Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

26 CAD / CAM VITA SUPRINITY: idealen primer Dens emboliformis, znan tudi kot stožčasto oblikovan zob, se pojavlja skoraj izključno pri modrostnih zobeh ali v lateralno incizalnem predelu. Ta anomalija je še pose- bej neprijetna, iz vidika estetike, v anteriornem predelu in veliko pacientov si želi to popraviti z namenom, da se zapre zobna vrsta. Običajno se to rešuje z dograditvijo s kompozitom ali z uporabo lusk. Spodaj bom prikazal primer pacienta, ki je bil rešen vse do popolnega rezultata z uporabo CAD/CAM steklo keramike VITA SUPRINITY. Načrtovanje Pri tem pacientu sta bila deformi- rana zoba 12 in 22 (sliki 1 in 2). Plan je bil uporabiti VITASUPRI- NITY material kot non-prep lu- sko, da bi stožčasto oblikovanim zobem naredili obliko naravnih lateralnih sekalcev. Ta material iz nove generacije steklokeramike je bil izbiran zaradi številnih ra- 1 5 8 9 2 3 4 zlogov. Eden je ta, da mora ma- terial zagotavljati izjemno visoko stabilnost v področju robov, da bi lahko iz njega naredili izredno občutljive luske s tankimi robo- vi in brez kasnejšega chippinga. Konvencionalen litijev disilikat je v tem primeru manj primeren. V primerjavi s konvencionalno steklokeramiko bi bil VITA ENA- MIC boljša izbira, vendar pa je lahko ta hibridna keramika karak- terizirana samo z uporabo tehnike zabarvanja, pacient pa je dal zelo velik poudarek na visoko estetski rezultat. VITA SUPRINITY po- nuja možnost estetske individua- lizacije z uporabo fino mlete kera- mike VITA VM11. Restavracija z uporabo non-prep lusk Začetna situacija je bila digita- lizirana z izdelavo mavčnega modela ter poskenirana z InEos Blue skenerjem iz podjetja Si- rona (sliki 3 in 4). Obe prevleki sta bili dizajnirani z InLab SW z uporabo biogenerične funkcije. Modeli, predlagani iz strani SW, so bili modificirani manualno (sliki 5 do 7). V tem primeru so bile restavracije rezkane iz VITA SUPRINITY z uporabo InLab MCXL aparata (slika 8). Luske so bile nato nameščene na model in položene na konvencionalno vla- knasto podlogo ter na standarden nosilec za peko keramike, preden je bila narejena kristalizacijska peka (sliki 9 in 10). Začetna situacija: stožčasto oblikovani zo- bje v področju 12 in 22. Začetna situacija v SW. Obdelava lusk na modelu. Končen model. Začetna situacija z rahlo odprtimi usti. Mavčni model začetne situacije pred prepa- racijo. Digitalizacija modela. 6 7 11 1614 12 17 10 1513 VITA SUPRINITY blok z rezkanimi luskami. Incizalni robovi lusk ... Po kristalizacijski peki. Končno glaziranje. Prilegajoča restavracija. … so bili dograjeni z uporabo enamel ma- teriala. Označitev za reduciranje. Končen rezultat: non-prep luske v regiji 12 in 22. Končen rezultat z rahlo odprtimi usti. VITA VM 11 je bila proizvedena posebej za s cirkonijo ojačan litijev silikat. 89 234 67

Seitenübersicht