Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

1313СЪБИТИЯ Първо издание 2015INTERNATIONAL SOFIA DENTAL MEETING8TH Конгресна такса: До 01.07.2015г. - 275 лв.* ∙ На място - 456 лв.* Конгресната такса осигурява свободен достъп до всички лекции и демонстрации, маркирани със зелен кодзелен код и коктейла на откриването. Регистрация за студенти по дентална медицина: До 25.09.2015 – такса студенти –: 72 лв.* ∙ След 25.09.2015 и на място - такса студенти - 132лв.* За контакти и регистрация: 0884 27 84 83 ∙ sofiadentalmeeting@gmail.com ДОСТЪП ДО СЪБИТИЯТА За събитията обозначени с жълт коджълт код е необходимо доплащане от За събитията обозначени със син код е необходимо доплащане от За събитията обозначени с червен код е необходимо доплащане от За събитията обозначени с виолетов код е необходимо доплащане от Записването за Симпозиума Dental XP може да се осъществи самостоятелно, без записване за останалите събития на цена - 650лв.* Регистрираните за SDM 2015 получават отстъпка 650лв. - 450лв.* МЕСТАТА ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ КУРСОВЕ СА ОГРАНИЧЕНИ!!! * посочените цени са с вкл. ДДС 60 лв.* 180 лв.* 360 лв.* 108 лв.* Организаторите си запазват правото на промени в програмата www.sdm.com 01OКТОМВРИ/четвъртък/ Зала A Зала B Зала C Зала D Зала Zimmer Зала Endo Зала G Зала H 8:00-16:00 РегистрацияРегистрация 9:30-10:30 Естетични грешки при имплантологично лечение във фронталната област: етиология и лечение р р Д-р Стивън Чу, САЩД-р Стивън Чу, САЩ 9:30-10:30 Затваряне на екстракционни пространства в горна и долна челюст чрез стоманена дъга със затварящи чупки Д-р Иван Горялов, БългарияД-р Иван Горялов, България 9.00-13.00 Студентско състезание:Студентско състезание: Протетика 9.00-13.00 Студентско състезание:Студентско състезание: Консервативно зъболечение р 9.00-13.00 Студентско състезание:Студентско състезание: Ендодонтия 9.00-13.00 2 СеминарСеминар за дентални асистенти:за дентални асистенти: Трикове и полезни съвети за ефективна работа в кабинета фф Д-р ХерлуфД-р Херлуф Сковсгаард, ДанияСковсгаард, Дания 10:30-11:3010:30-11:30 Протетичен дизайн: клинични и технически аспекти вПротетичен дизайн: клинични и технически аспекти в системата за „естетична визуализация“системата за „естетична визуализация“ Д-р Винченцо Мусела, ИталияД-р Винченцо Мусела, Италия 10:30-11:30 Мини импланти в ортодонтията Д-р Паскал Барон, Франция р Д-р Паскал Барон, Франция 11.00-13.00 1 Семинар I част:Семинар I част: Лечебни стратегии при комплексно протетично рр лечение: селекция на зъби и корекция р р р на мекотъканната архитектура при протезиране. Д-р Стивън Чу, САЩД-р Стивън Чу, САЩ11:30-12:30 Влияние на оклузията върху пери-имплантната костВлияние на оклузията върху пери-имплантната костр Проф. Марсел Льо Гал, Франция у р у ррр Проф. Марсел Льо Гал, Франция рр 11:30-12:30 Дентална травма: диагноза, лечение, директниДентална травма: диагноза, лечение, директни възстановявания и нови техники за полудиректнивъзстановявания и нови техники за полудиректни възстановяваниявъзстановявания Д-р Патриция Лучи, ИталияД-р Патриция Лучи, Италия 13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКАОБЕДНА ПОЧИВКА 