Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

Introducere Petele și leziunile albe de pe dinții anteriori pot avea un aspect inestetic. Pacienții caută adesea un tratament pentru îndepărtarea acestor pete. Cu toate că există o gamă largă de tratamente dispo- nibile, incluzând albirea dentară, ca și tehnică de elecție (Green- wall 2009) și acoperirea petei, ca ultimă opțiune, a fost introdusă o nouă tehnică ce folosește infiltra- rea rășinilor (Munoz et al 2013). Inițial, infiltrarea rășinilor a fost utilizatăcașimetodădetratareaca- riilor incipiente (Meyer-Lueckel et al 2008) aflate fie interpro- ximal, fie pe suprafețele netede ale dinților. Vâscozitatea scăzută a rășinilor infiltrante (Paris et al 2012) a fost utlizată pentru a astupa porii la nivelul leziunii hipomineralizate care acționează drept cale de difuzie pentru acizi și dizolvă mineralele, sigilând astfelacestecăi(Parisetal2010). Astfel, infiltrarea cariilor poate fi folosită pentru a camufla estetic leziunile albe de pe suprafețele bucale.Aufostefectuatecercetări ample pe tema infiltrării rășinilor pentru tratamentul cariilor, însă a fost explorată și o altă utilizare a tehniciipentrutratamentulestetic al petelor albe. Scopul acestui articol este de a evalua noua utilizare a acestei tehnici de infiltrare a rășinilor (Tirlet și Attal 2011) pentru tra- tamentul estetic minim invaziv al petelor albe și modul în care aceasta poate fi utilizată pentru eradicarea leziunilor și petelor albecareapardinaltecauzedecât cariile. Va fi descrisă abordarea pas cu pas a acestei tehnici. Opțiunile de tratament Există mai multe opțiuni de tratament pentru tratarea petelor albe de pe suprafețele labiale ale dinților: 1. Albirea dinților; 2. Aplicarea de fosfat de calciu amorf direct pe leziune sau pe gutiera pentru albirea dentară (Abreu și colab. 2011); 3. Microabraziunea,   utilizând acid clorhidric 6,6% (Green- wall 2006, produsul utilizat este Opalustre, Optident UK) și 10% (Premier Products, SUA).Ase vedea tabelul 2 ce conține utilizările acidului clorhidric; 4. Infiltrarea rășinilor utilizând acid clorhidric 15% (Icon, DMG, Germania) ; 5. Terapiacombinatăfolosindal- birea dentară și creșterea con- centrațiilordeacidclorhidric; 6. Lipireaadzivăacompozitelor direct deasupra leziunii; 7. Înlăturarea petelor albe folo- sind o piesă manuală rapidă și restaurarea cu rășini compo- zite, dentină, smalț și nuanțe opace; 8. Fațete rășinice directe; 9. Fațete   rășinice   indirecte (Edelweiss, Optident UK); 10. Fațete laminate din porțelan peste întreaga suprafață la- bială. Clasificarea mărimii leziunii se poate face în funcție de etiolo- gie, locația și dimensiunea aces- teia(asevedeatabelul3).Dimen- siunile petelor albe variază și, pentru acest articol, acestea vor fi trends & applications 24 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Eradicarea leziunilor albe folosind infiltrarea rășinilor Linda Greenwall analizează o nouă tehnică pentru tratamentul petelor albe de pe dinții anteriori Tipul de leziune albă Etiologia Tratament posibil 1. Puncte albe unice izolate având diametrul Apariție naturală Numai albirea dentară mai mic de 0,5mm pe incisivii maxilari adulți 2. Leziuni albe ca niște pete: smalțul pătat Febră în timpul dezvoltării Albire, apoi microabraziune la concentrație 6,6% 3. Leziuni multiple: colorații maro și albe Fluoroză Albire, apoi microabraziune 4. Linii/benzi albe Tulburări mai severe de dezvoltare Albire, apoi microabraziune 5. Pete albe Traumatisme ale dentiției primare Albire, urmată de infiltrarea de rășină 6. Puncte albe acoperite cu un strat galben În timpul unei leziuni traumatice s-a produs Albire, microabraziune și apoi infiltrarea hemoragia și sângele s-a infiltrat în zonele de rășină de mineralizare 7. Leziuni albe, estompate, Leziuni de demineralizare după îndepărtarea Infiltrarea cu rășină sau albirea sau unele cu margini negre aparatului ortodontic microabraziunea, în funcție de mărimea petei 8. Defecte ale smalțului și leziuni albe la Boala celiacă, hipoplazia molar-incisivilor Albire, glassionomeri aplicați pe molarii nivelul incisivilor și molarilor temporari cu defecte, infiltrarea de rășină în leziunile anterioare 9. Puncte albe sau hipoplazia smalțului Naștere prematură (prevalență de 45% Albire. Microabraziune, apoi infiltrare rășină la cei cu greutate normală la naștere până la 92% la copii prematuri – Iai et al) 5 Tabelul 1: Etiologia petelor albe. Acid clorhidric: utilizarea terapeutică 6,6% Pastă Opalustre cu carbură de siliciu pentru microabraziune, Optident Products, Marea Britanie 10% Pastă HCLPrema pentru microabraziune, Premier Products, SUA 15% HCLpentru prepararea suprafaței în vederea stopării cariilor și eliminării leziunilor albe și injectare de rășină DMG, Germania 5 Tabelul 2 (deasupra): Utilizarea terapeutică a acidului clorhidric în diferite concentrații pentru a îndepărta petele albe. Fig. 1:Aspectul celor doi incisivi centrali înainte de începerea tratamentului.Această pacientă, în vârstă de 62 de ani, a avut întotdeauna o pată albă pe cei doi incisivi centrali. Nu a fost realizat niciodată un tratament de albire. – Fig. 2:Aspectul după aplicarea rășinii Icon (DMG, Germania). Majoritatea petelor albe au fost îndepărtate. Acesta este rezultatul imediat, iar eradicarea totală a petelor albe poate continua și după tratamentul inițial. – Fig. 3: Aspectul la trei luni după aplicarea rășinii. Petele albe sunt aproape complet eliminate. Rășina infiltrantă Icon fost aplicată doar o singură dată pe suprafața dintelui. – Fig. 4: Demonstrarea pas-cu-pas a tehnicii: gravarea. Aplicarea directă gelului de acid clorhidric de concentrație 15% pe suprafața petelor albe timp de două minute. – Fig. 5: Rezultatul după clătire. Aspectul dinților după gravare indică locul unde a fost aplicat gelul. Acest proces deschide porii pentru pătrunderea rășinii TEGMA. – Figs. 6a & b: După aplicarea alcoolului. Aplicarea directă a rășinii pe dinți cu ajutorul unui aplicator special. Aceasta se aplică lent pentru a permite infiltrarea. – Fig. 7 (stânga): Seringile cu aplicatoare pentru Icon etch. Urmează Icon dry. – Fig. 8 (sus): Rășina Icon infiltrată. – Fig. 9: Dacă pata albă este mai extinsă, leziunea poate fi sablată mai întâi pentru a permite o penetrare mai profundă a rășinii. – Fig. 10: După sablare poate fi aplicat acidul clorhidric pe leziunea albă. Sablarea poate fi realizată de cel puțin trei ori pentru o penetrare mai adâncă a rășinii. Se folosește un aplicator sub formă de burete pentru a aplica acidul clorhidric. 1 2 3 4 5 6a 6b 7 10 9 8 TDI1016_24-25_Greenwall 03.05.16 10:53 Seite 1 1234 TDI1016_24-25_Greenwall 03.05.1610:53 Seite 1

Prezentare de ansamblu