Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

4 MATERIALI Cementiranje hibridnih nadgradenj z G-CEM LinkAce GC G-CEM LinkAce je dvojno strjujoč samo-adherirajoči univerzalni kompozitni cement, ki je ustvarjen za adhezivno cementiranje polno keramičnih, kovinskih ali kompozitnih indirektnih obnov. Njegove značilnosti in lastnosti nudijo dobre možnosti z laboratorijskega vidika za cementiranje hibridnih nadgradenj. Keramične nadgradnje implantatov so bile ustvarjene, da izničijo estetsko težavo sivega zabarvanja, ki ga povzroča uporaba titanovih (Ti) nadgradenj. Kljub dobrim estetskim lastnostim keramičnih nadgradenj, ostajajo pomisleki glede mehanske odpornosti. Po drugi plati hitro postajajo hibri- dni oporniki priljubljena izbira zaradi svojih estetskih pred- Po korakih: Cementiranje hibridne nadgradnje nosti. Tipično so hibridne nadgradnje sestavljene iz titano- ve baze s keramično nadgradnjo iz cirkonija ali litijevega disilikata,ipd. Te dvodelne hibridne nadgradnje združujejo prednosti moči titana in estetike keramike. Zahvaljujoč hi- bridnim nadgradnjam je dosežen neopazen prehod, saj je barva cirkonijeve/litij-disilikatne hibridne nadgradnje bolj Carvalho in drugi je ovrednotil porazdelitev stresa na različ- nih nadgradnjah, titanijevih, cirkonijevih in hibridnih titani- jevih in cirkonijevih. Glede na njihovo nedavno objavljeno študijo v Journal of Prosthetic Dentistry, “za anteriorne im- plantatno podprte obnove, ne glede na vezavo platforme, daje cirkonijeva nadgradnja na titanovi bazi (hibridna nad- gradnja) ali titanova nadgradnja boljše mehanske lastnosti kot v celoti cirkonijeva nadgradnja.” Upoštevajoče, da tako titanove kot tudi hibridne nadgradnje rezultirajo v podobnih mehanskih lastnostih, lahko slednjega določimo kot materi- al izbora zaradi dodatka estetskih lastnosti. Superiorno cementiranje Najboljša nadgradnja potrebuje cement najboljše kvalite- te. Z najboljšo polimerizacijo v samostrjujočem delovanju, G-CEM LinkAce zagotavlja popolne rezultate, tudi v pri- merih, ko prepustnost svetlobe ne more biti zagotovljena. Poleg tega svojstvene fosfatne monomere G-CEM Lin- kAce zagotavljajo največjo moč vezave in trajnost tako na titan kot tudi na cirkonij, brez potrebne predpriprave s primerji. Rezultat je bolj naraven izgled, kar odpravlja neprivlačno prosevanje, ki ga je pogosto opaziti pri uporabi tradici- 1 2 Slike 1-2-3: Držite Ti nadgradnjo in preverite prileganje Zr nadgradnje. Uporabite lahko barvni sprej. Priporočamo GC Fit CheckerTM Advanced Blue, ki je enostavnješi za uporabo in je zelo natančen tudi pri odčitavanju pretisnih mest. Po potrebi, prilagodite prileganje z brušenjem notranjega dela Zr nadgradnje. 3 4 5 Blokirajte mesto vijaka in zaščitite robove z voskom. Izpostavljena naj bo le vezavna površina. Namestite Ti nadgradnjo v implantatno repliko in zaščitite robove z voskom. Zaščitite robove Zr nadgradnje z voskom.Speskajte vezavno površino Ti nadgradnje z 50 μm Al2O3 in maksimalno 2 bari. Za cementiranje, priporočamo G-CEM LinkAce, barva AO3 (opačna). Ve- dno preverite odprtost tube pred nameščanjem mešalnega nastavka. Po po- trebi iztisnite majhno količino past, da ju izenačite. Speskajte vezavno površino (notranji del) Zr nadgradnje pod enakimi pogoji. 6 7 8 9 Sliki 10-11: Z uporabo samomešalnega nastavka, iztisnite cement okoli zgornje oboda Ti nadgradnje. Cement se bo počasi iztekal navzdol. To bo pripomoglo k preprečitvi tvorbe mehurčkov v cementu. Pomembno: vedno zavrzite prvo iztisnjeno pasto iz mešalnega nastavka, ker lahko pride do neidealnega razmerja v zamešanju past A in B. Namestite Zr nadgradnjo na mesto. Delovni čas cementa je 2’45” od začetka mešanja. Ne dovolite premikanje Zr nadgradnje. 10 11 12 Hibridne nadgradnje (abutmenti) podobna barvi končne krone(prevleke). Rezultat je bolj na- raven izgled, kar odpravlja neprivlačno prosevanje, ki ga je pogosto opaziti pri uporabi tradicionalnih titanijevih ali standardnih, barvno neusklajenih cirkonijevih/litij disilika- tnih nadgradenj. Študije so pokazale, da hibridne nadgra- dnje ponavadi kažejo zvočno klinično učinkovitost. 12 45 789 101112

Seitenübersicht