14:00-15:00 Комплексни случаи с естествени зъби и импланти: как да постигнем естетични резултати с инвазивни и консервативни техники Д-р Джанкарло Понджоне, Проф. Салватоте Д‘Амато,Д-р Джанкарло Понджоне, Проф. Салватоте Д‘Амато,р Роберто Дела Неве, ИталиябРоберто Дела Неве, Италия р р ,р р ,ррр Роберто Дела Неве, Италия рр 14:00-15:00 Нова ера в оклузодонтията - ново поколение артикулатори Проф. Андон Филчев, България р у р Проф. Андон Филчев, България 14:00-18:00 1 Семинар II част:Семинар II част: Лечебни стратегии при комплексно протетично рр лечение: селекция на зъби и корекция р р р на мекотъканната архитектура при протезиране. Д-р Стивън Чу, САЩД-р Стивън Чу, САЩ 14:00-18:00 3 Практически курс:Практически курс: Как да балансирамеб р урр ур динамична оклузия. Проф. Марсел Льо Гал,Проф. Марсел Льо Гал, ФранцияФФранция р фр ф Франция 14:00-18:00 4 Практически курс:Практически курс: Основни принципи при поставяне на импланти. Въвеждащ курс Д-р Валери Драганчев,Д-р Валери Драганчев, БългарияБългария 14:00-18:00 5 Практически курс:Практически курс: Огъване на затварящи чупки,крива на Шпее и ажустиране по шаблон у , р на горна и долна стома- нена дъга с четвъртито сечение Д-р Иван Горялов,Д-р Иван Горялов, БългарияБългария 14:00-18:00 6 Практически курс:Практически курс: Съвременна паро- донтална хирургия в ежедневната дентална практика. Д-р Камен Коцилков,Д-р Камен Коцилков, БългарияБългария 14:00-18:00 10 Семинар:Семинар: Дентална травма: диагноза, лечение, директни възстановявания и нови техники за полуди- ректни възстановявания Д-р Патриция Лучи,Д-р Патриция Лучи, ИталияИталия 15:00-16:00 Естетична революция в композитните възстановявания Д-р Моналдо Сарачинели, ИталияД-р Моналдо Сарачинели, Италия 15:00-16:00 Проблеми и решения при диагностика, планиране и изпълнение на случаи с тежки функционално-естетични нарушения. Систематизиране на подхода. Д-р Кирил Динов, БългарияД-р Кирил Динов, България 16:00-17:00 Адхезивни възстановявания на дистални зъби: как да постигнем качество в ежедневната практика Д-р Джанфранко Политано, ИталияД-р Джанфранко Политано, Италия 16:00-17:00 Лечебно-диагностични подходи при цялостна протетична рехабилитация Доц. д-р Методи Абаджиев, България р р Доц. д-р Методи Абаджиев, България 17:00-18:00 Анализ, препарация и фиксиране на керамични фасети Д-р Георги Илиев, БългарияД-р Георги Илиев, България 17:00-18:00 Стратегии и техники за апикална и коронарна хермети- зация на ендодонтското пространство Д-р Ангела Гусийска, БългарияД-р Ангела Гусийска, България Коктейл на откриванетоКоктейл на откриването 02OКТОМВРИ/петък// Зала A Зала B Зала C Зала D Зала Zimmer Зала Endo Зала G Зала H 8:00-16:00 РегистрацияРегистрация 9:00-10:00 Микрохирургични принципи в пластичната паро- донтална хирургия и имплантология: научни факти и клиничното им приложение Д-р Ото Цур, ГерманияД-р Ото Цур, Германия 9:00-10:00 Не просто цвят: всичко за модерните избелващи техники, свързани с протетичното лечение Д-р Роберто Турини, Италия , р р Д-р Роберто Турини, Италия , 9:00-10:30 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Ранно ортодонтско лечение: приложение на устройства за насочване на зъбния пробив. р