Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

2 РЕДАКЦИОННО ОФИС БЪЛГАРИЯ Издава Dental Tribune България ЕООД София 1421, кв. „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ 56-58 тел.: +359 2 416 71 73 office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com Действителен собственик: Уляна Винчева Предоставената информация е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП. Главен редактор Уляна Винчева Редактори Гергана Дългъчева д-р Владимир Ашиков д-р Надежда Куюмджиева Дизайн и предпечат Петър Парнаров Превод д-р Александър Апостолов Мартин Димитров Гергана Дългъчева Коректор Галя Христова Отдел реклама Николина Илиева тел.: 0897 958 321 Кристина Аврамова тел.: 0893 367 580 Автори в броя д-р Франческо Симони, д-р Лоренцо Ванини, д-р Петър Хайни, д-р Нора Дамянова Печат „Спектър“ АД Българското издание на Dental Tribune е част от група- та Dental Tribune International – международно издание на 20 езика, разпространявано в над 55 държави. Съдържанието, преведено и публикувано в този брой от Dental Tribune International, Германия, е с авторското право на Dental Tribune International GmbH. Всички права запазени. Публикувано с разрешението на Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, Лайпциг, Герма- ния. Възпроизвеждането по какъвто и да било начин и на какъвто и да е език, изцяло или частично, без изрич- ното писмено разрешение на Dental Tribune International GmbH и Dental Tribune България ЕООД е абсолютно заб- ранено. Dental Tribune е запазена марка на Dental Tribune International GmbH. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами в броя. Несъмнено най-запомнящото се събитие за нас през изминалия месец беше 8-ят пореден национален дентален конкурс „Усмивка на годината”, който в. Dental Tribune България организира. Церемонията по награждаване се състоя на 14 май и събра много български дентални специалисти и международни гости, сред които представители на спонсорите на проявата и колеги от италиан- ския Dental Tribune. Международното жури отново бе в същия състав – проф. Франческо Мангани, проф. Нитцан Бичачо и д-р Саша Йованович, а кои бяха случаите, които те оцениха като най-добри, както и блиц интервюта с по- бедителите и снимки от събитието, ще откриете на страници 9-12. Юнско- то ни приложение Esthetic Tribune е изцяло посветено на отличените клинич- ни случаи на най-добрите дентални специалисти в страната. „Усмивка на годината 2015” съвпадна с 49-ото издание на „Булмедика/Бул- дентал”. В броя ще научите повече относно най-интересното от междуна- родното специализирано изложение, което се проведе от 13 до 15 май. В рамки- те на изложбата за трети път се състоя Dental Tribune Study Club Symposia. Лекциите от втория ден на тема „Имплантология от следващо поколение” дадоха възможност на българската публика да стане свидетел на презентации на български и международни гост-лектори, а на следващия ден бяха предста- вени част от клиничните случаи, наградени в „Усмивка на годината 2015”. За тези от вас, които не успяха да присъстват на симпозията, или пък искат да я изживеят отново, видео записи от лекциите ще бъдат публикувани на он- лайн платформата www.dtstudyclub.bg, където ще са достъпни след безплатна регистрация в сайта. Подробности и снимков материал от симпозията може да откриете на страници 6 и 7. В допълнение към събитията, които развълнуваха българския дентален свят през изминалите седмици, в броя са публикувани и два клинични случая. Д-р Франческо Симони и Лоренцо Ванини от Италия представят своята работа с иновативна матрична система и нов композит (стр. 4-5), а д-р Петър Хай- ни дава предложение за подход при пациенти, които отказват лечение с им- планти (стр. 16-17). В интервю на стр. 8 д-р Симон Колд, собственик на дат- ския Herning Implant Center, споделя своите впечатления от дигиталния ске- нер TRIOS. В заключение бихме искали да Ви напомним, че в. Dental Tribune ще бъде в лятна ваканция от 10 юни до 10 август. Очаквайте следващия