Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition

8DentalTribune Israel Edition ‫הוקסטר‬ .‫ל‬ ‫דיוויד‬ ‫ד"ר‬ ‫מאת‬ ‫ארה"ב‬ ‫טריביון‬ ‫דנטל‬ ,‫ראשי‬ ‫עורך‬ ‫כירורגיה‬ ‫על‬ ‫מאמרים‬ ‫סדרת‬ ‫מתוך‬ ‫א׳‬ 4 ‫מאמר‬ ‫שונים‬ ‫במחסומים‬ ‫עוסק‬ ‫קוסמטית‬ ‫פריודנטלית‬ ‫לרגנרציה‬ ‫כעזר‬ ‫היסטוריה‬ ‫במהלך‬ ‫ששימשו‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫לדיון‬ ‫מוגבל‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ .‫חניכית‬ ‫מודרכת‬ ‫רקמה‬ ‫רגנרצית‬ ‫בטכניקת‬ ‫בממברנות‬ ‫רצסיות‬ ‫של‬ ‫צפוי‬ ‫כיסוי‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ )GTR( .‫שיניים‬ ‫שורשי‬ ‫חשיפת‬ ‫עם‬ ‫אסתטיות‬ ‫בלתי‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫מקרה‬ ‫דוח‬ ‫כולל‬ ‫מאמר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫של‬ ‫לרגנרציה‬ ‫פולילקטית‬ ‫חומצה‬ ‫בממברנת‬ .‫קלינית‬ ‫נראת‬ ‫הנסיגה‬ ‫בו‬ ‫באזור‬ ‫שורש‬ ‫כיסוי‬ ‫למרווח‬ ‫המוביל‬ ‫להרס‬ ‫גורמת‬ ‫חניכיים‬ ‫מחלת‬ ‫תמיכה‬ ‫מפחיתים‬ ‫רצוים‬ ‫בלתי‬ ‫תאים‬ ‫שבו‬ ‫נכונה‬ ‫פריודנטלית‬ ‫כירורגיה‬ .‫פריודנטלי‬ ‫במנגנון‬ ‫נפוצה‬ ‫שהפכה‬ GTR ‫טכניקת‬ ‫באמצעות‬ ‫למנוע‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ,Nieman ‫לד״ר‬ ‫הודות‬ ‫חזרה‬ ‫לעכב‬ ‫ובכך‬ ‫חניכיים‬ ‫מחלת‬ ‫גורמי‬ .‫מוצלחת‬ ‫תאים‬ ‫התחדשות‬ ‫ולאפשר‬ ‫ממברנה‬ ‫מחסום‬ ‫של‬ ‫יצירה‬ ‫כוללת‬ ‫טכניקה‬ ‫ובו‬ ‫רצוים‬ ‫בלתי‬ ‫תאים‬ ‫הדוחה‬ ‫נקבובית‬ ‫דרך‬ ‫הזנה‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫חדירה‬ ‫מאפשרת‬ ‫בזמן‬ ‫של‬ ‫נבחרת‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫הנקבוביות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ - ‫ממוינים‬ ‫בלתי‬ ‫מזנכימליים‬ ‫תאים‬ .‫הרגנרציה‬ ‫פותחו‬ ‫שונים‬ ‫חומרים‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫במהלך‬ ‫בתחילה‬ .GTR ‫בטכניקת‬ ‫כמחסום‬ ‫לשמש‬ ‫מחסום‬ .‫נספגות‬ ‫לא‬ ‫בממברנות‬ ‫השתמשו‬ ‫פוליטטראפלואוראתילן‬ ‫ממברנת‬ ,‫טפלון‬ ‫הופצה‬ ‫נקבובית‬ ‫שהייתה‬ )ePTFE( ‫מורחב‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,ePTFE ‫זו‬ ‫ממברנה‬ .Gore ‫ידי‬ ‫על‬ .‫שונות‬ ‫לתוצאות‬ ‫בטיפול‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצות‬ ‫נספגות‬ ‫ממברנות‬ ‫קבוצות‬ 3-‫ל‬ ‫נחלקות‬ ,‫קוסמטית‬ ‫בנסיגה‬ ‫חומצה‬ )1 :‫מיוצרות‬ ‫ממנו‬ ‫לחומר‬ ‫בהתאם‬ .