Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 16 AD Tokuyama-Dental,companie Japoneză, multinațională care, timp de peste 40 de ani, a acor- dat prioritate departamentului de cercetare-dezvoltare (R&D Department), creând cu succes produse inovatoare și de înaltă tehnologie pentru a satisface cei mai pretențioși profesio- niști. Estecem–cimentrașiniceste- tic (Self-Adhesive) cu priză duală, fără monomeri acizi (res- ponsabili de modificările de cu- loare), pentru estetică de lungă durată, recomandat în orice si- tuație clinică. Universal Primer – simplifică fazeledeprepararealediferitelor materiale existente în structurile pro- tetice (metale, răș- ini, zirconiu, cera- mică). Estelink – agen- tul de adeziune, care conține și noul monomerul 3D-SR (brevet   Tokuya- ma) – fiecare mo- leculă de adeziv are trei legături cu ionii de Ca eli- berați de dentină, ceea ce însemnă o adeziune mult cres- cută   și practic   absența sensibilității post-operatorie. indicații 1. Cimentări coroane, punți, in- lay,onlay,(ceramică,zirconiu, alumină), metale, aliaje (pre- țioase și neprețioase), mate- riale rășinice – incluzând cele cu   umplutură   anorganică (compozite) ; 2. Repararea coroanelor inte- gral-ceramice   și   metalo- ceramice ; 3. Cimentareveenersșipunți,pi- voților metalici, din fibră de sticlăși/saudinfibrădequartz. Caracteristicile   Estecem   și modululdeflexiunealTokuPost, garantează rezultate funcționale și previzibile ale dintelui tratat endodontic. tokupost 1. Pivoți din fibră de quartz ; 2. forma anatomică: design opti- mizat ; 3. rezistență excelentă și flexi- bilitate: modulul de flexiune similar cu dentină, capabil să garanteze durabilitatea restau- rării ; 4. radioopacitate ideală ; 5. transluciditate ridicată, trans- misia luminii până în zona apicală ; 6. freza calibrată și pin de veri- ficare. www.sitea.ro MIS România are deosebita plăcere de a vă prezenta în această primăvară, ultimile nou- tăţiînmateriedematerialepentru adiţie osoasă: • 4 MATRIX™ – Ciment compo- zit de Sulfat de Calciu Bifazic şi Hidroxiapatită, ambalat îm- preună cu ser fiziologic într-o seringă sterilă de 1cc ce facili- tează manevrarea şi plasarea acestuia. • OSSIX® PLUS – membrană de colagen resorbabilă, obţinută prin proceduri de producţie standardizate şi controlate, cu tehnologie Glymatrix™ , rata de resorbţie 4–6 luni. Colagenulesteextrasdinten- doane porcine derivate, supuse inspecţiei veterinare şi purifi- cării pentru prevenirea reacţii- lor de hipersensibilitate. Mem- brana este prezentata intr-un blister, însoţită de un şablon şi sterilizată cu oxid de etilenă (EtO). www.mis-implants.com miS – noutăţi în materie de materiale SiStem univerSal pentru rezultate funcționale și previzibile IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 TDI1016_16_SiteaMis 03.05.16 10:52 Seite 1 TDI1016_16_SiteaMis 03.05.1610:52 Seite 1

Prezentare de ansamblu