Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

21KLINIČNI PRIMER oglas QSI.pdf 1 26.5.2014 16:15:59 ni model in ga poskenirali. Podatke smo prenesli v pro- gramsko opremo ATLANTIS SOFT. Slika 10 prikazuje vir- tualno obliko titanovega opor- nika ATLANTIS. Opornik smo namestili v model z gingivalno masko in individualno obliko- vali dokončno polno keramič- no litijevodisilikatno prevleko (IPS.e. max) (sliki 11 in 12). ATLANTIS opornik smo name- stili z izvijačem za opornike do 25 Ncm (slika 13). Sliki 14 in 15 prikazujeta facialni in okluzalni pogled dokončne protetične re- stavracije, to so polno keramič- ne prevleke na zobeh 12, 11, 21 in 22. Rentgenski posnetek po namestitvi dokončnih prevlek pokaže odlično prileganje pre- vlek s stabilno marginalno kostjo (slika 16). Kontrolni pregled šest mesecev po vstavitvi prevlek pokaže odlično peri-implantatno celjenje tkiv (slika 17). Avtor: Dr. Michael R.Norton 3 8 54 9 6 7 Ekstrakcijska alveola zoba 21. Zobni vsadek v področju 21 in HealDesign EV 4,8. Titanov opornik ATLANTIS in situ. Začasna protetična oskrba. Virtualna oblika ATLANTIS opornika. Okluzalni pogled končne protetične oskrbe. Opornik ATLANTIS nameščen v mavčnem modelu z gingivalno masko. Rentgenski posnetek po vstavitvi prevlek. Dokončna individualna polnokeramična li- tijeva disilikatna prevleka. Kostni nadomestek v alveoli zoba 21. Zobni vsadek Pick-Up EV 4,8 in Implant Re- plica EV 4,8 v odtisnem materialu. Bukalni pogled končne protetične oskrbe. Zdrava obzobna mehka tkiva eno leto po posegu. Virtualna vstavitev zobnega vsadka Osseo- Speed EV 4,8x13 mm. 10 1513 11 16 17 14 12 Odlično stanje periimplantatnih tkiv šest me- secev po vstavitvi dokončne protetične oskrbe. oglas QSI.pdf 126.5.201416:15:59 67

Seitenübersicht