Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

5MATERIALI Sliki 20-21: Pričnite s preparacijo krone. Za cementiranje krone na hibridno nadgradnjo, prav tako priporočamo G-CEM LinkAce.Presvetlite z lučko vsako stran po 20 sekund s Halogen/ LED lučko z mini- malno 700 mW/cm2 (valovna dolžina med 430 in 480 nm). Slike od 16 do18: Zagladite robove s polirno gumico in Gradia Diapolisher. Odstranite viške. Alternativno se to lahko naredi tudi pred presvetlitvijo. Ta- krat počakajte, da je cement gumijaste konzistence in nato odstranite viške. Hibridna nadgradnja po cementiranju. 13 14 15 16 17 18 Namestite hibridno nadgradnjo na analog implantata. 19 20 21 GC EUROPE N.V. GC EEO - Slovenia Šlandrov trg 40 3310 Žalec Tel: +386.3.71.03.270 Faks: +386.3.71.03.271 slovenia@eeo.gceurope.com http://eeo.gceurope.com *Doiztekazalog. G-CEM LinkAce A2 1 x brizga 4.6 g (2.7 ml) + 7 x mešalni nastavki + 3 x endo nastavki Inovativnost, Preprostost, Vsestranskost in Zanesljivost Kvartet asov: Novi GC G-CEM LinkAceTM Nova generacija samo-adhezivnih kompozitnih cementov iz GC, z novo visoko tehnologijo, katera vključuje inovativni iniciator sistem za hitro in varno polimerizacijo. Zanesljiva rešitev za širok razpon indikacij cementiranja. POSEBNA PONUDBA* +G-CEM LinkAce PROMO A2 ali Translucent 3 x brizga 4.6 g (2.7 ml) + 22 x mešalni nastavki + 8 x endo nastavki KUPITE GC VAM PODARI Oglas GCnovo.pdf 1 24.3.2015 12:50:54 onalnih titanijevih ali standardnih, barvno neusklajenih cirkonijevih/litij disilikatnih nadgradenj. G-CEM LinkAce je pakiran v dvojni samomešalni brizgi, kar omogoča rokovanje z minimalnim odpadkom ter se ceni kot popolna alternativa za cementiranje hibridnih nadgra- denj in dvojnih implantatnih sistemov. G-CEM LinkAce je na voljo v 4 različnih barvah: Translucent (prosojna), A2, AO3 in BO1. Za cementiranje hibridnih nadgradenj, pripo- ročamo opačno barvo AO3, da bolje prekrije temno barvo Ti baze. Značilnosti in prednosti vključujejo: • Visoko učinkovito samostrjevanje za boljše lastnosti tudi ko svetloba ne more doseči cementne linije • Varna in trajna vez na titan, cirkonij in litij disilikat • Debelina cementa le 3 μm za popolno prileganje • Enostavno rokovanje in pripravljeno za uporabo (ni po- trebno shranjevanje v hladilniku) Visoko učinkovita stopnja samopolimerizacije V številnih kliničnih situacijah, svetloba ne more skozi in- direktne obnove. Še posebej v primerih hibridnih nadgra- denj, ki so izdelane s slabo prosojnim cirkonijem. Strjevanje ce menta je osnovano le na njegovi samopolimeri- zirajoči stopnji. Intenziteta svetlobe se drastično manjša sko- zi številne materiale za obnovo. Ko prenos svetlobe ne more biti zagotovljen, je učinkovita samopolimerizacija ključnega pomena za klinični uspeh obnove. G-CEM LinkAce, proi- zvod širokega spektra iz GC, nudi visoko učinkovit iniciator- ski sistem za hitro in samostojno polimerizacijo. Obj.v GCget connected³ 2014 s privolj.avt. R.Verhoeven. Avtor: Roland Verhoeven 2021 Oglas GCnovo.pdf 124.3.201512:50:54

Seitenübersicht