Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

trends & applications 27 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 n Utilizată intensiv zi de zi, noua turbină W&H Synea Vision cu inel cu 5xLED este pusă la în- cercareînmodconstant.Echipată cu o tehnologie de ultimă oră, ea nu numai că a demonstrat fiabili- tateșivaloarepetermenlung,dar, mai mult, are un concept superior privindLED-urile.Dr.med.dent. Grit   Paradeiser-un   utilizator W&H de peste un an-vorbește despre un “vârf” în domeniul medicinei dentare restaurative și proteticii. Dentistul din Frei- lassing, Germania, efectuează în prezent aproape 99% din cazurile prezentate în cabinetul său folo- sindturbinaSyneaVision.Instru- mentul deschide noi dimensiuni în tratamentul dentar. Echipa puternică din Frei- lassing tratează în jur de 25 de pacienți în fiecare zi–acesta este un lucru extraordinar! Dar nu este vorba doar de personalul care tre- buie să lucreze din greu, ci și de instrumenteledentarecaretrebuie să reziste. “Factorul decisiv este acela că instrumentele sunt dura- bile.Desigur,leacordămoatenție deosebită folosindu-le cu grijă, daracesteasuntutilizatecontinuu din cauza numărului mare de pa- cienți” a spus Dr. Grit Paradeiser. Ca parte integrantă a muncii de zi cu zi și turbina Synea Vision tre- buie să facă față cerințelor zilnice ridicate din cabinetul dentar. În plus față de prepararea obturații- lor,coroanelorșipunților,aceasta mai este folosită și pentru înde- părtarea amalgamului și rășinii existente. “Folosirea frecventă a instrumentelor pentru preparație înseamnă că acestea sunt supuse unor sarcini suplimentare, motiv pentru care avem nevoie de unele care ies în evidență prin robuste- țea și durabilitatea lor.” Inovație maximă Noua turbină Synea Vision este rodul multor ani de muncă de dezvoltare intensivă. Pentru a îndeplini toate cerințele pieței, cooperarea strânsă cu utilizatorii a fost de o importanță esențială pentru W&H, în toate etapele. Acest lucru a făcut posibilă dez- voltarea unui instrument care nu numai că iese în evidență dato- rită valorii sale pe termen lung, dar, mai ales datorită avantajelor unicepecareleoferăînaplicațiile medicale. Inel cu 5 x LED –100 % iluminare direct în cavitate Din cauza vizibilității dificile și luminii scăzute din cavitatea orală a pacientului, preczia și siguranța lucrului într-un spațiu limitat capătă o importanță de- osebită. Cu inelul nou cu 5xLED (Penta LED+), turbinele Synea Vision permit o iluminare 100% fără umbră a situs-ului de trata- mentchiardeprimadată.Situs-ul preparației nu este iluminat nu- mai din partea mezială, dar și dinspre cea bucală, distală și lin- guală/palatină în același timp. Acestlucrucreșteconsiderabilsi- guranța în timpul tratamentului. “Ca dentist, deși folosesc lumina chirurgicală, mă confrunt adesea cu condiții de lumină slabă în ca- vitateaorală,maialesatuncicând trebuie să lucrez în zona poste- rioară a molarilor.” “Pentru a putea evalua cavi- tatea este important să am vizi- bilitate-ceea ce nu este posibil folosind o lumină chirurgicală sau ochelarii cu lupă prevăzuți cu atașament luminos”, a declarat Dr. Grit Paradeiser. Dotată cu un inel5xLED,turbinaSyneaVision este primul instrument din lume care aduce lumina pe axa frezei. Aceasta înseamnă că medicii stomatologi beneficiază de o ilu- minare 100%, chiar și în zonele greu accesibile. “Uneori folosesc turbina doar pentru a ilumina anumite zone, fără a face o prepa- rație. Desigur, acest lucru îl pu- tem realiza și cu alte instrumente standard de iluminare cu LED- uri, dar noua turbină W&H oferă o calitate mai bună a luminii. Să folosesc turbina Synea Vision este foarte confortabil și pot lucra mult mai bine în cavitatea orală atuncicândamcondițiioptimede iluminat”. Ergonomia întâlnește valoarea pe termen lung Potrivit Dr. Grit Paradeiser, o trăsătură particulară a turbinei W&Hestecombinațiadintredes- ign-ul ergonomic și capul mic. Datorită greutății reduse a instru- mentului pot fi realizate trata- mente mai lungi fără probleme și fără semne de oboseală a mâini- lor. “Desigur, au apărut multe in- strumente în ultimii ani, dar dacă le-am compara, chiar și cele mai recente modele mi se par puțin mai grele și de dimensiuni mai mari. Noua turbină Synea Vision nu numai că se potrivește mult mai bine în mână, dar design-ul capului mic permite acces neli- mitat la site-ul tratamentului”, a explicat medicul stomatolog. Ca răspuns la întrebarea dacă colegii de sex masculin ar putea întâm- pina dificultăți de manipulare din cauza designului subțire, ea a răspuns:“Turbinasepotriveșteîn mână perfect-se aseamnănă mai mult sau mai puțin cu un stilou și, atât bărbații cât și femeile sunt obișnuiți să le folosească încă din copilărie. Utilizarea ei este simi- lară scrisului, motiv pentru care cred că design-ul ergonomic al turbinei este ideal pentru ambele sexe.” Cu toate acestea, aspectul in- ovator al instrumentului W&H nu este caracterizat numai prin ergonomie: cu ajutorul unui strat inovator, rezistent la zgârieturi este posibil să ofere o protecție perfectă a suprafețelor. “Din cauza sarcinilor mari la care sunt supuse, ca parte a procesului de preparație, multe instrumente își pierd rapid luciul și să înceapă să arate primele semne de uzură. Datorităstratuluispecialdemate- rial de sigilare al turbinei Synea Vision, nu apar zgârieturi pe in- strument,înciudautilizăriiinten- sive.Acesta arată astăzi ca și nou, ca în ziua în care am început să îl utilizez prima dată”, a declarat fericită Dr. Paradeiser. “Pacienții trag concluzii cu privire la cali- tatea tratamentului chiar pornind Synea Vision – noua dimensiune în iluminarea fără umbre 5 Fig.1:Dr.GritParadeiseresteuimitădecalitateaextraordinarăaluminiiturbineiSyneaVision: “Nunumaicăasigurăovizualizareoptimăacavitățiiorale,darșiilumineazăcavitatea.” 5 Fig. 2: Chiar și în cazul tratamentelor mai lungi, design-ul ergonomic unic al turbinei W&H permite dentistului să lucreze relaxat. “Noua turbină Synea Vision este rodul multor ani de muncă de dezvoltare intensivă.” 5 Fig. 3: Pentru Dr. Grit Paradeiser calitatea înaltă și durata lungă de viață reprezintă trăsăturile centrale ale instrumentelor moderne. TDI1016_27-28_WH 03.05.16 10:55 Seite 1 TDI1016_27-28_WH 03.05.1610:55 Seite 1

Prezentare de ansamblu