ни брой в нача- лото на септември, а междувременно ще Ви държим в течение със случващото се в света на денталната медицина с ежеседмичните ни нюзлетъри. Желаем Ви приятно четене и весело лято! Скъпи четящи, Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г. INTERNATIONAL IMPRINT Licensing by Dental Tribune International Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +49 341 48 474 107 Clinical Editor Magda Wojtkiewicz Online Editor/ Claudia Duschek Social Media Manager Editorial Assistants Anne Faulmann Kristin Hubner Copy Editors Sabrina Raaff Hans Motschmann Publisher/President/CEO Torsten Oemus Chief Financial Officer Dan Wunderlich Chief Technology Officer Serban Veres Business Claudia Salwiczek Development Manager Jr. Manager Sarah Schubert Business Development Project Manager Online Martin Bauer Event Manager Lars Hoffmann Marketing Nicole Andra & Sales Services Event Services Esther Wodarski Accounting Services Karen Hamatschek Anja Maywald Manuela Hunger Media Sales Managers Matthias Diessner (Key Accounts) Melissa Brown (International) Antje Kahnt (International) Peter Witteczek (Asia Pacific) Weridiana Mageswki (Latin America) Maria Kaiser (USA) Helene Carpentier (Europe) Barbora Solarova (Eastern Europe) Executive Producer Gernot Meyer Advertising Disposition Marius Mezger Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 48 474 302 | Fax: +49 341 48 474 173 info@dental-tribune.com | www.dental-tribune.com Dental Tribune Asia Pacific Ltd. Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 105–111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199 Tribune America, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 244 7185 2 рЕДАКциоННо IntErnatIonal ImprInt Licensing by Dental Tribune International Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com +49 341 48 474 107 Clinical Editor magda Wojtkiewicz online Editors Yvonne Bachmann Claudia Duschek Copy Editors Sabrina raaff Hans motschmann publisher/president/CEo torsten oemus Director of Finance Dan Wunderlich & Controlling Business Claudia Salwiczek Development manager Event manager Esther Wodarsk media Sales managers matthias Diessner (Key accounts) melissa Brown (International) peter Witteczek (asia pacific) maria Kaiser (north america) Weridiana mageswki (latin america) Hélène Carpentier (Europe) marketing nadine Dehme & Sales Servicesl nicole andrа accounting Karen Hamatschek Executive producer Gernot meyer Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 leipzig, Germany tel.: +49 341 48 474 302 | Fax: +49 341 48 474 173 www.dental-tribune.com info@dental-tribune.com Regional Offices Asia Pacific Dental tribune asia pacific limited room a, 20/F, Harvard Commercial Building, 105–111 thomson road, Wanchai, Hong Kong tel.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199 The Americas tribune america, llC 116 West 23rd Street, Ste. 500, new York, n.Y. 10011, USa tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 244 7185 оФиС БълГАрия издава Dental tribune България ЕооД София 1421, кв. „лозенец“, ул. „Крум Попов“ 56-58 тел.: +359 2 416 71 73 office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com Действителен собственик: Уляна Винчева Предоставената информация е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП. Главен редактор Уляна Винчева отговорен редактор д-р ива Димчева редактори д-р Владимир Ашиков д-р Надежда Куюмджиева Дизайн и предпечат Петър Парнаров Превод Кристина Борисова д-р ива Димчева Натали Атанасова д-р Александър Апостолов Коректор Галя Христова отдел реклама Николина илиева тел.: 0897 958 321 Кристина Аврамова тел.: 0893 367 580 Автори в броя проф. Томас Албректсон, д-р Алфио Папалардо, леонардо Кавало, д-р Джордж Фрийдман, д-р Жанкарло Бианка, д-р Аурели Дюбоа, Дони ридзо, Швеция, Клаудия Душек, Наз Хак ПрЕВоД д-р ива Димчева, д-р Александър Апостолов, Кристина Борисова Implant tribune проф. Грегори-Джордж Зафиропулос, проф. оливър Хофман, д-р иван