Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

APRIL 2015SLOVENIJA ŠT. 2 / LETO 6 Odstranjevanje zobnega kamna ob prisotnosti paradontalne bolezni VEČ NA STRANEH 10 in 12 Zanimivi ortodontski primeri Boljše znanje o ortodontiji prinaša prednosti vsaki zobozdravstveni ordinaciji in njenim pacientom VEČ NA STRANEH 24 - 25 Prekomerna abrazija Karies kmalu ne bo več edini najpomembnejši problem modernega zobozdravstva VEČ NA STRANEH 14 - 15 ŠT. 2 / LETO 6 Na letošnjem sejmu IDS v Kölnu se je predstavilo 9 slovenskih proizvajalcev Gigantske sejme, katerih ponudbe, če nas tematika zanima, v času njihovega trajanja ne moremo pregledati v celoti, je težko primerjati med seboj. Dubajski in Newyorški, ki sta za slovenske strokovne obiskovalce najpogostejša alternativa IDS-u, sta kljub cenovno morda nekoliko ugodnejšimi medcelinskimi transferji kot so bili včasih, še vedno za odtenek predaleč, da bi se ju dalo brez načrtovanja obiskati »iz danes na jutri«. Köln pa je od nas oddaljen le slabo uro poleta ali povprečen delovni dan vožnje z avtom, zato vsako drugo leto tam srečamo vedno več rojakov. Letos pa se ni povečalo le število slovenskih obiskovalcev, ampak tudi razstavljavcev. Na sejem, kakršen je IDS, se ne smemo napotiti brez pred- hodne priprave. Vsaj približno moramo vedeti, kakšne in- formacije iščemo, razstavne prostore katerih obiskovalcev si želimo ogledati, ali kako iz mravljišča idej z vsega sveta izluščiti prave novosti in zanimivosti. V precejšnjo pomoč je lahko sejemski internetni »on line« pregledovalnik raz- stavljavcev in kdor je letos v iskalne kriterije vpisal ime naše države, je bil verjetno nemalo presenečen nad števi- lom zadetkov. 9 razstavljavcev je veliko več kot običajno in v primerjavi z drugimi državami pomeni drugo mesto glede na število prebivalcev posamezne države. Prehitela nas je edino le domača Nemčija, ki ji z več kot 500 razsta- vljavci pač ne more biti kos nihče. Ta podatek pove marsikaj, predvsem tudi veliko pozitivne- ga in vzpodbudnega. Zato si poglejmo, kdo so naši junaki? Za spremembo začnimo tokrat pri debitantih. Pred nekaj leti ustanovljeno podjetje VALL-CER d.o.o. www.vall-cer.com je na sejmu prvič lansiralo na trg svo- je izdelke. Specializirali so se za keramične zobne zatiče, čemur je bil posvečen stilsko izjemno lep in prijeten raz- stavni prostor v spodnji etaži hale 2. Direkor dr. Aleš Dakskobler pove, da so na sejem prišli predvsem z namenom predstavitve na zahodnoevropskih trgih. Zadovoljni so bili s pozitivnimi odzivi strokovne zo- bozdravniške javnosti s celega sveta. O blagovni znamki VALLPOST™ bomo v prihodnje zagotovo še slišali, več informacij o izdelkih pa lahko najdete na njihovi spletni strani. Še eno podjetje se je na IDS-u predstavilo prvič in obisko- valce očaralo s svojo izjemno inovativnostjo: Podjetje ETICON d.o.o. www.nove-jiu.com izhaja iz ene najstarejših slovenskih zobozdravstvenih družin. Rok Čelesnik, dr.dent.med., je človek, ki se dela loti načrtno in z veliko mere lastne ustvarjalnosti. V svoji ordinaciji je nekaj mesecev spremljal in elektronsko beležil svoje gibanje in gibanje svoje asistentke ter na podlagi zajetih podatkov izrisal najbolj ergonomsko okolje za svoje delo: polkrožni futuristično oblikovan pohištveni element, ki je v smeri naprej in nazaj premičen za 30 cm. Ta pomik omo- goča zobozdravniku prilagoditev elementa na optimalno oddaljenost od njegovih rok. Celoten pohištveni element z veliko odlagalno površino in lahko dostopnimi preda- li nadomesti tihega asistenta. Prepričani smo, da se bo za inovacijo kmalu odločila tudi katera izmed slovenskih zo- bozdravstvenih ordinacij, ter obenem upamo, da nam bo ob začetku uporabe dovolila napraviti prispevek za vaš časopis. Nekaj zanimivih pohištvenih linij za zobozdravstveno in zobotehnično dejavnost je predstavilo tudi podjetje KRE- GAR d.o.o. www.kregar.si. Podjetje se ponaša s skoraj 140-letno tradicijo izdelave pohištvenih elementov, za- dnjih 25 let izključno za zobozdravstvene in druge me- dicinske ordinacije in laboratorije. Njihov glavni adut na sejmu je bilo modularno sestavljivo pohištvo, ki ga lahko po meri priredijo vsakemu uporabniku posebej za tiste materiale, ki jih uporablja in za njegov način dela ter gi- banja na delovnem mestu. Obenem je module kadarkoli

Seitenübersicht