Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

ICON Предимствата му включват: естетични резултати върху гладки повърхности (инфилтрацията осигурява дълготрайна естетика и възстановяване на цвета); задържане развитието на кариеса в ранен етап (ефективен е и при млечни зъби); запазване на здрави зъбни тъкани; метод за лечение без бол- ка, без анестезия и без препарация. Комплектът включва 1 шприца Icon–Etch от 0.45 мл; 1 шпри- ца Icon–Dry от 0.45 мл; 1 шприца Icon Infiltrant от 0.45 мл + аксесоари. Производител: DMG, от „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЕС“ ЕООД, зала 3, щанд А3 и D13, „Булдентал“ Sure–Seal Root ™ Sure–Seal Root е биоактивна калциево-силикатна паста, разработена за постоянна обтурация на зъбния канал. Sure– Seal Root е на базата на калциев силикат, което изисква наличието на вода за приготвяне и втвърдяване. Не се свива по време на манипулация и демонстрира отлични физични характеристики. Показания: постоянна об- турация на зъбния канал, следваща ревитализация; инфектирана или некротирала пулпа и поставяне на интраканална заплънка. Производител: „Sure dent Co. Корея“, от „МИПИС“ ООД, зала 3, щанд А15, „Булдентал“ Комплект сапфирени брекети Ghiaccio Брекетите Ghiaccio ком- бинират в себе си изклю- чителната прозрачност и твърдост на биомедицинския монокристален сапфир мо- нокристалин с най-иноватив- ните характеристики, което превръща тези естетични брекети в идеалния отговор на всяка една биомеханична съвременна нужда от естети- ка и комфорт. Производител:„ Leone S.p.a–Ита- лия“, от „МИПИС“ ООД, зала 3, щанд А15, „Булдентал“ Ръчен пясъкоструйник за набраздяване на бондинг повърхностите на коронки, мостове, брекети, щифтове и т.н. Старателно награпавява- не на повърхността за опти- мално залепване на различ- ни материали. Идеален за всички метали и керамика. Подходящ за отстраняване на остатъчен цимент от ко- ронки и мостове. Производител: Hager Werken, от „Химтрейд Комет“ ООД, зала 3, щанд B4, „Булдентал“ Airsonic Mini- sandblaster Магнитна система Dyna Иновативна система за задържане на частични и тотални протези на базата на мощни (500 гр сила на привличане) биосъвместими минимагнити с отворено поле. Изключително подходяща за хора с дефицит на сръчност поради лесното поставяне в устата и под- държане на хигиена. Произведени в Холандия. 5 го- дини гаранция. Производител: DYNA – dental, от „Денталия Комерс“ ООД, зала 3, щанд С8, „Булдентал“ SKINCAD 3D SKINCAD 3D е високо- технологична, неинвазивна система за проверка на здра- вето на вашата кожа. Използ- вайки алгоритми, типични за биоинженеринга, правим употребата ѝ лесна и достъп- на. Чрез графична обработка и специфична диагностика даваме пълна мултипараме- трична оценка на епидерми- са, дермиса и хиподермиса. Тя включва профилометрия на кожата, хидратация и екс- фолиация на повърхностния слой, колориметрична оцен- ка, дилатацията на порите и производството на себум. Резултатът показва със- тоянието на всички измер- ваеми параметри и предлага детайлен прескриптивен до- кумент, описващ пълния про- токол за лечение. Производител: „Tuenda Италия“, от „Туенда България“, зала 2, щанд А13а, „Булдентал“ Ruber dam Kit Кофердам кит, съдържащ 3 бр. рамки в различни размери, 2 бр. клещи (за платна и клампи), 10 бр. клампи, 1 бр. поставка за клампи и кутия за автоклавиране. Производител: MEDESY SRL, от „МИПИС“ ООД, зала 3, щанд А15, „Булдентал“ EMS–200 Endo Magic System е ком- бинирана ендодонтска сис- тема с цветен тъчскрийн дисплей, която включва ен- домотор с вграден апексло- катор и възможност за ре- ципрочна функция, система за обтуриране на коренови канали Down Pack, електри- ческа система за запълване на коренови канали Back Fill, както и дигитален цветен апекслокатор от последно поколение. Производител: META BIOMED, от „Ендо“ ООД, зала 3, щанд B7, „Булдентал“ Фрезапарат AF350 Класическият дизайн на универсалния фрезапарат AF350 е разработен в сътруд- ничество с водещи специа- листи във фрезовите техноло- гии. Резултатът е устройство, което се отличава с висока функционалност и ергономи- чен дизайн. Комплектован с мощен W&H мотор, електро- магнитна маса и светодиодно осветление, AF350 е готов за фрезоване и пробиване в зъ- ботехническата практика. Производител: Amann Girrbach, Гер- мания/Австрия, от „Амплиус“ ООД, зала 2, щанд А8, „Булдентал“ Плочки BAFIX Плочки без щифтово включване в артикулатор. Производител: DTD-systems, Испания, от „АРТ ДЕНТАЛ ТРЕЙ- ДИНГ“ ЕООД, зала 3, щанд D9, „Булдентал“ 16 НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 Най-добрата избелваща система в три стъпки. Cavex Bite&White ABC Kit: 100% сигурност, максимален ре- зултат – без чувствителност, само 1 едночасова процедура дневно! Комплектът съдържа: паста за зъби преди избелва- не – премахва петна и плака, осигурява оптимален кон- такт между избелващия гел и зъбния емайл и активира избелващия гел; избелващ гел – 16% карбамиден пе- роксид, без чувствителност – съдържащ калиев нитрат, натриев флуорид за бърза флуоризация и реминера- лизация; реминерализиращ гел с хидроксиапатит, който усилва ефекта от избелване- то и елиминира чувствител- ността. Производител: Cavex, Холандия, от „КРИС 95“ ООД, зала 3, щанд B6, „Булдентал“ Cavex Bite&White ABC Kit, избелваща система

Преглед на страниците