Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

4 НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 Beautifil Bulk Изключително здрав въз- становителен материал на базата на GIOMER technology, позволяващ обтурация на над 4 мм дълбочина. Предлага се в два варианта: Beautifil Bulk Restorative и Beautifil Bulk Flowable. Производител: Shofu, Япония, от „Булад Дент ООД“, зала 3, щанд B1, „Булдентал“ Curasept® Без оцветяване на зъбите! Единствената вода за уста с хлорхексидин диглюконат с формула против оцветя- ване на зъбите ADS (Ant– Discoloration System). Готов за употреба разтвор 0.06%, 0.12%, 0.20%. Продуктовата линия Curasept® включва още гел за зъби и венци. Производител: Curaden AG, от „БУЛДЕНТ“ ЕООД, зала 2, щанд А5, „Булдентал“ SURFACE – филъри Surface е марка, специализирана в козмецевтиката и дермалните филъри. Неинвазивният подход към красотата и иновативните протоколи с три вида филъри с хиалуронова киселина обхващат редица проблеми: от малките бръч- ки през лечение на дълбоките бръчки и обем на скули. Компанията Mayer & Sons се фокусира върху развитието на най-иноватив- ните продукти за грижа за кожата и използвайки сензационния GABA ком- плекс в кремове и серуми, като така се нарежда на челни позиции в естетич- ната медицина. Иновации и безопасност – това е всичко за вашата красота! Производител: MAYER & SONS, Швейцария, от „Новиз“, зала 1, щанд C4, „Булмедика“ Стоматологични борери, полирни четки и гуми Над 200 вида стоматологични борери, полирни четки и гуми от световни производители, лидери в областта Производител: Romidan Kenda, от Dentadel, зала 2, щанд А19, „Булдентал“ PSPIX Първият личен скенер Acteon Satelec, световен лидер в образната диагности- ка, представя най-малкия, компактен скенер за плака на пазара! Изключителен дизайн и ненадмината функ- ционалност. Благодарение на интегрираната функция „Клик&Скан“ PSPIX осигуря- ва перфектна картина само за секунди. До 10 работни станции едновременно. Производител: Acteon Satelec, от „ДЕНТАСЮИС“ ЕООД, зала 3, щанд С4, „Булдентал“ OASIS™ Суперкондуктивен МРТ с отворена архитектура и верти- кално магнитно поле. OASIS™ от HITACHI с нови хардуерни и софтуерни решения: RADAR™, RAPID™, TIGRE™, TRAQ™, FLUTE™, VASC™. Единственото решение за висока произ- водителност при максимален комфорт за пациента е Open Architecture Superconductive Imaging System – OASIS™. Под- ходящ за пациенти с клаустрофобия, наднормено тегло, труд- ноподвижни; за интервенционални и динамични изследвания; за кратко време на изследване при високо качество на обра- зите. Производител: HITACHI Medical, от „ДИАГОНАЛ“ ООД, зала 2, щанд C1, „Булдентал“ Wizard Navigator EVO Wizard Navigator EVO е наследник на системата Wizard Navigator, с по-голяма гъвкавост и устойчивост на циклична умора благодарение на термичната обработка на Niti пилите. Неактивен връх за по-лесно насочване в кореновите канали. Ефективно отстраняване на дентина. Може да се използва многократно. Може да се автоклавира. В зала 3, щанд № А5, ще се проведе демонстра- ция с Wizard Navigator EVO от представи- тел на фирма MEDIN. Производител: MEDIN, a.s. от ЕТ „Анка Димова Каца- рова“, зала 3, щанд А5, „Булдентал“ Дентален имплант NeO Новият имплант NeO е балансиран до съвършен- ство иновативен продукт, който има защитен с патент дизайн, обединяващ по уни- кален начин елементи за намаляване на напрежение- то в костта при поставяне и увеличаване на първичната стабилност. NeO е многоцелеви съвре- менен имплант, който лесно прониква и навигира във вся- какъв тип кост, като в същото време e максимално щадящ към околните тъкани. NeO превръща дори най-сложни- те клинични случаи в лесни, като в същото време осигу- рява висока надеждност и дълготрайни естетични ре- зултати. За повече информация: www.alpha-bio. net Производител: „Alpha Bio Tec Израел“, от „Ме- дина Био“ ООД, зала 3, щанд С5, „Булдентал“ СМ 62–SL и СМ 52–SL По време на IDEM 2016 в Сингапур „Микромотор“ ООД представи новите си четкови и безчеткови микромотори за денталната практика. Благо- дарение на новия си плосък LED, който се произвежда само от две фирми в света, новите модели СМ52–SL и СМ62–SL са едни от най- леките сред най-добрите им аналози в света. И двата микромотора се предлагат на адекватна за българския па- зар цена. Моделът СМ62–SL има 3 години гаранция, а електромагнитната му систе- ма – 5 години. Производител: „МИКРОМОТОР“ ООД, зала 2, щанд А3,„Булдентал“ LC–Cast 600T Фирма „ВОП“ ви представя нова настолна кастинг машина. Компакт- ни размери, атрактивен дизайн, ав- томатизирани процеси и изключи- телно лесна и интуитивна работа. Това са част от характеристиките на този изключителен продукт. Серви- зът на фирмата е един от най-добри- те за подобна техника в България. Производител: „ВОП“ ООД, зала 2, щанд А3, „Булдентал“ Система за дишане с кислородна бутилка за домашни или клинични условия Включва редуцир вентил, овлажнител, маска (назална канюла или цяла маска за уста и нос) и бутилка. Пред- лагаме бутилки с различни размери. Зареждаме с меди- цински кислород. Възмож- ност за доставка до адрес. Продажба или отдаване под наем при условия, съгласу- вани с ползвателя. Пулсокси- метри – продажба и под наем. Производител: Ningbo Idunmed CO., Ltd, от „АБС-ко“ ООД, зала 1, щанд B11, „Булмедика“

Преглед на страниците