рр Д-р Джоачино Пелегрино, ИталияД-р Джоачино Пелегрино, Италия 9:00-13:00 8 Практически курс:Практически курс: Анализ и препарация за керамични фасети Д-р ДжанкарлоД-р Джанкарло Понджоне,Понджоне, Роберто Дела Неве, ,, Роберто Дела Неве, ИталияИталия 9:00-13:00 9 Практически курс:Практически курс: Как да се справим с грешките и усложне- нията в импланто- логията Д-р Питър ван дерД-р Питър ван дер Скоор, ХоландияСкоор, Холандия 9:00-13:00 11 Практически курс:Практически курс: Мини имплантни систе- ми в ортодонтията Д-р Паскал Барон,Д-р Паскал Барон, ФранцияФранция рр Франция 9:00-13:00 26 Практически курс:Практически курс: Незабележими възста-б р урр ур новявания с композити само в две стъпки Д-р Дидие Диечи,Д-р Дидие Диечи, ШвейцарияШвейцария 10:00-11:00 Ендо- пародонтални лезии Д-р Еудженио Тоско, ИталияД-р Еудженио Тоско, Италия 10:00-11:00 Мобилна дентална фотография Д-р Луис Хардан, ЛиванД-р Луис Хардан, Ливан 10:30-13.00 7 Видеодемонстрационен курс:Видеодемонстрационен курс: Микрохирургични принципи в пластичната пародонтална хирургия и имплантология: научни факти и клиничното им приложение Д-р Ото Цур, ГерманияД-р Ото Цур, Германия11:00-12:00 Максимален естетичен резултат при имплантологично лечение чрез дигитално подпомогнат хирургичен и протетичен протокол Д-р Алесандро Поци, ИталияД-р Алесандро Поци, Италия 11:00-12:00 Дигитална дентална фотография Д-р Тодор Узунов, БългарияД-р Тодор Узунов, България 12:00-13:00 Биомиметична пародонтология- невидими резултати от пародонталната терапия д-р Роберто Роси, Италия р р д-р Роберто Роси, Италия 12:00-13:00 Биологично Ориентирана Препарационна Техника Д-р Игнацио Лои, ИталияД-р Игнацио Лои, Италия 13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА 14:00-15:00 Ендодонтска регенеративна терапия на остеоинтегрирани импланти: рационален подход Д-р Клаудио Писакане, ИталияД-р Клаудио Писакане, Италия 14:00-15:00 Системният подход в естетичната и функционалната рехабилитация Д-р Франческо Минтроне, Италия фу р Д-р Франческо Минтроне, Италия 14:00-16:00 12 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Осъществими и повторяеми директни възстановявания на фронтални зъби в ежедневната практика р р Д-р Гаетано Паолоне, ИталияД-р Гаетано Паолоне, Италия 14:00-18:00 13 Практически курсПрактически курс Микрохирургични принципи в пластичната пародонтална хирур- гия и имплантология Д-р Ото Цур, ГерманияД-р Ото Цур, Германия 14:00-18:00 14 Практически курс:Практически курс: Мобилна денталнаб р урр ур фотография Д-р Луис Хардан,Д-р Луис Хардан, ЛиванЛиван 14:00-18:00 15 Практически курс:Практически курс: Каква е истината за избелването? Прост метод за леки козме- тични и за комплексни протетични случаи Д-р Роберто Турини, р у Д-р Роберто Турини, ИталияИталия 14:00-18:00 16 Практически курс:Практически курс: Smile Design и пре-il i р рр р парация за керамични фасети Д-р Георги Илиев,Д-р Георги Илиев, БългарияБългария 14:00-18:00 17 Практически курс:Практически курс: Ранно ортодонтско лечение с предва- рително изработени р устройства. Д-р Джоачино Пеле-Д-р Джоачино Пеле- грино, Италиягрино, Италия 15:00-16:00 Възстановяване на зъби след ендодонтско лечение Д-р Симоне