Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 12 Restabilirea calit\]ii vie]ii Pacien]ii se bazeaz\ pe voi pentru a mânca, vorbi [i zâmbi cu încredere. Se poate spune c\, de fapt, le restabili]i calitatea vie]ii. Pentru a avea succes, ave]i nevoie de o tehnologie care e bine fundamentat\ [i documentat\ [tiin]ific. De aceea, noi v\ punem la dispozi]ie solu]ii premium pentru toate etapele terapiei implantare, care au fost intens testate [i au dovedit clinic c\ asigur\ func]ionalitate [i estetic\ pe via]\. În plus, cu o abordare “open-mind”, noi colabor\m cu clien]ii nostri oferindu-le astfel servicii dincolo de produs, precum: oportunit\]i educa]ionale [i programe de dezvoltare a clinicilor dentare. Solutii fiabile si parteneriate pentru restabilirea calitatii vietii - deoarece conteaza. www.dentsplyimplants.com PLURIFARM DENT Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu 41 sector 5, Bucure[ti, România Telefon: 021.316.22.22 / 23 / 24 / 25 E-mail: office@plurifarmdent.ro PLURIFARM DENT Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu 41 sector 5, Bucure[ti, România ‚ ‚ ‚ ‚ Û Û AD Caracteristicile   deosebite ale sistemului de restaurare dentară Beautifil II sunt re- prezentate de proprietățile de difuziune ale luminii, care co- respund celor ale smalțului dinteluișialedentinei,capacita- tea sa extraordinară de mode- lare, precum și de capacitatea tehnologică patentată a mate- rialului de a elibera și absorbi fluoruri. Beautifil Flow Plus este pasul urmator în domeniul dezvoltării materialelor de restaurare den- tară și îmbină proprietățile de aplicare ale unui compozit tip flow cu compozit hibrid pentru obturații. Beautifil Flow Plus este recomandat pentru orice indicație terapeu- tică-inclusiv pentru su- prafețele ocluzale solici- tatealedințilorșimarginile ocluzale. Prin manevrabili- tatea îmbunătățită care permite aplicarea prin injectare, restau- rarea dinților laterali nu a fost nicicând mai ușor de realizat. Mai mult, capacitatea de elibe- rare și absorbție a fluorurilor, precum și rezistența la dezvol- tarea bacteriilor, reduc apariția cariilor secundare. Beneficii   pentru   dumnea- voastră: • Restaurații clasa I până la clasa V, • Indicat pentru suprafețele oclu- zale solicitate, • Aplicare ușoară prin injectare, • Proprietăți de adaptare cu o fru- musețe natural, • Eliberarea și absorbția prelun- gită de fluoruri, • Opacitate deosebită la radio- grafie. Frumusețe naturală cu capacitate excelentă de lustruire și finisare Paleta extinsă de culori vă dă posibilitatea de a oferi pacien- ților dumneavoastră un system de compozit sigur, care elibe- rează fluoruri și are proprietăți estetice deosebite. Culorile de bază au fost optimizate pentru obținerea unui efect de cameleo- nizare eficient, care să permită armonizarea la restul dinților na- turali. Echilibrul unic dintre matri- cea dentară și materialul de ob- turațieconducelaoexcelentăca- pacitate de lustruire a obturației, care garantează o strălucire de lungă durată. Low Flow (FO3) Capacitatea de fluidizare mo- derată pentru resturarea dentară a fisurilor, defectelor de colet și aplicare ca strat de baza (Base- liner). Zero Flow (FOO) Cu capacitate deosebită de modelare pentru formarea cu usurința a anatomiei ocluzare, a marginilor și a detaliilor compli- cate de suprafață. www.plurifarmdent.ro BEAUTIFIL FLOW PLUS – COMPOZIT HIBRID FLUID PENTRU DINȚII FRONTALI ȘI LATERALI IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 TDI1016_12_Shofu 03.05.16 10:50 Seite 1 TDI1016_12_Shofu 03.05.1610:50 Seite 1

Prezentare de ansamblu