Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 21 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Densply Sirona a adăugat la fa- milia sa de produse și tehnologii cuptorul CEREC SpeedFire și blocurile din oxid de zirconiu, CEREC Zirconia.Astfel, sistemul CERECintroduceacumunproces complet nou în practica dentară. CombinândnoulcuptorCEREC SpeedFire și materialul CEREC Zirconia, medicii stomatologi pot oferi acum coroane și punți mici, total anatoforme, fabricate din oxid de zirconiu, într-o singură vizită. Dacă până acum, pașii compli- caținecesariobțineriirestaurărilor din oxid de zirconiu limitau fabri- carea acestora doar în laboratorul dentar, acum cu noul SpeedFire și CERECZirconiasepotrealizares- taurări din oxid de zirconiu, rapid și simplu, și în cabinetul dentar. Blocurile CEREC Zirconia, disponibile în 10 nuanțe (cheia VITA), sunt realizate din oxid de zirconiu translucid, precolorat. Materialul este strunjit inițial la o dimensiunemărităcareapoi,după sinterizarea în cuptorul CEREC SpeedFire ajunge la dimensiunea stabilită. Frezarea la o dimensiune mă- rită asigură un nivel crescut de precizie, conducând la o adaptare perfectă a restaurării. Procesul de sinterizare durează între 10 și 15 minute pentru coroane și mai puținde30deminutepentrupunți. Pentru asigurarea unei estetici ri- dicate, și procesul de glazurare se face tot în cuptorul SpeedFire. Procedura de lucru este ușor de învățat, software-ul CEREC 4.4.1 ghidează medicul prin întreg pro- cesul, gestionând inclusiv trimite- reaautomatăaparametrilordesin- terizare și glazurare către cuptor. Pentru a afla mai multe despre CERECSpeedFireșiCERECZir- conia, opriți-vă la Sirona Show- room,Vulturilor 98A, București. www.simply-faster-zirconia.com AD Dacă în Artă, Omul caută să redea prin diferite mijloace natura însăşi, noi, stomatologii suntem în căutarea materialelor de restau- rare ideale, care să imite îndea- proapesmalţulşidentinaprecumşi legatura lor miraculoasă (joncţiu- nea amelo-dentinară). Compozitul ideal este acela care lucrează cel maibineînmâinilenoastre,cunos- când şi înţelegând optic ţesuturile naturale pe care le restaurăm. Iată că avem la dispoziţie un material evoluat atât optic cât şi funcţional, cu care putem obţine în cabinet şi laboratorrestaurărinaturale,urmă- rind estetica, funcţia şi sacrificiul minim de substanţă dentară sănă- toasă. Enamel Plus HRi/MICERIUM oferăoselecţienaturalădesmalţuri şi dentine, foarte apropiate optic şi funcţionaldecelenaturale.Trusele sunt uşor de personalizat nevoilor operatorului, pornind de la kitul esenţialcu4dentineşi2smalţurişi ajungând până la setul complet de 11 seringi, alături de încălzitorul Enaheat.Recomandămpreîncălzi- rea materialului la 39°C în restau- rări directe şi la 55 °C pentru lipiri de incrustaţii, faţete şi coroane in- tegraledinceramicăsaucompozit. Dentinele universale Micerium sunt similare cromaticii dinţilor naturali,auoluminozitatecrescută şi sunt calibrate fluorescenţei şi translucidităţiidentineinaturale. Smalţurile universale Mice- rium nu au culoare ci doar lumino- zitate,corespunzătorcelor3vârste: tineri, adulţi, vârstnici/dinţi uzaţi. Umplutura anorganică aparte con- feră un indice de refracţie identic smalţului natural, lucru nemaiîn- tâlnitpânăacum. Mentenanţa a la long a restau- rărilor presupune finisarea corectă urmatădelustruireprintr-unproto- colprestabilit,folosindcele3paste de lustru, gume, perii din păr de caprăşifilţuri. www.micerium.com enamel Plus HRi/miceRium RestauRăRile din ziRconiu,acum și în cabinet TDI1016_21_SironaMicerium 03.05.16 10:52 Seite 1 TDI1016_21_SironaMicerium 03.05.1610:52 Seite 1

Prezentare de ansamblu