Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

8 Цветни маси за апарати Wellsamed® Немско качество. Италиански дизайн. Внесете цветно настроение в кабинета си! Удароустойчиви маси за апарати с прахово покритие от неръждаема стомана и 8 мм предпазно стъкло. Производител: Wellsamed GmbH, от „БУЛДЕНТ“ЕООД, зала 2, щанд А5, „Булдентал“ Хранителни добавки ANDERSON Anderson е фирма, коя- то от 1997 г. работи изцяло в сферата на хранителните добавки, отговарящи напъл- но на изискванията на про- фесионалните атлети и на любителите на спорта. Всяка категория продукти е съз- дадена да даде най-добрия резултат. Всеки отделен про- дукт съдържа подходящите съставки и витамини за по- стигане на желания ефект. Производител: „МЕДИНЕКСТ– ANDERSON“, от „МЕДИНЕКСТ“ ООД, зала 1, щанд B6, „Булмедика“ Стоматологични инструменти Широка гама стоматологични ин- струменти с най-високо качество. Производител: Prima, от Dentadel, зала 2, щанд А19, „Булдентал“ NEWTRON® P5 XS BLED NEWTRON–P5XS е едно от най-продаваните ултразвукови устройства на SATELEC® в световен мащаб, притежаващо най-широкия диапазон на мощност, B–LED технология и перфектен контрол на амплитудата на трептене. Производител: Acteon Satelec, от „ДЕНТАСЮИС“ ЕООД, зала 3, щанд С4, „Булдентал“ EndoPilot Light EndoPilot Light e дигитален апекслокатор със сензорен дисплей. Импулсно измерване на дължината без влияние от странични фактори и с висока прецизност. Интуитивно меню, визуален контрол на измерването и звукова сигнализация. Li– Ion батерия с дълготраен живот. Производител: Schlumbohm GmbH, Германия, от „Ексел Дент“ ЕООД, зала 3, щанд D1, „Булдентал“ Parallel-Guide System Parallel-Guide е уникална, лесна за употреба и евтина сис- тема за създаване на предвидима паралелност и разстояние между имплантите. Производител: Green Implant System Technology GmbH, от Intelligent Green Technologies RB, Ltd, зала 2, щанд D19, „Булдентал“ CC COSMO Фрезапарат с CAD/CAM софтуер за сухо и мокро фрезоване на композит, цирконий, восък, CoCr, Peek, PMMA, стъклоке- рамика, хибридна керамика и титан. Петосен, за стандартни блокове Ø 98 мм и малки блокове до 40 мм. Показания: коронки, мосто- ве, цели анатомични коронки и мо- стове, инлеи и онлеи, имплантни надстройки, телескопични коронки, фасети, модели, шини, хирургични водачи, протези. Нашето портфолио включва различни фрезапарати. Производител: „INTERDENT d.o.o. Слове- ния“, зала 2, щанд D12, „Булдентал“ Стоматологичен юнит „Сирена“ ASN Стоматологичният юнит е с възможност до 7 инструмента на работния блок и 4 инструмента на помощната масичка. Работният блок е с горно рамо на окачване и долни (висящи) шлангове. Панел за управление със следните функции: ▸ ревърс на ММ със светлинна индикация; ▸ регулиране оборотите на ММ (1000–40 000); ▸ цифрова светлинна индикация за оборотите на ММ; ▸ включва/изключва измиването на плювалника; ▸ включва/изключва пълненето на чашата; ▸ управление движението на стола на пациента и две про- грамирани положения – изходно и паник (критично). Сестринска част на воден модул с четири гнезда: слюнкосмукател и 3 свободни гнезда. Осветително тяло – халогенно или LED със студена свет- лина, като и двата варианта са със сензорно управление. Юнитът се окомплектова с периферия, аспирационна уредба, компресорна уредба, камера, монитор, негативоскоп и др. по задание на клиента. Производител: „Крис–Бил“, зала 2, щанд A3, „Булдентал“ Soft–Core Obturators Обтурирането със Soft–Core е бърз, лесен и безопасен метод, който осигурява перфектно апикално запечат- ване. Soft–Core Obturator е съставен от цветно кодира- на дръжка, тейперован носач, обвит с термопластична гутаперка, в размери ISO20 до 70. Предимстватa пред Thermafill обтуратор са по-тънък носач, което прави обту- ратора по-гъвкав, както и това, че носачът е кух в горната си трета, което улеснява разпробиването му за щифт. Производител: „CMS Dental Дания“, от „Ендо“ ООД, зала 3, щанд B7, „Булдентал“ Estelite ASTERIA Универсален високоестетичен нанохибриден композит с опростен протокол на работа чрез нанасяне само в две стъп- ки. С ненадминат „хамелеонов ефект“ дори и при монохро- матична послойна техника и минимална ширина на фазата. Предлага лекота на полиране и удължено работно време. С изключителни манипулативни качества. Съдържа 82 теглов- ни процента сферичен пълнител, гарантиращ подобрена здравина и износоустойчивост. Наличен в 7 Body и 5 Enamel цвята, покриващи цялата гама по VITA. Производител: Tokuyama Dental Corp., от „УЛТРАДЕНТАЛ“ ООД, зала 3, щанд С15, „Булдентал“ НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 ▸ регулиране оборотите на ММ (1000–40000);

Преглед на страниците