Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

7 Diatech® Многослойни диамантени и карбидни ротиращи инстру- менти с гарантирано швейцарско качество. Изключително висока износоустойчивост поради равномерно високата ин- тензивност на рязането до пълното изхабяване и износване на борера. Производител: Coltene Whaledent AG, от „БУЛДЕНТ“ ЕООД, зала 2, щанд А5, „Булдентал“ Функцията за облекчаване на издишването дъх по дъх предлага на потребителите най-естествената дихателна те- рапия. Предоставя последно ниво на комфорт в терапията на съня благодарение на авторегулиращите способности на налягането. Автоматични настройки на налягането. Открива течове. Аларма при опасност. Компактен размер. Включва ов- лажнител. Производител: Olive CO., Ltd, от „АБС-ко“ ООД, зала 1, щанд B11, „Булмедика“ Медицински апарати за сънна апнея BIPAP, CPAP и CPAP AUTO за домашни или клинични условия Автоклав Lisa Със своите автоматични цикли клас В, бърз цикъл за наконечници и интегрирана сис- тема за проследяване, W&H поставя нови стандарти в модерната дентална медицина със стерилизатор Lisa. По-бързата производителност на Lisa е базирана на патентованата технология Eco Dry, която позволява управление на парния стерилизатор за средно за- реждане (2 кг) за 30 минути. Новото мобилно приложение Lisa Mobile App ви помага да наблюдавате до 4 стерилизатора навсякъде и по всяко време в клиниката. Само по време на „Булмедика/Булдентал 2016“ при покупка на новата Lisa получавате подарък – апарат за почистване и смазване на инструменти Assistina 301+. Производител: „W&H Италия“, от „ВЕ и ХА България“ ЕООД, зала 3, щанд C9, „Булдентал“ специална оферта Акушеро- гинекологичен стол Акушеро-гинекологични- ят стол е предназначен за из- вършване на всички видове лечебно-профилактична дей- ност на пациенти в съвремен- ни болници и клиники. Това изделие обединява в себе си най-необходимите съвременни функционални възможности, като осигурява удобна и ерго- номична работа на лекаря. Технически параметри: ▸ електрическо движение на стола във вертикална по- сока – (управлението на дви- жението става посредством педал „нагоре“ и педал „на- долу“); ▸ електрическо движение „люлка“ – едновременно на седалка и облегалка; ▸ електрическо движение на облегалката от 30° до 80° спрямо хоризонталната плос- кост. Управлението на движе- нието става посредством пе- дал „напред“ и педал „назад“. Кракодържатели Тип „степенка“ и тип „под- бедреници“. Технически характерис- тики на изделието: ▸ захранващо напрежение – 220 V ± 10 V, честота 50 Hz; ▸ максимална консумира- на мощност – 400 W; ▸ време за установяване в работен режим от момента на включване – моментално. Производител: „Крис–Бил“, зала 2, щанд A3, „Булдентал“ Пето поколение прецизен адаптивен апекслокатор с вграден логически филтър. Свръхкомпактен. Работи как- то с обикновена звукова сиг- нализация, така и с говорни съобщения. Цветен дисплей с 262К цвята. Производител: „ОПТИКА ЛАЗЕР“, зала 3, щанд D11, „Булдентал“ Адаптивен апекслокатор „Протефикс фиксиращ крем“ е оптимално решение на редица проблеми, свързани със задържането на зъбните протези. Фиксиращият крем на „Протефикс“ притежава из- ключителна фиксираща сила и върху мокра основа – особено подходящ е за пациенти с чувствителна лигавица. Eфектив- ното периферно уплътняване предотвратява навлизането на храна под зъбните протези и скъсява значително периода на адаптация към новите зъбни протези. Продуктите „Проте- фикс“ не съдържат цинк и консерванти. Производител: „Queisser Pharma Германия“, от „ТП Куайсер Фарма ГМБХ и Ко КГ“, зала 2, щанд D3, „Булдентал“ „Протефикс® фиксиращ крем“ PhysioStar NFC+tooth Швейцарската фирма Candulor е една от водещите компании в света, произво- дители на зъби и материа- ли за тотално протезиране. Продуктите на фирмата са типичен пример за послович- ното швейцарско качество. Безкомпромисният подход и постоянното внедряване на иновации в материалите са спечелили доверието на милиони потребители в цял свят. Естетиката на крайния продукт е близка до съвър- шенството и неразличима от тази на естествените зъби. Производител: Candulor, от „ВОП“ ООД, зала 2, щанд А3, „Булдентал“ Медицински чаршафи Медицински чаршафи, водонепропускливи, абсорбиращи. 100% естествен материал. Производител: Bournas Medicals, Гърция, от „Химтекс“ ООД, зала 1, щанд С3, „Булмедика“ Actoclean® cement Почистващо средство на основата на ензими за всички видове хирургични и дентал- ни инструменти. Продуктът е готов за употреба, бакте- риостатичен и ефективно отстранява натрупванията от цимент и алгинати. Базира- ната на ензими формула под- държа висока ефективност при наличието на тежки ор- ганични замърсявания. Под- ходящ за употреба с ултраз- вукови апарати. Не съдържа аромати, оцветители, алдехи- ди, фенол или фосфати. Производител: ACTO GmbH, Германия, зала 1, щанд C12, „Булмедика“ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИ ПРОДУКТИ

Преглед на страниците