Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

Медицински чехли Кожени, с повърхност, която предотвратява пър- залянето. Леки и удобни. Подходящи за употреба в хранително-вкусовата про- мишленост, болници, апте- ки, клиники и лаборатории. С перфорация за по-добра вентилация на краката. С ер- гономична подметка от поли- уретан. Производител: Vetro Design SRL, Румъния, от „Химтекс“ ООД, зала 1, щанд С3, „Булмедика“ Стоматологичен юнит „Сирена“ ALN Стоматологичният юнит е с възможност до 6 инструмента на работния блок и 4 инструмен- та на помощната масичка. Работният блок е с горно рамо на окачване и горни шлангове. Панел за управление със следните функции: ▸ ревърс на ММ със светлинна индикация; ▸ регулиране оборотите на ММ (1000–40 000); ▸ цифрова светлинна индикация за оборотите на ММ; ▸ включва/изключва измиването на плювалника; ▸ включва/изключва пълненето на чашата; ▸ управление движението на стола на пациента и две програмирани положения – изходно и паник (критично). Сестринска част на воден модул с четири гнезда: ▸ слюнкосмукател и 3 свободни гнезда. Осветително тяло – халогенно или LED със студена светлина, като и двата варианта са със сензорно управление. Юнитът се окомплектова с периферия, аспирационна уредба, компресорна уредба, камера, монитор, негативоскоп и др. по задание на клиента. Производител: „Крис–Бил“, зала 2, щанд A3, „Булдентал“ Имплантат Alvim CM Имплантите Alvim CM са с коничен дизайн, двойна про- гресивна резба и неактивен връx, позволяващи имеди- атно имплантиране и нато- варване. Предлагат отлична първична стабилност при всички видове кост. С два вида повърхностна обработ- ка: NeoPoros и Acqua. С дъл- бока протетична платформа с вътрешен „морзов конус“, еднаква за всички диаметри имплантати. Голям избор от протетични опции: надстрой- ки за задържани с винт или циментиращи възстановя- вания, както и пълна гама от титаниеви бази. Производител: Neodent, от „УЛТРАДЕНТАЛ“ ООД, зала 3, щанд С15, „Булдентал“ Gracy curettes Стандартните кюрети Gracey, предназначени за полиращо почистване на зъбния камък и заглаждане на кореновите по- върхности, са разработени през 40-те години на миналия век от д-р Клейтън Грейси в сътрудничествo с Hu-Friedy. Всяко ос- трие е извито под ъгъл от 70° и има един режещ ръб – долния. Съчетанието на това единствено по рода си острие и 9 различ- ни форми на главите за различните видове зъбни повърхности подобрява прилягането на инструмента и отстраняването на отлаганията. Производител: Hu-Friedy, от „Химтрейд Комет“ ООД, зала 3, щанд B4, „Булдентал“ Rooter, ендомотор Rooter е новият стандарт в най-високия клас ендомо- тори! Rooter работи с всички ротационни системи, прите- жава мощна LED светлина, ергономичен дизайн, малка глава, отлична видимост на оперативното поле, широк диапазон на скоростите (от 250 до 1200 rpm), изключи- телно бърза реакция на мото- ра, авторивърс, 9 торк стой- ности (от 0.5 до 3.5 Ncm), възможност за запаметяване на 10 програ- ми, много лек (само 135 г). Производител: FKG Dentaire SA, Швейцария, от „КРИС 95“ ООД, зала 3, щанд B6, „Булдентал“ Безконтактен тонометър „Диатон“ Професионалният тонометър „Диатон“ е преносим уред за безконтактно измерване на очното налягане с голяма точност и електронно показване на резултата от измереното наля- гане. Употребата му не изисква анестезия и няма директен контакт с роговицата. Бързото време за измерване го прави подходящ и за профилактични медицински прегледи. Не изис- ква специализирана поддръжка, допълнителни консумативи и стерилизация. „Мегамед България“ ЕООД, зала 1, щанд С14, „Булмедика“ CC DISK Zr Multicolour CC DISK Zr Multicolour е диск, изработен от биосъвместим предварително синтерован циркониев двуокис. Има отлични механични свойства, химическа устойчивост, биосъвмести- мост и полупрозрачност. Той е предназначен за използване в CAD/CAM фрезапарати за изработка на анатомични протези и скелети за изпичане на керамика. Предла- га се в следните полупрозрачни варианти: A2 с градиент на цветове A1–A3 и A3 с градиент на цветове A2–A3.5. Нашето портфолио включва различни дискове за CAD/CAM. Производител: „INTERDENT d.o.o. Словения“, зала 2, щанд D12, „Булдентал“ Дентален 2D и 3D рентгенов апарат Hyperion X5 3D Новият дентален рентген Hyperion X5 вече и в 3D вари- ант! Компактен дизайн, подхо- дящ за монтаж на стена или под, над 20 броя 2D и 3D про- грами, Multi–FOV (10x9 см), функции MRT и MAR. Всичко това на изненадващо добра цена. Производител: MyRay – Италия (част от Cefla Group), от „Медикал Депо РиК“ ООД, зала 2, щанд B1 и C2, „Булдентал“ NanoWISE Trial Kit NanoWise e светлинно полимеризиращ нанохибри- ден композиционен матери- ал, създаден от уникалното смесване на метакрилати, пигменти и пълнители. Мал- кият процент на полимера помага за запазване на обем- ните промени до минимум. В кита са включени 3 х 4 г шпр. А2, А3, А3.5; 1 x 4 г среден опакерен цвят. Производител: SpofaDental a.s., от ЕТ „Анка Димова Кацарова“, зала 3, щанд А5, „Булдентал“ 17 БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИ ПРОДУКТИ ▸ регулиране оборотите на ММ (1000–40000);

Преглед на страниците