Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

program 05 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Joi, 12 Mai Thursday, May 12th 09:00Deschidereaoficialăacongresului CongressOpeningCeremony Sala 1 Hall 1 09:00–11:00 Concetul Bernese pentru tratamentul defectelor țesuturilor moi încazuldințilorșiimplanturilordentare BerneseConceptforthetreatmentofsoft tissuedefectsatteethanddentalimplants Prof.Dr.AntonSculean,Switzerland 11:00–11:30CoffeeBreak 11:30–13:00 Noi tehnici de lambou și suturiînimplantolgie New incisions flap design and suture in implantdentistry Prof.Dr.MariusSteigmann,Germany 13:00–14:00 Lunch (Exclusively for PremiumPackages) ChampionsRestaurant 14:00–16:00 Restaurarea dento-alveo- lară(IDR)imediată–Grefareaconturu- lui labial la momentul inserării implan- tuluiimediatșiconfecționăriirestaurării provizorii: Tehnica și biologia osului Immediate dentoalveolar restoration (IDR) – labial contour grafting at the time of immediate implant placement and provisionalization: technique and bonebiology Prof. Dr. Jose Carlos Martins da Rosa, Brasil 16:00–16:30CoffeeBreak 16:30–18:00 Managementul factorului cheie pentru obținerea unei stabilități pe termen lung a implanturilor dentare Key factor management for long term stabilityofdentalimplants Dr. Pablo Galindo Moreno & Dr. Jordi Gargallo,Spain 18:00–19:00 Costurile estetice si bio- logice – O perspectiva functionala Es- thetics and biologic costs. A functional prespective Dr.IustinaVerdes,Romania Sala 2 Hall 2 09:00–10:00 Implantarea imediată. Undesuntemacum?Immediateimplan- tation.Wherearewenow? Prof.Dr.AslanGokbuget,Turkey 10:00–11:00 Poziția implantului 4D în zona estetică 4D Implant position intheestheticzone Dr.DanielOchoa,Peru 11:00–11:30CoffeeBreak 11:30–13:00CBCTulșiesteticadentară – o abordare clinică CBCT and esthetic dentistry–aclinicalapproach Dr.JorgMudrak,Germany 13:00–14:00 Lunch (Exclusively for PremiumPackages) ChampionsRestaurant 14:00–14:45 Algoritmi in estetica im- plantară Algoritms in aesthetic implan- tology Dr.HenrietteLerner,Germany 14:45–15:30 Soluții estetice pentru res- taurările dinților frontali: o reală provo- carepentruclinicianșitehnicianuldentar Aesthetic solutions in anteriors restau- ration: the real challenge for clinician anddentaltechnician Dr. Alessandro Iorio & DT Vincenzo Mutone,Italy 15:30–16:00 Regenerarea osoasă peri- implantară utilizând micromembrane neresorbabiledeTitanpreformatePeri- implantguidedboneregenerationusing preformedTi-micromesh Dr.LucianChirilă,Romania 16:00–16:30CoffeeBreak 16:30–18:00 Revoluția stomatologiei digitale. Viitorul este aici! The digital dentistryrevolution:thefutureishere Dr.YoramRosen,Israel 18:00–19:00 Tehnologia PRG utilizată în combinație cu rășini compozite în stomatologiamodernăPRGtechnology incombinationwithCompositeresinsin ModernDentistry Dr.KosmasTolodis,Greece Lucrări practice Hands-on sessions Sala 1 Hall 3 (Brașov) 14:00–16:00 / 16:30–19:00 ParodontologiePeriodontics Prof.Dr.AntonSculean,Switzerland Sala 1 Hall 5 (Oradea) 14:00–16:00 Bleach’n smile – sigur, simplu și efficient Bleach’n smile – Safe,simple&Efficient Dr.VladDumitrescu,România 16:30–19:00ComunicăriOrale Vineri, 13 Mai Friday, May 13th Sala 1 Hall 1 09:00–11:00 Restaurări invizibile con- fecţionate din compozit direct... o posi- bilă