Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

Angiodroid Първият в света авто- матичен инжектор на СО2 (въглероден диоксид) като контрастно вещество при пе- риферни ангиографски про- цедури в интервенционал- ната радиология, съдовата хирургия и инвазивната кар- диология. Производител: „Angiodroid S.r.l. Италия“, от „ДОК ИНТЕРНЕШЕ- НЪЛ КБ“ ЕООД, зала 1, щанд C4a, „Булмедика“ Гинекологичен стол: професионален, електрически, с две или с три безшумни движения Гинекологичен стол, професионален, електрически, с две или три движения. Здрава стоманена конструкция с прахово боядисване, на колела. Елегантен външен вид и безшумно задвижване с 2 или с 3 движения. Цветът на коженото покри- тие и на конструкцията е по избор на клиента. Подарък – ра- ботна табуретка, стойка за еднократни чаршафи и степенка за качване. „Мегамед България“ ЕООД, зала 1, щанд С14, „Булмедика“ „Асфалин – Б“ таблетки Формалдехидна среда, убиваща микроорганизмите. Използва се за дезинфекция. Таблетки за поддържане на стерилна среда на предвари- телно стерилизирани мате- риали. Производител: Alfred Becht GmbH, Германия, от „Химтекс“ ООД, зала 1, щанд С3, „Булмедика“ One Shape® Prоcedure Pack Вашият готов за употреба ендопротокол в един блистер! Всички необходими инструменти за коренови ка- нали: създаване на отлична форма на каналите, кое- то улеснява почистването, премахването на отпилки и обтурирането. Производител: Micro Mega, от „ДЕНТАСЮИС“ ЕООД, зала 3, щанд С4, „Булдентал“ Filtek Bulk Posterior Композитният обтуровъчен материал Filtek™ Bulk Fill Posterior е предназначен за по-бързо и по-лесно възстановяване на дистални зъби. Аплициране в една стъпка, без допълнителен покривен слой. Бърза и лесна процедура. Отлична адаптация без необходимост от допълни- телни апликатори. Нисък полимеризационен стрес, така че да се постигне до 5 мм дълбочина на полимеризация. По-добра износоустойчивост инвитро в сравнение с водещите конкурентни продукти за обемно запълване. Отлични ма- нипулативни качества. Истинската нанофилърна технология и двата иновативни мономера на базата на метакрилат понижават поли- меризационния стрес, без да се прави компромис с износо- устойчивостта. Производител: 3M, от „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЕС“ ЕООД, зала3, щанд А3 и D13„Булдентал“ Канални инструменти Въпреки все по-масовото приложение на машинни инструменти в eндодонтията ръчните канални инструменти остават в центъра на ендодонтската практика. Те позволяват на зъбо- лекаря да усети невидимите измерения на каналната анатомия отвъд това, което предоставя рентгенографията. Систематично изработената концепция на пълната гама ендодонтски про- дукти на Komet позволява безопасното, ефективно и лесно обработване на всички коренови канали. Производител: Komet, от „Химтрейд Комет“ ООД, зала 3, щанд B4, „Булдентал“ Апарат за фрезоване inLab MC X5 5-аксиален апарат за из- работка, фрезоване и шлай- фане на дентални протези. За суха и мокра обработка на ди- скове Ø98.5х30 мм. Блокчета 15.5х19х40 мм. Обработва циркониев оксид, полимери, композити, восък, стъклоке- рамика, хибридни керамики, подготвен е за метали CrCo и Ti. Отворена система, която може да работи с STL данни. Включен CAM софтуер за уп- равление на фрезоването. Производител: „Dentsply Sirona Германия“, от „Медикал Депо РиК“ ООД, зала 2, щанд B1 и C2, „Булдентал“ Рефлекторно диодно осветително тяло Нов тип рефлекторно ди- одно тяло. С по-добра светли- на и по-голямо зрително поле за работа. Производител: COXO, Китай, от „Технодента“ ЕООД, зала 3, щанд C6, „Булдентал“ Системата BT–Race оси- гурява лечение на повечето ендодонтски случаи само с 3 инструмента в съответствие с биологичните стандарти и с безкомпромисна сигурност. Новите пили BT–Race имат Booster Tip, патент на FKG, който увеличава тяхната ефективност. Серията пили и Booster Tip позволяват на специалиста да постигне съ- ответните размери биологич- на апикална препарация при всички видове канали само с 3 инструмента (BT1 10/.06; BT2 35; BT3 35/.04) изключи- телно лесно, сигурно и бързо. BT2: Без тейпър пилата BT–Race, Ni–Ti ендодонтска система Производител: FKG Dentaire SA, Швейцария, от „КРИС 95“ ООД, зала 3, щанд B6, „Булдентал“ остава много гъвкава и може да бъде използвана при всеки вид кривина. 14 НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 Perio Gel Регенеративен коренов кондиционер. „Перио Гел“ стимулира закрепването на съединителната тъкан (ко- лагеновата адсорбция) и пародонталната регенерация (периодонтиум и алвеоларни кости). „Перио Гел“ бла- гоприятства за адсорбцията на плазма протеините върху кореновата повърхност. Има универсално приложение, подходящ е за всички пациенти, без конфликт със съпътстващо ме- дикаментозно лечение. Производител: Cumdente GmbH, Германия, oт „Линеа Трейдинг“ ЕООД, зала 3, щанд А6, „Булдентал“

Преглед на страниците