Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

2 SEJMI mogoče preprosto premakniti, zamenjati ali jim nameniti drugo funkcijo. Direktor Blaž Kregar pa izdelkov svojega podjetja ne pripelje na ogled le v Köln, temveč so redni razstavljavci še v Frankfurtu, Münchnu, Stuttgartu, pa tudi domači Portorož jim ni nepoznan. Reden razstavljavec tudi na domačih sejmih je podjetje DENTAS d.o.o. www.dentas.eu. Znamenita čeljust (pra) zgodovinske živali je tudi tokrat na razstavni prostor pri- vabila veliko obiskovalcev. Poleg nje pa so eye catcher se- veda bili predvsem njihovi CAD CAM sistemi ARROW. Mineva 5 let od starta tega uspešnega programa, kar je za morebitne kupce zagotovo razlog več za zaupanje, saj so začetne težave že zdavnaj odpravljene, s tem pa se je ne- malo zkrajšal tudi čas, potreben za celoten proces od naro- čila, načrtovanja, nakupa, izobraževanja ter usposabljanja do pričetka rednega dela z novim strojem. Za podjetje V&KL DENTAL ROTOR d.o.o. www.vkl-dentalturbines.biz letošnje razstavljanje na IDS-u še zdaleč ni bila prva mednarodna predstavitev, pač pa je Nemčija že nekaj časa eden njihovih najpomemb- nejših trgov, kjer prodajo veliko več svojih izdelkov kot doma. Tako ni čudno, da jih v Sloveniji ne pozna prav ve- liko uporabnikov turbin, kolenčnikov, ročnikov in drugih zobozdravstvenih aparatov, za katere izdelujejo zahtevne potrošne elemente. Predvsem zaradi bližine, preprostega načina naročanja, ugodnih cen in dobrih garancijskih po- gojev pa so kot proizvajalci rotorjev zagotovo dobra izbira tudi za domače ordinacije. Tudi podjetje SPIRO d.o.o. www.spiroteh.com je sloven- ski distributer in proizvajalec rezervnih delov za stomato- loške turbine in kolenčnike. Ne glede na to, da so stari šele slabih 5 let, pa imajo svoje zastopnike že v 35-tih državah po vsem svetu. Ob obisku razstavnega prostora smo pri njih naleteli na obiskovalce iz Slovenije in se nasmejali ugotovitvi, kako daleč se moramo včasih podati v svet, da spoznamo kvalitetno rešitev, ki je že prej bila praktično pred našim pragom. Obiskovalce je k ogledu razstavljenih izdelkov še posebej vabila zanimiva velika maketa njiho- vega rotorja. Več o njihovih ugodnih servisnih rešitvah jih povprašajte preko njihove spletne strani. Zdaj pa skočimo še k trem paradnim konjem slovenske dentalne industrije. Vsi so prekaljeni proizvajalci z večle- tnimi izkušnjami, lastnim razvojem in zanesljivimi izdel- ki. Ker so dobro poznani in uveljavljeni tako doma, ka- kor tudi v tujini, si jih vedno radi »izposodimo« in jih pri različnih pogovorih s tujimi partnerji iz dentalne branže izpostavimo kot referenco slovenske kvalitete, resnosti in odličnosti. INTERDENT d.o.o. www.interdent.cc tudi letos ni izpu- stil priložnosti za odlično promocijo in je svetovno javnost poleg izdelkov iz železnega repertoarja svoje proizvodnje v Gornjem Gradu presenetil z odločnim vstopom na po- dročje CAD-CAM tehnologije. Serija novih rezkalnikov CC Power, CC Cosmo in CC Trendy s svetlečo modro čebelico, ki je dominirala na razstavnem prostoru, je z demonstracijami delovanja pritegnila veliko interesentov in jih prepričala tudi o svoji notranji tehnološki dovršeno- sti. Ker je Interdent obenem tudi preizkušen proizvajalec kovin in tako tudi tovrstnih obdelovalnih diskov, je kom- binacija popolna. Vse rezkalnike, spremljevalne enote in opremo ter njihovo delovanje si zamudniki lahko ogledate v njihovem izobraževalnem centru v Celju. POLIDENT d.o.o. www.polident.si je med naštetimi slovenskimi podjetji skoraj gotovo najsrečnejši. Prav v času, povezanim s sejmom, so namreč zaključili dogovore o dveh velikih prihodnjih dolgoročnih sodelovanjih. Pri enem se jim je nesluteno odprlo v Ameriki, tako da bodo v Kaliforniji sedaj nosili veliko slovenskih zob, drugi par- tner pa je postal največji zobotehnični laboratorij v Nem- čiji, ki po velikosti »pro capita« praktično ne zaostaja za ameriškim kolegom. Kot posledica obeh poslov se v Volčji Dragi odvijajo sedaj intenzivne aktivnosti, povezane z ne- izogibnim dvigom proizvodnih kapacitet z nabavo novih strojev, morda pa celo z uvedbo tretje (nočne) izmene dela. Preko 50 letne izkušnje z lasersko tehnologijo podjetje FOTONA d.d. www.fotona.com postavljajo v sam vrh najboljših razvijalcev in proizvajalcev dentalnih laserjev. Širša domača javnost pa podjetje bolj kot po izjemnih napravah in aparatih pozna kot enega izmed 50 največjih slovenskih izvoznikov. Njihov moto je popolnost, slovi- jo pa tudi kot najhitrejši pri implementaciji novih doktrin v svoje aparate. To jim uspeva predvsem zavoljo dejstva, da imajo tako pri razvoju, kakor tudi pri proizvodnji vsa področja od optike, finomehanike, tiskanja vezij, pa do pisanja programske opreme trdno v svojih rokah. Zvezda

Seitenübersicht