Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition No.3, 2017

DENTAL TRIBUNE NETHERLANDS EDITION APRIL 2017 INDUSTRIE 21 Vloeibaar Bulk Fill-materiaal Admira Fusion x-base maakt lijn compleet Alleen het nanohybride ORMO- CER®-vulmateriaal Admira Fusion biedt de unieke Pure Silicate Tech- nology, waarmee directe restaura- ties in keramische kwaliteit moge- lijk worden gemaakt. Als ‘keramiek voor vullen’ zijn de Admira Fusion- producten op de markt een voor- trekkersrol gaan vervullen. Het stopbare universele vulmateriaal Admira  Fusion, het Bulk Fill-ma- teriaal Admira Fusion x-tra en het vloeibare Admira Fusion Flow heb- ben al geruime tijd vaste voet aan de grond. Nu maakt de vloeibare Bulk Fill-variant Admira Fusion x- Admira Fusion x-base is zelfnivellerend en past zich daarom uitstekend aan de geprepareerde caviteitswanden aan base de productfamilie compleet: snel, veilig en op keramische basis. Daarmee kunnen incrementdikten van wel 4 mm in slechts één werk- stap zonder lagen worden gelegd. Het is geschikt voor onderlagen van de klassen I en II en tevens voor vullingen van de klassen III en V. Het hoogvisceuze Admira Fusion x-base in de kleur Universal kan dankzij zijn vloeibaarheid zeer ge- makkelijk worden aangebracht zonder te druppelen. Het is zelf- nivellerend en past zich daarom uitstekend aan de geprepareerde caviteitswanden aan. Na de licht- harding (twintig  seconden) hoeft alleen nog een occlusale deklaag met Admira Fusion of een univer- sele composiet dan wel een com- posiet voor laterale elementen op methacrylaatbasis te worden aan- Septodont lanceert nieuwe website De fi rma Septodont lanceerde re- cent haar nieuwe website: www. septodont.nl. Niet alleen is de web- site aan een grondige facelift on- derworpen, ook werd veel aandacht besteed aan het functionele aspect, zodat tandheelkundige professio- nals eenvoudig en snel de informa- tie kunnen terugvinden die ze no- dig hebben. Of het nu gaat om een productomschrijving, een bijsluiter of veiligheidsbladen: in slechts drie klikken kan nu alle productinfo worden teruggevonden. Uiteraard is de nieuwe website ook meteen responsive gemaakt en daardoor perfect leesbaar vanaf elk mobiel toestel. Septodont heeft meer dan tach- tig jaar ervaring met het ontwikke- len en fabriceren van innovatieve tandheelkundige producten en lo- kale anesthetica voor tandheelkun- dige professionals. Hun vertrouwen heeft Septodont tot wereldleider op het gebied van pijnbestrijding gemaakt, met een aanwezigheid in meer dan 150 landen. Tegenwoor- dig heeft het bedrijf meer dan dui- zend mede werkers en beschikt het over fabrieken in Frankrijk, Noord- Amerika en India. gebracht. Het resultaat is een sta- biele en esthetische restauratie. Admira Fusion x-base is een Bulk Fill-materiaal met bovenge- middelde kwaliteiten. Door het gebruik van de innovatieve nano- hybride ORMOCER-technologie is het een uniek vloeibaar vulmateri- aal dat volledig (zowel harsmatrix als vullichaam) op siliciumdioxide is baseerd. Daaruit resulteren zijn hoge vulstofgehalte, zijn uitste- kend lage krimp en een net zo lage krimpstress. Doordat er is afgezien van klassieke monomeren ontstaat er bovendien een uitstekende bio- compatibiliteit naast een gering al- lergeen potentieel. Admira Fusion x-base is ver- krijgbaar in de naloopvrije, niet- druppelende NDT®-spuit. Meer informatie op www.voco.com/nl. Madrid, Spain 29 August - 1 September 2017 Bringing the World together to improve oral health Abstract submission deadline: 3 April 2017 Early-bird registration deadline: 31 May 2017 THE BIGGEST INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS www.world-dental-congress.org

Pages Overview