Минчев, д-р Д. Филчев, д-р Б. Бонев, д-р Павел Панов, д-р Пресиян Кръстев Печат „Спектър“ АД Българското издание на Dental tribune е част от група- та Dental tribune International – международно издание на 20 езика, разпространявано в над 55 държави. Съдържанието, преведено и публикувано в този брой от Dental tribune International, Германия, е с авторското право на Dental tribune International GmbH. Всички права запазени. Публикувано с разрешението на Dental tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, лайпциг, Герма- ния. Възпроизвеждането по какъвто и да било начин и на какъвто и да е език, изцяло или частично, без изрич- ното писмено разрешение на Dental tribune International GmbH и Dental tribune България ЕооД е абсолютно заб- ранено. Dental tribune е запазена марка на Dental tribune International GmbH. редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами в броя. В мартенския брой сме се постарали да ви поднесем както полез- на, така и любопитна информация. С удоволствие ви представяме интервю с неповторимия и обичан проф. Паскал Мание, в което той споделя за възможностите на ултраконсервативната дентал- на медицина и промяната на парадигмите в професията. На 20 декември 2014 г. светът на медицината се раздели с една не- обикновена, обичана и вдъхновяваща личност – проф. Бранемарк. За да си спомним за него и за да се докоснете до част от неговия изклю- чителен принос, публикуваме мислите на проф. Томас Албректсон от Швеция. Той разказва за далновидността на учения, който про- мени принципите на лечение в денталната медицина и медицината като цяло (стр. 4). В броя ще откриете клиничен случай, предоставен от италиан- ското издание на Dental Tribune, описващ използването на адхезив- ни индиректни възстановявания в дисталния участък (стр. 6); ста- тия на автора на книгата Esthetic Dentistry д-р Джордж Фрийдман относно предимствата на безжичните дигитални сензори като модерна възможност за образна диагностика в денталната практи- ка (стр. 8) и клиничен случай на екип френски специалисти с използ- ване на завинтен върху имплантати мост от циркониев оксид във фронталната област (стр. 12). Този месец при вас пристига и специализираното издание Implant Tribune, съдържащо документирания опит на доказани предимно български специалисти. За цвят в броя намери място и статия на немски екип от професори, която разкрива един нов метод за сне- мане на отпечатък от силно наклонени имплантати. Както знаете, този месец от 10 до 14 март e най-голямото съби- тие в световен мащаб в бранша ни – IDS Cologne. Нашият екип ще бъде там и ще се опита да отрази в следващия ни брой поне пулса на новостите, които сме сигурни, че ще са многобройни. Желаем ви приятни минути с „Дентал Трибюн“ и Implant Tribune! От Редакцията Скъпи четящи, 3D ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЯЛА ГЛАВА 3D ИЗСЛЕДВАНЕ САМО НА ЕДНА ЧЕЛЮСТ 3D ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН ЗЪБЕН КВАДРАНТ BITEWINGS (КАРИЕС ДИАГНОСТИКА) ЗЪБНИ СНИМКИ ПО ПАРАЛЕЛНА ТЕХНИКА ЗЪБНИ СНИМКИ ПО БИСЕКТРИСНА ТЕХНИКА РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПО BELOT РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПО SIMPSON ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ TMJ (рентгенография на темпоро-мандибуларните стави) ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ ФАС НА ЧЕРЕП РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КИТКА И ПРЪСТИ w w w . d e n t a l - x l a b . c o m "Родопски извоР" 60 (ВХОД ОТ УЛ. "КАЗБЕК") 02/444 7 222 dentalxbg@gmail.com Dental Tribune Bulgarian Edition | март, 2015 г. До д-р А. Рашева чрез в. „Дентал Трибюн“ Браво, д-р Рашева, Браво и на редакционната колегия на вестника, която публикува в януар- ския си брой т. г. Вашите „Съвети за родители (и зъболекари) относно подготовката на деца за дентално лечение“. Подходът към деца и роди- тели преди и по време на лечението има стратегическо значение за не- говия успех. И Вие, д-р Рашева, поднасяте на