Грандини, ИталияД-р Симоне Грандини, Италия 15:00-16:00 Диагноза и решения при възстановяване на тотално обеззъбена горна челюст р р Д-р Тони Дахер, САЩД-р Тони Дахер, САЩ 16:00-18:00 43 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Директни композитни възтсановявания на дистални зъби рр Д-р Дидие Диечи, ШвейцарияД-р Дидие Диечи, Швейцария 16:00-17:00 Нова ера в ендонотиятар Д-р Фабио Горни, Италия рр Д-р Фабио Горни, Италия рр 16:00-17:00 Дигиталната революция в денталната медицина: процесът на усъвършенстване Д-р Алесандро Анини и Д-р Андреа Анини, ИталияД-р Алесандро Анини и Д-р Андреа Анини, Италия 17:00-18:00 Протоколи за иригация в ендодонтията: една различна перспектива Д-р Хани Унси, ЛиванД-р Хани Унси, Ливан 17:00-18:00 Техники за синуслифт: отвъд границата на възможностите Д-р Роналд Юнес, ЛиванД-р Роналд Юнес, Ливан 03OКТОМВРИ/събота/ Зала A Зала B Зала C Зала D Зала Zimmer Зала Endo Зала G Зала H 9:00-10:00 Уникална естетика при фронталните зъби с двуслойна двустъпкова техника Д-р Дидие Диечи, ИталияД-р Дидие Диечи, Италия 9:00-9:45 Оралната лигавица като огледало на системни заболявания. Как да избегнем клопки при рр лечението на възрастни пациенти Д-р Юрген Ервенс, ГерманияД-р Юрген Ервенс, Германия 9:00-11:00 18 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Kлючови аспекти в съвременното ендодонтско лечение Д-р Клаудио Писакане, ИталияД-р Клаудио Писакане, Италия 9:00-13:00 20 Практически курс:Практически курс: Осъществими и повто- ряеми директни възстановявания на фронтални зъби Д-р Гаетано Паолоне,Д-р Гаетано Паолоне, ИталияИталия 9:00-13:00 21 Практически курс:Практически курс: Тунелна техника за покриване на гингивални рецесии Д-р Венцеслав Стан-Д-р Венцеслав Стан- ков, Българияков, България 9:00-13:00 22 Практически курс:Практически курс: Ендодонтско лечение на компрометирани зъби Д-р Хани Унси, ЛиванД-р Хани Унси, Ливан 9:00-13:00 23 Практически курс:Практически курс: Директни композитни възстановявания на дистални зъби Д-р Винченцо Мусела,Д-р Винченцо Мусела, ИталияИталия 9:00-13:00 24 Практически курс:Практически курс: Изработване на вре-б р урр ур меннa коронa върху имплант - клинични трикове Д-р Тони Дахер, САЩД-р Тони Дахер, САЩ 10:00-11:30 Съвременен Smile Design: включване на емоциите на пациента в персонализирания дизайн на усмивката Д-р Галип Гюрел, ТурцияД-р Галип Гюрел, Турция 9:45-10:30 Стабилност на маргиналната кост около единични импланти в горната челюст Д-р Антоан Бербери, Ливан р Д-р Антоан Бербери, Ливан 11:30-13:00 Симбиозата между естетика и функция във възстановителното зъболечение у фу Д-р Лоренцо Ванини, ИталияД-р Лоренцо Ванини, Италия 10:45-11:30 Усложнения в имплантологията Д-р Питър ван дер Скоор, ХоландияД-р Питър ван дер Скоор, Холандия 11:00-13:00 19 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Възстановяване след ендодонтско лечение Д-р Симоне Грандини, ИталияД-р Симоне Грандини, Италия 11:30-12:15 Хирургична диагноза и мениджмънт на оралните лезии: предизвикателство за общопрактикуващия клиницист рур р Д-р Зиад Нуджеим, ЛиванД-р Зиад Нуджеим, Ливан 12:15-13:00 Анатомични и рентгенографски съображения при синуслифт: ключът към успеха