Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 13 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 CRANEX® 3Dx combină excelent imagis- tica panoramică şi cea cefalometrică cu programe avansate de Cone Beam CT: trei vo- lumedeachiziţie (5x5cm, 6 x 8 cm şi 8 x 8 cm) din dotarea standard şi încă două volume opţionale (8 x 15 şi 13 x 15 cm) pen- tru diagnosticul întregii zone maxilo-faciale şi aplicaţii ORL. Selecţia largă între volume oferă flexibilitate în timp ce funcţia   PickPoint™ –   pentru selectarea liberă a poziţionării volumelor de achiziţie şi funcţia EasyScout™ –   funcţionalitate pentruacurateţeapoziţionării,vă garantează expunerea corectă a zonei de diagnostic. Imaginea va fi de mare acurateţe şi perfect poziţionată din prima expunere conducând la minimizarea dozei de expunere. CRANEX® 3Dx oferă fiecă- rui volum de achiziţie trei re- zoluţii posibile: înaltă, standard sau MiniDose. În plus, oferă un program specific de endodonţie optimizat de înaltă acurateţe. Funcţia MiniDose este ideală pentru pacienţii copii, pentru planificarea în implantologie cât şi pentru imagistica ulterioară de control. De remarcat este faptul că, la volumul de achiziţie 5 x 5 cm, cu rezoluţia MiniDose doza de radiaţii este de doar 1/5 din cea a unei expuneri panoramice. Funcţia AES – setări com- binate de expunere automată – sugerează valori de expunere în funcţie de dimensiunile pacien- tului şi este disponibilă la toate programele de imagistică. CRANEX® 3Dx se poate in- stala în orice locaţie într-un spaţiu de minim 6 m² garantând funcţionalitatea, fiabilitatea şi versatilitatea într-un singur echi- pament de imagistică 3D. Disponibil în Romania prin DDI – Derom Dental Inter- naţional SRL, Iaşi (tel.: 0 232 225 276). www.ddi.ro AD Sistemauto-portantdeizolare locală din silicon. Nu necestia cleme de diga sau pene (icuri). MiniDam este un sistem de izolare din silicon foarte ușor de plasat. Acesta ajută doctorul în lucrul în condiții optime, fără umezeală. In același timp, prote- jează gingia de soluțiile folosite, de exemplu de gelul deminerali- zant. MiniDam este rapid și ușor de plasat, dar și comod pentru pacient. Elasticul mic din silicon se poate monta în doar căteva secunde. Acesta se va stabiliza si va ramane in pozitie pe toata perioada lucrului, fara a mai fi nevoie de alte sisteme suplimen- tare pentru fixare (cleme de diga sau pene/icuri) www.dmg-dental.com www.terradent.ro miNiDAm – pRoTECţiARApiDĂ AColo uNDE EsTE NECEsAR CRANEX 3DX – 3D CoNE BEAm CT Cu pRogRAm pANoRAmiC şi opţioNAl Cu BRAţ CEfAlomETRiC TDI1016_13_DdiDmg 03.05.16 10:51 Seite 1 naţional SRL, Iaşi (tel.: 0232 225276). TDI1016_13_DdiDmg 03.05.1610:51 Seite 1

Prezentare de ansamblu