Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

10 Actodent® bohrerbad Дезинфектант за всички видове хирур- гични и дентални инструменти и особено за фрези. Готов за употреба. Активен до 5 минути срещу бактерии (вкл. ТБ), гъби, вируси. Изключителна съвместимост с раз- лични материали. Ефективно отстранява специфични замърсявания. Предпазва от корозия. Подходящ за употреба с ултразву- кови апарати. Не съдържа аромати, оцве- тители, алдехиди, фенол или фосфати. Производител: ACTO GmbH, Германия, зала 1, щанд C12, „Булмедика“ Болнични легла Фамилията легла се състоят от една до три секции с необхо- димите принадлежности към тях – стойки за инфузия и матра- ци. Позициите на отделните секции се регулират ръчно чрез винтови механизми. Металната конструкция е изработена от стоманени профили и стоманена мрежа с полимерно покри- тие. Таблите за главата и краката са от ламинирани плоскости. Матраците са изработени от дунапрен, облицован с изкуствена кожа, лесна за почистване. Цветовете на конструкцията и на тапицерията са по избор на клиента. Производител: „ШУМЕЛ–М“ АД, зала 1, щанд А14, „Булмедика“ Електротерапия, ултразвук, лазер и магнит в един апарат Дизайн 2016 на „ASTAR Полша“ Апарат за физиотерапия – електротерапия, ултразвук, ла- зер и магнит в един апарат Производител: „ASTAR Полша“, от „ДИК–МЕДТЕХ“ ЕООД, зала 1, щанд A10, „Булмедика“ Мултифункционален цветен ехограф Apogee 5300 Touch Мултифункционалният цветен ехограф Apogee 5300 Touch, производ- ство на фирма SIUI, пренаписва стандар- та. Технологии като Ultracloud, VS–Flow, CEUS, XBeam, Fusion THI, IMT, „Еластография“, 3/4D, 3D принтиране и други правят този ехограф важен помощник във вашата работа. Производител: SIUI – Китай, от „Новимед“ ООД, зала 1, щанд A7, „Булмедика“ Hypro-OSS Hypro–OSS е натурален говежди костозаместител с инкорпориран Atelocollagen Type I. Произведен е без термично нагряване, а чрез лиофилизация, което съх- ранява остеокондуктивните компоненти в зоната на при- садката. Производител: BioImplon, Герма- ния, от „Дентаком“ ООД, зала 3, щанд С3, „Булдентал“ Multi-modular Implant За първи път в историята на имплантологията е разрабо- тен и патентован мултимодулeн имплант, който в случай на костна резорбция около импланта позволява отстраняване на импланта, на горния подвижен модул или замяна с нов модул. Производител: Green Implant System Technology GmbH, от Intelligent Green Technologies RB, Ltd, зала 2, щанд D19, „Булдентал“ Ръкохватка Luzzani с LED осветление и подгряване Ръкохватка с шест функции: вода, въздух, спрей, светлина, подгряване на водата и въз- духа. Производител: LUZZANI DENTAL, Италия, от „Технодента“ ЕООД, зала 3, щанд C6, „Булдентал“ Вакуумен миксер Smartmix X2 Високотехнологичният вакуумен миксер Smartmix X2 ще бъде ваш сериозен помощ- ник при подготовка на гипс, опаковъчни маси и силикон. Двустепенната вградена вакуум помпа създава дълбок вакуум за кратко време. Мултифункционалният кон- тролер осигурява 20 потребителски про- грами, всяка от които съдържа следните параметри: време за миксиране, скорост на миксиране, предмиксиране (замества ръчното предварително смесване), предва- рителен вакуум, период за смяна на посока- та на въртене, задържане на вакуума след миксиране и име на програмата. Производител: Amann Girrbach, Германия/ Австрия, от „Амплиус“ ООД, зала 2, щанд А8, „Булдентал“ RadPad Неоловни продукти за радиационна защита. Намаляват ефективно дозата на вторичното лъчение с до 95%. Производител: World Inovative Technology Inc., САЩ, от „ДОК ИНТЕРНЕ- ШЕНЪЛ КБ“ ЕООД, зала 1, щанд C4a, „Булмедика“ KEEP KEEP дава нов живот на естествения цикъл на регенерация на дермата. Чрез иновативни LED източници на червена, синя и инфрачервена светлина по неинвазивен начин възстановява енергията в тъканите. Хигиената е максимална при всички фази лечението пора- ди липса на пряк контакт. Фиксираното разстояние до лицето на пациента осигурява равномерно абсорбиране на енергия- та. Ергономичната форма на уреда има добра устойчивост на неволни движения. Лекува нечиста кожа, акне, забавя процеса на стареене – от превенция до тежка степен, чувствителна кожа, куперо- за, белези след лифтинг про- цедури, псори- азис, PDT. Производител: „Tuenda Ита- лия“, от „Туенда България“, зала 2, щанд А13а, „Булдентал“ НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 WRAP AROUND ONE SIZE FITS ALL JOHN’S Категорията WRAP от JOHN’S ONE SIZE FITS ALL (S–XL), разработена в лабора- ториите на ORTHODYNAMIC SA от специалисти ортопеди и физиотерапевти. Основ- ната им цел е да подкрепя, да защитава и да облекчава болката на ставите по вре- ме на спортни и ежедневни дейности. „Мединекст“ ви предлага висококачествени продукти и ниска цена на крайните потребители. Пре- димствата на WRAP от JON’S са: един размер (S–XL), който улеснява работата на фарма- цевтите; ниска наличност, която покрива нуждите на вашите клиенти в мека орто- педия; един продукт от всеки от един код покрива 95% от нуждите на вашите клиенти. Производител: „МЕДИНЕКСТ– ORTHODYNAMIC S.A“, от „МЕДИ- НЕКСТ“ ООД, зала 1, щанд B6, „Булмедика“

Преглед на страниците