Д-р Ибрахим Насех, Ливан у ф у Д-р Ибрахим Насех, Ливан 13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА 14:00-15:00 Осъществими и повторяеми директни възстановявания на фронтални зъби в ежедневната практика р р Д-р Гаетано Паолоне, ИталияД-р Гаетано Паолоне, Италия 14:00-14:45 Съвременна антиинфекциозна пародонтална терапия Д-р Камен Коцилков, БългарияД-р Камен Коцилков, България 14:00-16:30 25 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Естетичен анализ и препариране за фасети Д-р Галип Гюрел, ТурцияД-р Галип Гюрел, Турция 14:00-18:00 27 Семинар:Семинар: Симбиозата между рр естетика и функция във възстановителното зъболечение Д-р Лоренцо Ванини,Д-р Лоренцо Ванини, ИталияИталия 14:00-18:00 28 Практически курс:Практически курс: Техники за синуслифт. Ръководство стъпка по стъпка Д-р Набих Надер,Д-р Набих Надер, ЛиванЛиван 14:00-18:00 29 Практически курс:Практически курс: Нова ера в ендодон- тията. Иновативни мате- риали и лечебни техники р Д-р Фабио Горни,Д-р Фабио Горни, ИталияИталия 14:00-18:00 30 Практически курс:Практически курс: Спешни случаи в денталната практика Д-р Дилян Янакиев,Д-р Дилян Янакиев, БългарияБългария 14:00-18:00 31 Практически курс:Практически курс: Биомиметична пародонтология: невидими резултати от пародонталната терапия д-р Роберто Роси, р д-р Роберто Роси, ИталияИталия 15:00-16:00 Биомиметични принципи за възстановяване на дистални зъби: от директни до индиректни рестврации р Д-р Хавиер Тапия - Гуадикс, ИспанияД-р Хавиер Тапия - Гуадикс, Испания 14:45-15:30 Иновативни подходи в имплантологията- сокет шийлд техника Д-р Пресиян Кръстев, БългарияД-р Пресиян Кръстев, България 16:00-17:00 Смисъл и абсурд в изследванията върху адхезивите Алберт Уанинг, Чехия ур Алберт Уанинг, Чехия 15:30-16:15 Аугментационни техники при костен дефицит на алвеоларния гребен преди имплантиране у р ф Д-р Ходор Факих, България р р р Д-р Ходор Факих, България 17:00-18:00 Пукнатини... намерете, изолирайте, завършете Д-р Стефан Броуе, БелгияД-р Стефан Броуе, Белгия 16:15-17:00 Заболявания на слюнчените жлези: съвременни диаг- ностични и лечебни възможности Д-р Владимир Поповски, МакедонияД-р Владимир Поповски, Македония 16:30-18:00 25 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Изработване на временни конструкции с рр помощта на CAD/CAM технологиите Д-р Алесандро Анини иД-р Алесандро Анини и Д-р Андреа Анини, ИталияД-р Андреа Анини, Италия17:00-18:00 Ключови фактори за успех в имплантологията и костната регенерация: важна промяна на парадигмите и научните стандарти. д-р Анджело Троедан, Австрияд-р Анджело Троедан, Австрия 04OКТОМВРИ/неделя/ Зала A Зала B Зала C Зала D Зала Zimmer Зала Endo Зала G Зала H 9:00-11:00 На кафе с експерта -На кафе с експерта - Симпозиум на Българско Дружество по Естетична Стоматология 32 Dental XP Симпозиум - I частDental XP Симпозиум - I част Критични фактори за постигане на естетика в имплантологията - нови подходи, ограничения и предизвикателства д-р Хенри Салама, САЩд-р Хенри Салама, САЩ Запазване на алвеоларния гребен и имедиатно имплантиране д-р Девора Шварц-Арад, Израелд-р Девора Шварц-Арад, Израел и други лектори от екипа на Dental XPDental XP 9:00-11:00 