Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

trends & applications 28 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 de la aspectul instrumentelor. Aceasta înseamnă că aspectul ex- terior de înaltă calitate al instru- mentelor noastre este un factor competitiv important.” Penta Spray – răcirea în condiții de siguranță la situs-ul de lucru Răcirea la nivelul situs-ului operatoresteesențialăpentrualu- cra în condiții de siguranță.Având la nivelul capului cinci puncte (Penta Spray), turbina W&H asi- gură o răcire în condiții de sigu- ranță.Dr.Paradeiservedeunavan- taj important în special atunci când se utilizează dispozitive de aspirare: “Multe instrumente sunt echipate cu un 3xspray. Cu toate acestea, atunci când asistentul apropie dispozitivul de aspirație prea aproape de spray în timpul tratamentului, există riscul să fie îndepărtată prea multa apă și apa rămasă să nu mai ajungă în mod adecvat la nivelul situs-ului ope- rator. În cazul turbinei cu Penta Spray apa este îndepărtată, dar pe măsură ce iese din mai multe puncte, efectul asupra răcirii este considerabil mai mic.” Totul dintr-o singură sursă Ca și client vechi al W&H, Dr. Grit Paradeiser este convinsă de avantajele acestei tehnologii de ultimă oră. “Am cumpărat de curând un dispozitiv Assistina 3x3, eu folosind modelul anterior încă de când am deschis cabine- tul. Noua unitate de curățare și întreținere îmi permite să curăț exteriorulinstrumentelor,ceeace a îmbunătățit considerabil proce- suldeigienădincabinetulnostru. Deoarece regulile devin tot mai stricte, vom beneficia astfel și de oprocedurăvalidată.”Înplusfață de noua unitate de curățare și în- treținere, gama actuală de instru- mente include și piesele W&H drepte și contra-unghi. “Factorii decisivi pentru mine sunt, în pri- mul rând, calitatea, precum și ra- portul preț-performanță a dispo- zitivelor dentare. Turbina Synea Visionnuoferădoarvaloareșidu- rabilitate optimă pe termen lung, dar și funcții inovatoare care sus- țin optim munca mea pentru pa- cient.” Sfaturile competente și serviciile complete oferite sunt, de asemenea, deosebit de im- portante pentru Dr. Paradeiser. “W&H este inovatoare și de în- credere. Ca atare, am un partener ideal de partea mea. De aseme- nea, cred că, având toate dispo- zitivele într-o singură sursă, re- prezintă un beneficiu important”, a încheiat Dr. Grit Paradeiser. Profilul companiei: W&H Dentalwerk – Oamenii au Prioritate Compania de familie W&H Dentalwerk, cu sediul în Bür- moos, lângă Salzburg, Austria, este singurul producător austriac deinstrumenteșidispozitiveden- tare de precizie și este unul dintre cei mai importanți furnizori de aparatură dentară din lume. Pro- dusele inovative și serviciile ofe- rite, o structură corporativă mo- dernă, interesul deosebit pentru cercetare și dezvoltare, precum și responsabilitatea socială-toate acestea fac ca W&H Dentalwerk să fie un jucător local și global de succes. Având aproximativ 1000 de angajați în întreaga lume (din- tre care 600 lucrează în sediul central dinAustria, în Bürmoos), W&H exportă produsele în mai mult de 110 de țări. Compania deține două unități de producție în Bürmoos (Austria), unul în Brusaporto (Italia) și 19 filiale în Europa,Asia șiAmerica de Nord. Mai multe informații veți găsi vizitând pagina wh.com. 7 AD 5 Fig. 4: Inelul inovativ 5xLED al turbinei SyneaVision de laW&H stabilește noi standarde în iluminarea fără umbre. – Fig. 5: Folosind turbina W&Hvețiaveaoiluminareoptimăchiarșiînlocurigreuaccesibile.Aceastaoferăunsuportoptimpentrutratamentulîncondițiidesiguranță. TDI1016_27-28_WH 03.05.16 10:55 Seite 2 TDI1016_27-28_WH 03.05.1610:55 Seite 2

Prezentare de ansamblu