provocare? Invisible restorations withdirectcomposite...apossiblechal- lenge? Prof.Dr.SimoneGrandini,Italy 11:00–11:30CoffeeBreak 11:30–13:00 Stomatologie  revoluționară Lifechangingdentistry Dr.MiguelStanley,Portugal 13:00–14:00 Lunch (Exclusively for PremiumPackages) ChampionsRestaurant 14:00–15:00Noitehnologiișimateriale necesare pentru a avea un cabinet sto- matologic profitabil New Technologies andMaterialsforaProfitablePractice Dr.GeorgeFreedman,Canada 15:00–16:00 / 16:30–18:00 Abordarea restaurativăparodonto-proteticăînzona zâmbetului The Perio-prosthetic Resto- rativeApproachattheSmileZone.New Concept–NewTechniques–NewSystems Prof.Dr.NitzanBichacho,Israel 16:00–16:30CoffeeBreak 18:00–19:00 Abordarea restaurativă parodonto-protetică în zona zâmbetului The Perio-prosthetic Restorative Ap- proachattheSmileZone.NewConcept –NewTechniques–NewSystems Prof.Dr.NitzanBichacho&Dr.Mirela Feraru,Israel Sala 2 Hall 2 09:00–11:00 Stomatologia estetică mi- nim invazivă. Reenergizarea și rea- prinderea pasiunii pentru stomatologie Minimal Invasive Aesthetic  dentistry. Re-energise  and Re-ignite your Pas- sionforDentistry Dr.LindaGreenwall,England 11:00–11:30CoffeeBreak 11:30–13:00 Restaurarea   adezivă estetică a dinților anteriori Adhesive aesthetic restoration of the anterior teeth Dr.AlexanderFetsych,Ukraine 13:00–14:00 Lunch (Exclusively for PremiumPackages) ChampionsRestaurant 14:00–15:00 Tratamentul perioral cu acid hialuronic: optimizarea stoma- tologiei estetice și creșterea loialității pacientului Peri-oral treatment with hyaluronicacid:optimizationofesthetic dentistryandpatientloyalty Dr.AldoZupi,Italy 15:00–16:00 Conceptul cameral de im- plantareimediatăThechamber concept forimmediateplacedimplants Prof.Dr.PaulWeigl,Germany 16:00–16:30CoffeeBreak 16:30–18:00 Managementul chirurgiei parodontalemucogingivalepentruobți- nerea unei estetici dentare îmbunătățite șiinserareacusuccesaunuiPeriodontal Mucogingival  Surgery Management for Enhanced Esthetics and Implant Success Prof.Dr.JonSuzuki,USA 18:00–19:00 Încărcarea științifică a implanturilor și evitarea apariției peri- implantitiei Scientific loading and how toavoidperi-implantitis Prof.Dr.IsaacTawil,USA Lucrări practice Hands-on sessions Sala 3 Hall 3 (Brașov) 09:00–11:00 / 11:30–13:00 Augmen- tarea în zona estetică Grafting in the aestheticzone Prof.Dr.MariusSteigmann,Germany 14:00–16:00 / 16:30–19:00 Infiltrarea rășinilor în cazul dinților anteriori: Era- dicarea simplă a petelor albe. Opțiunile de tratament pentru îndepărtarea pete- lor albe Resin Infiltration for anterior teeth: Eradicating white marks simply. Treatment options for white spot re- moval Dr.LindaGreenwall,England Sala 4 Hall 4 (Galați) 09:00–11:00 CEREC pur și simplu mairapid!CEREC–simplyfaster! Dr. Dan Herschbach, Germany & Dr.BogdanOprea,Romania 11:30–15:30Restaurăridirectepentru anteriori și posteriori Workflows for anterior and posterior direct restora- tions Prof.Dr.SimoneGrandini,Italy 16:30–19:00 Estetica peri-orală cu ajutorul filler-elor Peri-oral esthetic usingBeFiller Dr.AldoZupi,Italy Sala 5 Hall 5 (Oradea) 09:00–11:00 Utilizarea practică și standardele în stomatologie modern Practicaluseandstandardsinmodern dentistry Dr.KosmasTolidis,Greece 11:30–13:00 Noua era a implantolo- gieiNewerainimplantology Dr.IoanaBaciu,Romania 14:00–15:30 