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Техники за синус лифт в имплантологията Д-р Набих Надер, Ливан у ф р Набих Надер, ЛиваД-р Набих Надер, Ливан 9:00-13:00 33 Практически курс:Практически курс: Директните възстано- вявания във фронта - по-лесни отвсякога Д-р Хавиер Тапия -Д-р Хавиер Тапия - Гуадикс, ИспанияГуадикс, Испания 9:00-13:00 34 Практически курс:Практически курс: Нов диамантен стандарт в пиезохирургията: теория и практика за атравматична хирургия Д-р Анджело Троедан,Д-р Анджело Троедан, АвстрияАвстрия 9:00-13:00 35 Практически курс:Практически курс: Последни тенденции в инструментирането на коренови канали Д-р Симоне Грандини,Д-р Симоне Грандини, ИталияИталия 9:00-13:00 36 Семинар:Семинар: Война на бондовете рр Алберт Уанинг, ЧехияАлберт Уанинг, Чехия 9:00-13:00 37 Практически курс:Практически курс: Изолация на работнотоб р уррр урр поле. Решения в трудни клинични ситуации Д-р Стефан Броуе,Д-р Стефан Броуе, БелгияБелгия 11:00-12:00 Управление на денталната практика. Успешни стратегии и решения Д-р Анотнио Пеличия, ИталияД-р Анотнио Пеличия, Италия 11:00-13.00 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Тотална протеза върху два импланта с прикачени локатори Д-р Тони Дахер, САЩД-р Тони Дахер, САЩ 12:00-13:00 Успешен дентален мениджмънт Радослав Благоев, БългарияРадослав Благоев, България 13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКАОБЕДНА ПОЧИВКА 14:00-15:00 Съвременни концепции в оралната и детската дентална медицина Д-р Хуан Йепес, САЩД-р Хуан Йепес, САЩ 32 Dental XP Симпозиум - II частDental XP Симпозиум - II част 14:00-16:00 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Тунелна техника за покриване на гингивални рецесии Д-р Венцеслав Станков, БългарияД-р Венцеслав Станков, България 14:00-18:00 38 Практически курс:Практически курс: Дизайн на зъбните пре-б р урр ур парации за корони Д-р Явор Миланов,Д-р Явор Миланов, БългарияБългария 14:00-18:00 39 Практически курс:Практически курс: Лазерите в денталната медицина 14:00-18:00 40 Практически курс:Практически курс: Възстановяване на зъби р урр ур след ендодонтско лечение Д-р Симоне Грандини,Д-р Симоне Грандини, ИталияИталия 14:00-18:00 41 Практически курс:Практически курс: Оклузални шини - логика, принциппи, приложение Д-р Кирил Динов,Д-р Кирил Динов, БългарияБългария 14:00-18:00 42 Практически курс:Практически курс: Адхезивни мостове с гласфибровлакна Д-р Елена Йончева, ф р Д-р Елена Йончева, БългарияБългария 15:00-16:00 Стресът в ежедневната дентална практика Д-р Бойко Бонев, БългарияД-р Бойко Бонев, България 16:00-17:00 Спешни състояния в денталната медицина д-р Дилян Янакиев, Българияд-р Дилян Янакиев, България 16:00-18:00 Клинична демонстрация наживо:Клинична демонстрация наживо: Минимално инвазивен подход при мениджмънт на меките тъкани при разкриване на дентални имланти Д-р Георги Манев, БългарияД-р Георги Манев, България17:00-18:00 Орални презентации Dental Tribune Bulgarian Edition | юни, 2015 г. За контакти и регистрация: 0884278483 ∙ sofiadentalmeeting@gmail.com 11.00-13.001 14:00-18:001 10:30-13.007 14:00-16:0012 16:00-18:0043 9:00-11:0018 11:00-13:0019 14:00-16:3025 16:30-18:0025

Преглед на страниците