Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

InBody 270 Преносим професионален анализатор на телесна маса InBody, идеален за диетоло- зи, спортни клубове, фитнес центрове и други, с висока точност на измерените ре- зултати благодарение на патентованата технология DSM–BIA (Direct Segment Multifreqencies Bioеlectrical Impedancе Analysys) с 8-точкова система на елек- троди за измерването на би- ологично съпротивление в 5 части на тялото – горни и долни крайници, торс. Производител: „InBody Южна Корея“, от „ЕНЕРГОН“ АД клон, зала 1, щанд C8, „Булмедика“ Двойни пластмасови ролки MOVE Отличените с множе- ство награди за дизайн в Германия MOVE са вече и в България! Предимствата на ролките включват голяма маневреност, ниско съпро- тивление при търкаляне, работна повърхнина от ви- сококачествен термопласти- чен полиуретан, компактна спирачка от подсилен поли- амид, сачмени лагери, лесни за почистване и подходящи за употреба в болнични и ла- бораторни условия, както и много възможни опции: раз- лични начини на закрепване, електропроводимост, избор на цветова гама, устойчивост на корозия и други. Производител: Blickle, от „ДИ- НИС“ ООД, зала 1, щанд В10, „Булмедика“ Болнично легло за домашна грижа Този модел електрическо болнично легло е много под- ходящ за домашно ползване поради специалния му дизайн, сходен със стандартните ежедневни мебели. Наред с това леглото притежава електрическа система с дистанционно управление за използване на пълните му възможности, като повдигане на секциите при главата и краката, а също така и повдигане на височина и поставяне на платформата под ъгъл. Произведено в България. Производител: „Медика Трейдинг“ ЕООД, зала 1, щанд D3, „Булмедика“ АНТИШОК система Този модел е разработен за хора, които стоят дълго време на крак и страдат от болки в ходилата. Специал- ната антишок система пома- га и предотвратява болката в петите. Обувките са произ- ведени с поставен на мястото на петата гел, за да съответстват макси- мално на анатомия- та на ходилото. Това придава чувство на мекота и спокойствие при натиска на петата. Моделът е специално изработен и цели подкрепа при разпределянето на те- жестта на петата. Моделът облекчава и неприятния про- блем с т. нар. кокоши тръни. Производител: CEYO, от „КАНТО“ ЕООД, зала 2, щанд D11, „Бул- дентал“ LLIS Intro kit Ултрабюджетен, но високоестетичен възстановителен ком- позитен материал на фирма FGM, Бразилия. Перфектен избор за ежедневна работа. Производител: FGM, Бразилия, от „Дентаком“ ООД, зала 3, щанд С3, „Булдентал“ Endo Access Burs Специализирани ендодонтски инструменти. Дългата и тяс- на работна част (1 мм) осигурява отлична видимост в дълбо- чина в каналната система. Гладкото рязане създава по-малко прах от ултразвуковите инструменти. Идеално центровани за работа без вибрации. Борчетата са познати още като Munce Discovery Burs. Производител: Meisinger, от „Ендо“ ООД, зала 3, щанд B7, „Булдентал“ InterOss InterOss е неорганичен костно заместващ хидрокси- апатит, получен от защитени говежди стада. Този костоза- местител осигурява минера- лизирана остеогенна струк- тура, подобна на човешката кост, която е почистена чрез собствен многоетапен процес на пречистване. Поставен в костните кухини, InterOss действа като остеогенно ске- ле за врастване на съседна жизненоважна кост. InterOss постепенно се резорбира и се превръща в кост по вре- ме на оздравителния процес. InterOss се предлага под фор- мата на гранули, опаковани в шишенца и/или спринцовки. Производител: Sigma Graft, от „Медицински и дентални матери- али МДМ“ ООД, зала 2, щанд C7 FEEL FEEL възстановява ес- тествения вид на кожата, сти- мулирайки способността на фибробластите да произвеж- дат нов колаген, за постигане на дълготрайна еластичност и плътност на тъканите. Лечението е неинвазив- но, безболезнено, насочено, безопасно, като въздействи- ето постоянно се контролира от апарата. Бързо и гарантирано е за стягане на лице и тяло, за повдигане на лице, шия и деколте, за изглаждане на бръчки, за поддържащи про- цедури след фейслифтинг и блефаропластика, за ремо- делиране на тяло: ръце, ко- ремна област, ханш, бедра, седалище, колене, глезени и прасци и за смекчаване на кожни дефекти. Производител: „Tuenda Италия“, от „Туенда България“, зала 2, щанд А13а, „Булдентал“ 15 БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИ ПРОДУКТИ Машина за обуване на калцуни от термосвива- емо фолио Здрава и надеждна кон- струкция от стомана и пласт- маса и красив външен вид. С дебелината си от 28 микрона PVC фолиото е устойчиво на износване. Машината не пра- ви пропуски при обуването; икономичност на консума- тивите – една ролка може да направи 1000 обувания. По- дът се поддържа чист и не е необходимо да се слагат кал- цуни на ръка, т.е. не се цапат ръцете. Подходяща е за опе- рационни зали, обществени и производствени помещения. „Мегамед България“ ЕООД, зала 1, щанд С14, „Булмедика“ CERASMART: абсорбиращи натоварването хибридни керамични CAD/CAM блокчета Прецизност, здравина и гъвкавост, съчетани с лесна упо- треба и характерен гланц. GC Europe с гордост представя пър- вите си CAD/CAM хибридни керамични блокчета в универса- лен вариант. Възползвайки се от най-доброто в хибридната технология, патентована обработка на стъкления пълнител и уникален производствен процес, CERASMART ще ви впе- чатли с отличните си характеристики: най-високата флексу- рална якост в своята категория, голяма гъвкавост, поемаща дъвкателното натоварване, бързо и прецизно фрезоване и дълготрайно запазване на блясъка, балансирана флуоресцен- ция и опалесценция. Производител: GC Europe, от GC България, зала 2, щанд А5, „Булдентал“

Преглед на страниците