Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 18 Alegerea adeziunii adecvate pentru o anumită indicație și rea- lizarea exactă a diferitelor etape nu este întotdeauna simplă. De aceea GC a conceput G-Premio BOND: un adeziv universal,  monocomponent, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi uti- lizat nu numai pentru ade- ziunea directă, ci și în cazurile ce necesită reparații sau pen- tru tratamentul hipersensibili- tății. G-PremioBONDoferăavanta- jeleunuiadezivuniversalcuoper- formanță de top în orice situație. Deoarece credem în zero compromisuri. Procedură directă restaurări directe 1. Selectați tehnica preferată. Demineralizați 10–15s, clătiți & uscați (fig. 1) 2. Aplicați G-Premio BOND și așteptați 10s (fig. 2) 3. Uscați5slapresiuneMAXIMĂ a aerului (fig. 3) 4. Fotopolimerizați 10s (fig. 4) reparații 1. Creați asperități pe suprafață; Clătiți & uscați (fig. 5) 2. Dacă există o suprafață cera- mică, aplicați Ceramic Primer II (fig. 6) 3. Aplicați G-Premio BOND pe toate suprafețele ce necesită reparații (fig. 7) 4. Uscați5slapresiune MAXIMĂ a aerului (fig. 8) 5. Fotopolimerizați 10s (fig. 9) Zero compromisuri în ce pri- vește performanța! www.gceurope.com Microscoapele dentare Global Surgical Seria A sunt create pen- tru a revoluționa modul în care practicăm microscopia dentară. Designulnouesterealizatînurma colaborărilor la cele mai înalte standarde cu medici din întreaga lume. Feedbackul medicilor care aucolaboratladezvoltareanoului microscop Global Surgical Seria Aîl clasează ca fiind cel mai mo- dern și complet microscop desti- nat medicinei dentare. Printrebeneficiilecareîmbună- tățescprocesuldelucrucumicros- copulvomregăsicontrolulintuitiv asigurat de noul sistem de control AXIS™ .Noulsistemplaseazăîntr- unsingurloctrepteledemagnifica- ție, mânerele și controlul tensiunii brațelor. Acest lucru garantează manevrabilitate sporită în timpul operării cu microscopul. Microscoapele Global Surgi- cal SeriaAvă oferă o lumină îm- bunătățită pentru un diagnostic cât mai precis, asigurată de 100.000 lux – cea mai intensă sursă de lumină din domeniu. Pentru o experiență memora- bilă, noile microscoape Global Surgical Seria A includ binocu- lare îmbunătățite cu sistem de blocare a dioptriilor, adaptoare pentru realizarea fotografiilor dentarelaceamaiînaltăprecizie, mai multe opțiuni de montare decât orice alt tip de microscop, design care încorporează toate cablurile și firele în corpul mi- croscopului și magnificații dis- ponibile în 3, 4 și 6 trepte. www.redinternational.ro reD vă oferă o Nouă GeNerație De miCrosCoaPe DeNtare – GloBal surGiCal seria IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany Tel.: +49 (0) 6003 814-397 • Fax: +49 (0) 6003 814-902 www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de Bleach‘n Smile Chairside Bleaching • easy to use • high penetration efficiency (35 % hydrogen peroxide after mixing) • gentle on natural teeth (pH-neutral) • safe storage (no separation, no bubbles because of a safety clip) Authorized Dealer: Dubai Medical Equipment L.L.C. dt_uae@emirates.net.ae • www.dme-medical.com AD G-Premio BoND De laGC – Zero ComPromisuri TDI1016_18_GcRed 03.05.16 10:52 Seite 1 Tel.: +49 (0) 6003814-397 • Fax: +49 (0) 6003814-902 TDI1016_18_GcRed 03.05.1610:52 Seite 1

Prezentare de ansamblu