Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 15 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Aceasta înseamnă stabilitate pe termen lung a țesuturilor dure și moi, estetică de durată și certi- tudinea că iți vei vedea pacienții râzândfărăjenadeaaveavizibile marginile coroanelor dentare pentru mulți ani înainte. conceptulAnkylos tissuecare – rata atractivă a succesului pe termen lung Solid, stabil și de încredere pentru mai bine de 25 de ani: ANKYLOS C/X este soluția pentru toate indicațiile clinice- cu estetica sa predictibilă, na- turală și stabilitatea mecanică de top. Conexiunea conică a fost pro- iectată pentru stabilitatea inițială și pe termen lung a țesuturilor. Conexiunea Tissue Care ex- tremdeprecisănuareînmodvir- tual nici un fel de micromișcare și este aproape în totalitate fără infiltrație bacteriană. Și este în același timp autosigilantă și autoblocantă pentru a preveni resorbția osoasă, asigurând sta- bilitatea și sănătatea țesuturilor dure și moi. Perspective noi – stabilitate predictibilă a țeuturilor. rezultate stabile, predictibile pentru pacienții dvs? DENTSPLY   Implants   – ANKYLOS C/X oferă: conexiu- nea conică unică Tissue Care transferă traziția dintre implant și bont către centrul implantului, și previne influențele mecanice asupra acesteia și atacul micro- bian asupra țesuturilor periim- plantare.Aduce în plus un spațiu suplimentarpeumarulimplantu- luipentruțesuturilemoiînconju- rătoare. În combinație cu plasarea subcrestală și aspectul micro- structurat al implantului fa- vorizează depunerea celulelor osoase către bont – pentru un suport suplimentar al stratului superioralțesutuluimoale.Con- diții ideale pentru estetica roz- alb pe termen lung. ANKYLOS – libertatea de a alege bontul potrivit după chirurgie Ușor de folosit cu funcționa- litate și estetică maximă pentru rezultate exigente? Noul sistem de plasare al Ankylos C/X per- mite o acuratețe a pozitionării implantului cu o vizualizare a umărului implantului chiar și în plasarea subcrestală. Designul cu filet progresiv face ușoară înșurubarea implan- tului către poziția finală și îmbu- nătățește stabilitatea. Conexiunea TissueCare auto- sigilantă și autoblocantă face ca partea chirurgicală și partea protetică să fie complet inde- pendente una de alta. Și cu un singur diametru pentru toate componentele protetice, orice bont poate fi combinat cu orice implant – acum și cu posibilitate de indexare. Pentru un rezultat strălucitor al tratamentului pe termen lung, care se combină și din punct de vedere economic cu un necesități de stoc reduse. www.plurifarmdent.ro “LuxuryDentalClinics” promovează clinicile dentare de top care folosesc exclusiv Hu-Friedy, liderul mondial în instrumentar dentar. Felicitări medicinei dentare românești! “LuxuryDentalClinics” promotes top quality dental clinics that are exclusively using Hu-Friedy, the world leader in dental instruments. Congratulations to Romanian dentistry! red RESOURCES FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY www.redinternational.ro www.redlds.ro AD ANKYLOS® – PeNtru StAbiLitAteAuteNticăAțeSuturiLOr TDI1016_15_Ankylos 03.05.16 10:51 Seite 1 TDI1016_15_Ankylos 03.05.1610:51 Seite 1

Prezentare de ansamblu