wereld. Hij combineert tandheel- kundige productiekwaliteit met hoge precisie en een modern de- sign. In de innovatieve freestech- niek met vijf assen draait het werk- stuk rondom het instrument. De toevoer is hierdoor constant. Het instrument blijft in continue aan- raking met het IPS e.max-blokje en verzekert zo korte freestijden en minimale slijtage van de machine. Voor verschillende materialen en indicaties zijn diverse gevalideerde freesstrategieën beschikbaar. Met de draadloze mogelijkheden van de machine kan deze met behulp van een speciale app voor tablets en smartphones vanuit elke willekeu- rige locatie worden bediend. De op- tische statusweergave geeft de hui- dige status van de machine weer. PrograMill One wordt gebruikt in combinatie met de scanners en de- signoplossingen van 3Shape. Het is speciaal ontwikkeld voor het frezen van IPS e.max. een geïntegreerde pc met een tou- chscreenscherm. De materiaal- en toolwisselaars werken in harmonie samen, zodat het productieproces onafh ankelijk en zonder onder- brekingen doorgaat. Het centrale beheer van de inhoud van de ma- teriaalwisselaar en het instrumen- tenmagazijn verzekeren dat de juis- te freesstrategie wordt gebruikt. De gepatenteerde ionisator vermindert de statische vervuiling van rest- materiaal, van bijvoorbeeld gefreesd acryl of PMMA. Alles bij elkaar biedt de PM7 een toekomstbestendige op- lossing voor de vervaardiging van prothetische restauraties. PrograMill PM3/PM5: econo- misch en precies PrograMill PM3 en PM5 zijn ont- worpen voor de procedures van nat slijpen en droog frezen. Zij hebben de capaciteit om een breed scala van materialen voor vele indica- ties te verwerken. Volautomatisch materiaalmanagement controleert de compatibiliteit van de tools en freesstrategieën. De automatische toolwisselaar verzekert consisten- te, ononderbroken productie. Met de geïntegreerde materiaalwisse- laar voor acht discs van de Progra- Mill PM5 kunt u diverse freestaken voltooien, die tegelijkertijd betrek- king hebben op verschillende ma- terialen en indicaties. Individuele freesstrategieën bieden korte ver- werkingstijden voor de respectie- velijke restauraties. PrograMill PM7: dynamische, state-of-the-artmachine voor laboratoria PrograMill PM7 heeft de mogelijk- heid om een grote verscheidenheid aan materialen in natte en droge staat te frezen. Het is geschikt voor een breed spectrum aan indicaties. Het snelle freesproces met vijf as- sen wordt bestuurd door middel van Uitgebreide reeks accessoires Het nieuwe machineportfolio wordt door een uitgebreide reeks accessoires aangevuld. Het bestaat uit softwareprogramma’s, een al- gemeen basisstation, innovatieve kleurcodering van materialen om correct gebruik te verzekeren, evenals een breed gamma van tools en speciale hulpstukken. On1™-concept: combineert het beste van twee werelden prothetische Restauratief gebruiksgemak Het plaatsen van de afdrukcoping of componenten wordt makkelijker, aangezien de On1-basis de conische connectie op tissue-level brengt. Chirurgische fl exibiliteit Het On1-concept is toepasbaar op de conische connectie: Nobel- Active, NobelParallel en Nobel- Replace CC. Onverstoorde aanhechting van het zachte weefsel De aanhechting van het zachte weefsel blijft onverstoord voor een optimale genezing. Vanaf het moment van de implantaatplaat- sing wordt het On1 Abutment niet meer losgeschroefd en kan het eveneens fungeren als healing abutment in combinatie met een cover screw. Restauratieve fl exibiliteit De On1 Basis is beschikbaar in twee hoogtes, voor een optimaal esthe- tisch resultaat op korte en lange termijn. Kies tussen cementeren of verschroeven Afh ankelijk van de indicatie of de klinische voorkeur kunt u voor een gecementeerde of geschroefde de- fi nitieve restauratie kiezen. IOS workfl ow (Intra Oral Scannable) Het gebruik van het On1 IOS- healingkapje laat toe om zowel digitaal als klassiek af te drukken. Geleverd met de passende On1 Clinical Screw. Vraag de On1-bro- chure op met alle referenties voor de componenten van dit protheti- sche gamma. Meer informatie op nobelbiocare.com/on1. Mondzorgkalender Uitgelicht MEI Compact Clinic Slijpen van instrumenten “hands-on” 8 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl Functieherstel en esthetiek 11 en 12 mei, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam www.acta-de.nl Compact Clinic Het Torque gevaar – Oorzaak en gevolg van gingivarecessie 11 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl Greatness in your hands – Get started with All-on-4® 11-12 mei, Nobel Biocare Training Center, Parijs www.nobelbiocare.com/courses Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk 12 mei (start), Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam www.acta-de.nl Asymmetric extractions in Selfl itigation 12 mei, IOS, Amersfoort www.semios.nl QP Themadag Specifi eke patiëntengroepen: een uitdaging voor de mondhygiënist 12 mei, Jaarbeurs, Utrecht www.qualitypractice.nl QP Themadag De praktijk van de toekomst – Bent u er klaar voor? 13 en 20 mei, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam www.qualitypractice.nl Compact Clinic: Hoe om te gaan met bange, boze of bazige patiënten 17 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl Compact Clinic: Parodontitis en Diabetes mellitus: Wie doet wat? 18 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl 50 Years ESBO Congress – Clinical Highlights 18-19 mei, Heineken Experience, Amsterdam www.esbocongress.com Leren implanteren 19 mei en 9 juni, restaurant Zuiver, Utrecht www.implantcollege.eu Still Being Active 19 mei, Zorgvooruwmond B.V., Den Bosch www.nobelbiocare.com/courses Compact Clinic: Plasto paro- chirurgie – recessiebedekking, mucogingivale en esthetische chirurgie 22 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl Compact Clinic: Over orale infecties, focale infecties, profylaxe en antibiotica 24 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl Masterclass Esthetiek rondom de mond en tandheelkunde met injectables 30 mei, Implacademy, Garderen www.implacademy.nl Compact Clinic: Snurken, of is er meer aan de hand? 31 mei, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam www.kvpa.nl JUNI Symptomen en syndromen 2 juni, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam www.acta-de.nl Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT 2 juni, Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde, Nijmegen www.paot.nl Seaclass – Backward planning voor een voorspelbare implantaatbehandeling 9-10 juni, Lebeau Hotel Zoute, Knokke (België) www.nobelbiocare.com/courses ® Distributed by ICX Implants B.V. H e t FAIRE Premium Implantaat MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE! WIJ OVERTUIGEN AL 14 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN PREMIUM DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM! Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT Tijdens deze cursus wordt door mid- del van presentaties en oefeningen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D- en de huidige 3D-röntgenopnamen. Aange- zien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend op een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodza- kelijk. Ook wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regel- geving rond het werken met CBCT en de implementatie ervan. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opna- men en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving. De cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Kosten voor deelname bedragen 1.295,- euro en er zijn 12 KRT-punten mee te behalen. Leren implanteren Tandartsen worden tijdens deze tweedaagse cursus door een ervaren implantoloog rondgeleid in de wereld van de dentale implantologie. Tijdens deze kennismaking komt u meer te weten over de geschiedenis, het heden en de toekomst van dentale implantologie in Nederland. Daar- naast wordt vooral aandacht besteed aan praktische zaken: wat u nodig heeft in de praktijk om te starten met implanteren, wat de praktische aanpassingen zijn, de kosten en de verandering in werkwijze/plan- ning van de praktijk. Daarbij wordt het gehele behandelplan van een edentate patiënt uitvoerig besproken en wordt ook praktisch geoefend op kunstkaken om gevoel te krijgen bij het implanteren. Met deze cursus legt u de basis om te starten met het implanteren. Aanvullend kunt u de rest van het programma ‘Leren implanteren’ volgen, zodat u goed voorbereid toe kunt werken naar uw eerste implantologische behande- ling. De cursus is geaccrediteerd voor 12 KRT-punten en kost 1.000,- euro. Seaclass – Backward planning voor een voorspelbare implantaatbe- handeling In de huidige maatschappij streeft iedereen naar een ideaalbeeld waarin alles vooral snel moet gebeuren, met als gevolg dat het aandeel patiënten met hoge esthetische verwachtin- gen toeneemt. Het is belangrijk dit verwachtingspatroon goed in te schatten aan de hand van gesprek en onderzoek, en zo nodig bij te sturen om tot een effi ciënt behandelplan op maat te komen. Deze cursus biedt gerichte klinische informatie voor de behandeling van complexere cases met het oog op een optimaal esthetisch resultaat. Samenwerken met kennis van zaken en in overleg staan centraal. De deels gezamenlijke scholing van de vier docenten en hun onderlinge samenwerking in de prak- tijk tot de dag van vandaag zal dit illustreren. Deelnamekosten zijn 950,- euro (495,- euro voor studenten).

Pages Overview