Restaurări estetice ale dinților anteriori – prezentare de cazuricliniceAestheticrestorationsof theanteriorteeth–clinicalcases Dr.AlexanderFetsych,Ukraine 16:30–19:00 ComunicăriOrale Sala 6 Hall 6 (Craiova) 09:00–11:00 Restaurarea  estetică predictibilă cu un număr minim de implanturi Predictable aesthetic res- toration with a minimum number of implants Dr. Florian Obădan & Dr. Laurențiu IulianFlorică,Romania 11:30–13:00 Restaurarea  estetică predictibilă cu un număr minim de implanturi Predictable aesthetic re- storation with a minimum number of implants Dr. Florian Obădan & Ionuț Leahu, Romania Sâmbătă, 14 Mai Saturday, May 14th 09:00–09:45 Bonturi protetice con- fecționate CAD/CAM chair-side și în laboratorChairsideandlabproduced CAD/CAMabutments Prof.Dr.SelimPamuk,Turkey 09:45–10:30Zâmbetulesteticșiplanul de tratament chirurgical în cazurile de chirurgieortognatăAestheticsmileand surgicalplanninginorthognaticcases Dr.IonNicolescu,Romania 10:30–11:30 Estetica albă și roz pe implant Implant-supported white and pinkesthetics Prof.Dr.MiodragŠćepanović,Serbia 11:30–12:00CoffeeBreak 12:00–13:00 Tehnologia de ultimă oră cu Digital Design & Real World Cosmetics Cutting Edge Technology with Digital Design & Real World Cosmetics Dr.JoyceBassett,USA 13:00–15:00 Strategii pentru esteti- ca implantului: Designul de succes Strategies for the Clinical Implant Aesthetics:DesigningSuccess Dr.DwayneKarateew,USA Sala 2 Hall 2 09:00–09:45Metamorfozaeșeculuiîn estetica dentară Turning failure into success Dr.SilvanaCânjău,Romania 09:45–10:30 Unicornii sunt reali: mi- turireferitoarelarestaurărileextinsecu compozitUnicornsarereal:themyths aboutbigcompositerestorations Dr.StephaneBrowet,Belgium 10:30–11:30 Pacientul bioactiv The bioactivepatient Dr.FayGoldstep,Canada 12:00–13:00Încărcareatardivăversus imediatăaimplantelordentareîncazul restaurărilor unis au multidentare Late versus immediate implants loa- ding for single and multiple restora- tions Dr.RamesSirhan,Chile 13:00–14:00 “One Day Smile” de la fictiune la realitate cu ajutorul siste- muluiCEREC“OneDaySmile”from fictiontorealityusingCEREC Dr. Dan Herschbach, Germany & Dr.BogdanOprea,Romania 14:00–15:00 Importanța fluxului de lucru digital în implantologia estetică The interest of digital workflow in aestheticimplantologytreatment Dr.LaurentSers,France Lucrări practice Hands-on sessions Sala 3 Hall 3 (Brașov) 09:00–11:30 Rețeta succesului clinic în restarările estetice pe implant A Receipe for Clinical Success with EstheticImplantRestorations Prof.Dr.PaulWeigl,Germany 12:00–14:00 Abordare directă, stra- tificare, inlocuire cuspizilor Direct Approach,lyering,cuspreplacement Dr.StephaneBrowet,Belgium Sala 4 Hall 4 (Galați) 09:00–11:30/12:00–13:00Optimiza- rearestaurărilorunidentarepeimplant in zona estetică Optimization of the single implant restorations in the aes- theticzone Dr.VladNaicu,Romania Sala 5 Hall 5 (Oradea) 09:00–11:30/11:30–14:00Workflow ulcazurilorclinicefolosindtehnologia digitalădelaînceputulcazuluipânăla sfârșitExecuteofacasefrombeginning toendwhileusingdigitalworkflow ShlomoHillel,CDT,Israel CongresulInternaţionaldeEsteticăDentară12–14mai2016 InternationalCongressofEstheticDentistry12–14May2016 TDI1016_05_Program 03.05.16 10:44 Seite 1 TDI1016_05_Program 03.05.1610:44 Seite 1

Prezentare de ansamblu