‫קולגן‬ )3 ‫פולילקטית‬ ‫חומצה‬ )2 ‫פוליגלקטית‬ ,‫הן‬ ‫זהות‬ ‫ופולילקטיות‬ ‫פוליגלקטיות‬ ‫ממברנות‬ ‫בממברנות‬ ‫ציטרית‬ ‫חומצה‬ ‫נוכחות‬ ‫למעט‬ .‫לחוזק‬ ‫תורם‬ ‫זה‬ ‫כאשר‬ ‫פולילקטיות‬ ‫הראשונה‬ ‫הייתה‬ ‫נספגת‬ ‫פולילקטית‬ ‫ממברנה‬ ‫היה‬ ‫המסחרי‬ ‫שמה‬ .FDA ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאושרה‬ GTR ‫טכניקת‬ ‫עבור‬ ‫פותחה‬ ‫והיא‬ Guidor .‫ר‬‫יות‬ ‫קלה‬ ‫קלינית‬ ‫לעבודה‬ ‫תרם‬ ‫וחוזקה‬ ‫לתהליך‬ ‫הודות‬ ‫מתאפשרת‬ ‫זה‬ ‫חומר‬ ‫ספיגת‬ ‫תגובת‬ ‫העדר‬ ‫על‬ ‫מצביעות‬ ‫תוצאות‬ .‫הידרוליטי‬ ‫ירידה‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ ‫ריפוי‬ ‫במהלך‬ ‫רכה‬ ‫רקמה‬ ‫ותוספת‬ )probing depth( ‫הכיס‬ ‫בעומק‬ )'‫א‬ ‫(חלק‬ ‫להצלחה‬ ‫מחסומים‬‫קוסמטית‬ ‫פריודונטלית‬ ‫כירורגיה‬ ‫נכונה‬ ‫רגנרציה‬ ‫על‬ ‫מסתמכת‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫לתיקון‬ .‫שאבדה‬ ‫הרקמה‬ ‫של‬ ‫מערב‬ ‫האבודה‬ ‫הפריודנטלית‬ ‫התמיכה‬ ‫שיקום‬ ‫שנעלמו‬ ‫האנטומיים‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫רגנרציה‬ ‫אפיתל‬ ,‫ר‬‫חיבו‬ ‫רקמת‬ ,‫מכתשית‬ ‫עצם‬ ‫כולל‬ ‫באמצעות‬ .‫וצמנטום‬ ‫פריודנטלי‬ ‫ליגמנט‬ ,‫מקורן‬ ‫רצויים‬ ‫בלתי‬ ‫תאים‬ ‫החוסמת‬ ‫בממברנה‬ ‫שימוש‬ ‫אנו‬ - ‫רצוים‬ ‫אב‬ ‫תאי‬ ‫התרבות‬ ‫-ומאפשרת‬ ‫נחשק‬ ‫שיקום‬ ‫בררני‬ ‫באופן‬ ‫להדריך‬ ‫מסוגלים‬ .‫ד‬‫האבו‬ ‫הפריודנטלי‬ ‫המנגנון‬ ‫של‬ ‫שיקום‬ ‫אחרונות‬ ‫שנים‬ 50-‫כ‬ ‫במשך‬ ‫וגם‬ ‫עצם‬ ‫רקמת‬ ‫גם‬ ‫הכולל‬ ,‫פריודונטיום‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בהצלחה‬ ‫הושג‬ ,‫רכה‬ ‫רקמה‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוץ‬ ‫המחסום‬ .‫במחסומים‬ ‫אחרים‬ ‫מחסומים‬ ‫שגם‬ ‫למרות‬ ,‫ממברנה‬ ‫הוא‬ .‫זו‬ ‫טכניקה‬ ‫פיתוח‬ ‫במהלך‬ ‫נוסו‬ ‫מספיק‬ ‫חלל‬ ‫ולתחזק‬ ‫ליצור‬ ‫חייב‬ ‫מחסום‬ ‫לאפשר‬ ‫הנחוץ‬ ‫דם‬ ‫של‬ ‫התארגנות‬ ‫יש‬ ‫שבו‬ ‫להשמר‬ ‫צריך‬ ‫החלל‬ .‫ר‬‫באזו‬ ‫רקמות‬ ‫התחדשות‬ ‫למשך‬ ‫נייח‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫והמחסום‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫החלל‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ ‫חייב‬ ‫המחסום‬ .‫זהה‬ ‫זמן‬ ‫ורקמת‬ ‫אפיתל‬ ‫תאי‬ ‫של‬ ‫חילחול‬ ‫מפני‬ ‫סגור‬ ‫נקבובי‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫גם‬ ‫המחסום‬ ‫אבל‬ .