читателите едно ценно обобщение на полезния си, интелигентен клиничен опит в тази насо- ка. Опит, „закован“ от съвет номер 7: „Не позволявайте на детето да се работи чрез на- силие“. Разбира се, ако лечителят знае как да приложи този подход. И най-важното – ако иска. Защото неуспехът с денталното лечение на детето може да се дължи и на това, че някой не знае и не може правилно да подходи и да се справи с него, и на стремежа да не се „харчи“ ценно време за „разглезени ревльовци“. Често с неточна сметка – „спести- лите“ време от „нерентабилното“ лечение на деца губят перспективата „да се изре- ди родата“ при чаровния зъболекар, успял с детето. Но с общ резултат – проблеми с денталното здраве на детето, докато порасне и се осмели да влезе в зъболекарски кабинет. Вие, д-р Рашева, давате твърде полезни съвети. Дано достатъчен брой колеги и родители се въз- ползват успешно от тях. Проф. В. Мутафчиев Отзвук По повод статията, публикувана в януарския брой на в. „Дентал Трибюн“: „Превантивна ортодонтия от ранна възраст“ (стр. 13) на д-р Атанаска рашева, в редакцията пристигна коментарът на проф. Валентин Мутафчиев, който поместваме тук без съкращения. DENTAL TRIBUNE BULGARIA Н а 23 май 2015 г. в Интер Експо Цен- тър–София се със- тоя лекционен ден, който беше резултат от са- моорганизацията на 7 млади български лектори. Д-р Венцеслав Стаменов, д-р Божидар Кафелов, д-р Миле Чур- линов, д-р Росен Венелинов, д-р Софиен Риахи, зъботехник Сте- фан Петров и д-р Павел Панов изнесоха изключително профе- сионални лекции, всеки от тях по своята тема, като се отка- заха от своите хонорари. Идея- та на събитието беше да иници- ира благотворителна кампания и да събере средства за Ива от Габрово – студентка 5-и курс по дентална медицина, която ката- строфира тежко през декември 2014 г. заради дупка на пътя. След катастрофата Ива е с тежка че- репно-мозъчна травма и претър- пява няколко операции. Оттога- ва е в кома и на изкуствено диша- не и така до ден днешен. За да се лекува и възстанови, е необходима голяма сума пари. В последните месеци цялата дентална общественост, включ- ваща съсловни организации, ме- дии, зъболекари и зъботехници, се включи в благотворителна- та кампания по набиране на сред- ства чрез различни инициативи, но лекционният ден „За Ива“ бе една от най-човешките инициа- тиви, на която денталната об- щественост стана свидетел. Всеки от лекторите, кои- то са авторитетни дентал- ни специалисти с добре рабо- тещи практики, отделиха по един свой съботен ден, за да го- ворят пред аудитория, и веро- ятно още поне няколко дни, за да подготвят своите презентации и да организират самата проява, която между другото се радва- ше на стройна структура и ор- ганизация. Интер Експо Център–София също се включи в инициатива- та, като предостави залата за събитието безвъзмездно. Всички регистрационни так- си за проявата бяха дарени ди- ректно по сметката на Ива. На събитието присъстваха 70 дентални лекари, но по думи- те на д-р Росен Венелинов, кой- то бе един от гост-лектори- те, регистрираните и плати- лите са били 100, като идеята на неприсъствалите е била да се включат в кампанията и да по- могнат. По информация от организа- торите проявата е събрала над 13 000 лв. Всеки, който има желание да помогне с някаква сума, може да направи това на следната дари- телска банкова сметка: Титуляр: IVETA VALERIEVA KABAKCHIEVA IBAN: BG04STSA93000022478022 BIC: STSABGSF, Банка ДСК Лекционен ден „За Ива“ събра над 13 хил. лева ЗА ИВА ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, ЗАЛА "МУСАЛА" 23.05.2015 тел.: +35924167173 тел.: 0897958321 тел.: 0893367580 Tel.: +4934148474107 Tel.: +4934148474302 | Fax: +4934148474173 Tel.: +85231136177 | Fax: +85231136199 Tel.: +12122447181 | Fax: +12122447185 +4934148474107 tel.: +4934148474302 | Fax: +4934148474173 tel.: +85231136177 | Fax: +85231136199 tel.: +12122447181 | Fax: +12122447185 тел.: +35924167173 тел.: 0897958321 тел.: 0893367580 02/4447222 13000 лв.

Преглед на страниците