Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

IDEM Esthetics · București · 12–14 mai 2016 Independent news for visitors and exhibitors Am onoarea și deosebita plăcere să vă întâmpin în București la al 13-lea Congres Internațional de Estetică Dentară și la Expoziția IDEM Esthetics 2016. Organizația noastră,SocietateadeStomatologie Estetică din România (SSER) are peste 13 ani vechime și, de la înfi- ințare, a organizat sute de cursuri pentrustomatologi.CongresulInter- național de Estetică Dentară a de- venit cel mai important eveniment stomatologic din România și una dintre cele mai mari întruniri pe temedestomatologiedinEuropade Est. In ultimii cinci ani, congresul a atras în jurul a 1,000 de participanți înfiecarean. Pe parcursul următoarelor trei zile, veți avea posibilitatea să ascultați lectori internaționali de top în domeniul stomatologiei care vă vor oferi o trecere în revistă a literaturii științifice și vor prezenta concepte clinice pentru practicieni. Prelegerilevoravealocîndouăsăli principale,iarînparalelcusesiunile științifice vor fi organizate nume- roase ateliere de lucru și, pentru cei interesațidenoileproduse,întimpul congresului se va desfășura și o ex- pozițiecomercială. Programul științific va începe joi dimineață cu prezentări privind chirurgia parodontală și noile per- spective în implantologia dentară, urmate de sesiuni referitoare la sto- matologia și parodontologia esteti- că.Spercăvăvețibucuradeșederea dvs.lacongres,că vețiînvățalucruri noișivețiaplicacusuccesnoilecu- noștințeînpracticadezicuzi. Cudeosebităstimă, Dr.FlorinLăzărescu Președinte – European Society of Cosmetic Dentistry (Societatea Europeană de Cosmetică Dentară), Corporate Director – Societatea de StomatologieEsteticădinRomânia (Society of Esthetic Dentistry in Romania) I have the honour and great pleasure of welcoming you to the 13th International Congress of Esthetic Dentistry and IDEM Esthetics exhibition in Bucharest. Our organisation, the Society of Esthetic Dentistry in Romania (Societatea de Stomatologie Este- tică din România, SSER), is over 13 years old and it has organised hundreds of courses for dentists since its foundation. The Interna- tionalCongressofEstheticDentis- try takes place every year and is the most important dental event in Romania and one of the largest dentalmeetingsinEasternEurope. In the last five years, every edi- tion of the congress attracted over 1,000 participants and I believe we will have great success this year too. Duringthenextthreedays,you will have the opportunity to listen to the world’s top speakers in dentistry, who will provide a re- view of the scientific literature and present clinical concepts for practitioners during two parallel sessions. Parallel to the scientific sessions,awideselectionofwork- shops have been organised and a trade exhibition will take place during the congress for those in- terested in new products. The scientific programme will start on Thursday morning with presentations on periodontal sur- gery and new insights into adhe- sivedentistry,followedbysessions onaestheticperiodontology.Ihope you will enjoy your stay during thecongress,learnnewthingsand applyyournewknowledgeinyour daily practice successfully. Yours faithfully, Dr Florin Lăzărescu President of the European Society of Cosmetic Dentistry, Corporate Director of the Society ofEstheticDentistryinRomania About the Congress Găsiţi mai multe detalii legate de programul și prezentări teoretice din cadrul Congresului Internaţional de Estetică Dentară. »Pagina 5 Dental products in focus Expoziţia de medicină dentară IDEM Esthetics este cel mai potrivit loc unde puteţi afla ultimele noutăţi în estetică dentară. »Pagina 12 What’s on in București Bucureștiul se deschide în faţa dumneavoas- tră și vă așteaptă sa-l descoperiţi pas cu pas. In today gasiţi informaţii despre oraș, mân- care și captivanta viaţă de noapte. »Pagina 30 Bine aţi venit la Congresul Internaţional de Estetică Dentară Welcome to the International Congress of Esthetic Dentistry A 13-a ediţie a Congresului SSER în București The 13th edition of SSER Congress in Bucharest AD

Prezentare de ansamblu