‫ר‬‫חיבו‬ ‫לתחזק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫דרכו‬ ‫יחדרו‬ ‫שמטבוליטים‬ ‫כדי‬ .‫בחיים‬ ‫החדשה‬ ‫הרקמה‬ ‫את‬ Sartorius ,‫ר‬‫יות‬ ‫החסכונית‬ ‫התאומה‬ ‫אחותה‬ ‫כמו‬ ‫נוספות‬ ‫נספגות‬ ‫לא‬ ‫ממברנות‬ ‫וכמו‬ ‫עקב‬ ‫אלה‬ ‫מחסומים‬ .‫יפה‬ ‫עבדו‬ Millipore ‫נוספת‬ ‫כירוגית‬ ‫פעולה‬ ‫דרשו‬ ‫נספגים‬ ‫לא‬ ‫היותם‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫מאוחר‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫נוסף‬ ‫כירורגי‬ ‫הליך‬ .‫להסירם‬ ‫כדי‬ ,‫הריפוי‬ ‫הליך‬ ‫בלתי‬ ‫וריפוי‬ ‫אלחוש‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫סיבוב‬ ‫דרש‬ ‫זה‬ .‫נעימים‬ ‫וללא‬ ‫נספגות‬ ‫לא‬ ‫שהיו‬ ‫נוספות‬ ‫טפלון‬ ‫ממברנות‬ ‫מומלצות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫זמינות‬ ‫היו‬ ,‫נקבוביות‬ ‫הזנה‬ ‫איפשר‬ ‫לא‬ ‫נקבוביות‬ ‫חוסר‬ ‫כי‬ GT-‫ל‬ ‫התחדשות‬ ‫עיכוב‬ ‫כך‬ ‫ובעקבות‬ ‫ראויה‬ ‫זהות‬ ‫למעשה‬ ‫אלה‬ ‫טפלון‬ ‫ממברנות‬ .‫תאים‬ ‫בהן‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ‫גומי‬ ‫לסכר‬ ‫בתכונותיהן‬ . GTR-‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫לשקול‬ ‫או‬ ‫יצרנים‬ ‫הניעו‬ ‫אלה‬ ‫קדומים‬ ‫מחסומים‬ ‫מיגבלות‬ ‫להמנע‬ ‫ובכך‬ ‫נספגות‬ ‫ממברנות‬ ‫לפתח‬ ‫בברכה‬ ‫שהתקבל‬ ‫מה‬ ,‫שניה‬ ‫כירוגית‬ ‫מפעולה‬ ‫ממברנות‬ .‫ד‬‫כאח‬ ‫ורופאים‬ ‫מטופלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫חיוביות‬ ‫תכונות‬ ‫אותן‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ ‫פעולה‬ ‫דורשות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫נספגות‬ ‫לא‬ ‫ממברנות‬ ‫הולידו‬ ‫מגוונים‬ ‫חומרים‬ .‫לסילוקן‬ ‫נוספת‬ ‫כירוגית‬ ‫זמן‬ ‫בהכרח‬ ‫התוצאה‬ ‫כאשר‬ ‫שונים‬ ‫ספיגה‬ ‫זמני‬ ‫מנועים‬ ‫חיבור‬ ‫רקמת‬ ‫או‬ ‫אפיתל‬ ‫תאי‬ ‫בו‬ ‫שונה‬ ‫תרמו‬ ‫גם‬ ‫שונים‬ ‫חומרים‬ .‫הריפוי‬ ‫לאזור‬ ‫מכניסה‬ .‫קלינית‬ ‫מבחינה‬ ‫צמודות‬ ‫בחניכיים‬ ‫ברורה‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ GTR ‫בנושא‬ ‫רק‬ ‫דן‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫המתרחשת‬ ‫חניכיים‬ ‫נסיגת‬ ‫של‬ ‫רגנרטיבי‬ ‫כיסוי‬ .‫אסתטיים‬ ‫באזורים‬ ‫שורש‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫ממברנות‬ ,Guidor-‫ל‬ FDA ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ .‫בשימוש‬ ‫נשארו‬ ‫פוליגלקטינית‬ ‫חומצה‬ ‫עשויות‬ ‫ממברנות‬ ‫של‬ ‫העקרונות‬ ‫אחד‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ,‫הספיגה‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫טווח‬ ‫הוא‬ ‫רגנרציה‬ ‫למטרת‬ ‫ולהשאר‬ ‫נייח‬ ‫להשמר‬ ‫חייב‬ ‫שמחסום‬ ‫מקובל‬ ‫ספיגה‬ .‫לפחות‬ ‫שבועות‬ 8 ‫עד‬ 6 ‫במשך‬ ‫במקומו‬ ‫באותה‬ ‫פוליגלקטינית‬ ‫חומצה‬ ‫מחסומי‬ ‫של‬ ‫דיווחים‬ ‫התקבלו‬ .‫עיקבית‬ ‫לא‬ ‫היתה‬ ‫תקופה‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫ממברנות‬ .‫ספיגה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫סותרים‬ ‫הצלחת‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫זמן‬ ‫באזור‬ ‫נכחו‬ ‫בממברנות‬ ‫יתרכז‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫לכן‬ .‫ך‬‫התהלי‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫מספקות‬ ‫עיקבי‬ ‫שבאופן‬ ‫פולילקטיות‬ .‫ץ‬‫הנחו‬ ‫קליני‬ ‫מקרה‬ ‫תלונה‬ ‫עם‬ ‫למרפאתי‬ ‫הגיע‬ 31 ‫בן‬ ‫מטופל‬ .‫עליון‬ ‫שמאל‬ ‫בניב‬ ‫חניכיים‬ ‫נסיגת‬ ‫על‬ ‫עיקרית‬ ‫אורלית‬ ‫הגיינה‬ .‫טמפרטורה‬ ‫לשינוי‬ ‫רגישות‬ ‫ללא‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫בציחצוח‬ ‫יתר‬ ‫מאגרסיביות‬ ‫סבלה‬ ‫של‬ ‫החשוף‬ ‫החלק‬ ‫של‬ ‫צווארית‬ ‫שחיקה‬ ‫בבירור‬ ‫מבוגר‬ ‫למראה‬ ‫נתונה‬ ‫היתה‬ ‫דאגתו‬ .‫השורש‬ .‫מדי‬ ‫ארוכה‬ ‫שן‬ ‫עם‬ ‫לחיות‬ ‫ולמצב‬ ‫גילו‬ ‫מכפי‬ ‫ראשונה‬ ‫עליונה‬ ‫במלתעה‬ ‫גם‬ ‫נצפתה‬ ‫נסיגה‬ .‫המטופל‬ ‫של‬ ‫מעיניו‬ ‫נעלמה‬ ‫זו‬ ‫אך‬ ,‫משמאל‬ ‫הניב‬ ‫אך‬ ‫אסימפטומטיות‬ ‫היו‬ ‫השיניים‬ ‫שתי‬ .)1 ‫(איור‬ ‫מראה‬ ‫עקב‬ ‫המטופל‬ ‫את‬ ‫הדאיג‬ ‫סולקולרי‬ ‫חתך‬ ‫בוצע‬ ‫מקומי‬ ‫אילחוש‬ ‫לאחר‬ .)3 ‫(איור‬ ‫לעצם‬ ‫עד‬ #15 ‫סקלפל‬ ‫באמצעות‬ ‫חניכיים‬ ‫לשמר‬ ‫כוונה‬ ‫מתוך‬ ‫בוצע‬ ‫זה‬ ‫הליך‬ .‫הסופית‬ ‫מטרתינו‬ ‫עבור‬ ‫הנחוצות‬ ‫מקורנות‬ ‫מתלה‬ ‫מרים‬ ‫באמצעות‬ ‫בוקלי‬ ‫מתלה‬ ‫הורם‬ ‫נתגלתה‬ ‫ואז‬ ‫פרדי‬ ‫יו‬ ‫של‬ Hoexter ‫ע״ש‬ ‫הנושא‬ .23-24 ‫בשיניים‬ ‫האמיתית‬ ‫הנסיגה‬ ‫בין‬ ‫רקמה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫בין‬ ‫חניכיים‬ ‫רקמת‬ ‫נוכחות‬ .‫הפפילה‬ ,‫שיניים‬ ‫להספקת‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלת‬ ‫הינה‬ ‫שיניים‬ ‫רקמה‬ ‫מאובדן‬ ‫להמנע‬ ‫ניתן‬ ‫בכך‬ .‫ר‬‫לאזו‬ ‫הדם‬ ‫מרווח‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫אובדן‬ ‫שתוצאת‬ ‫דנטלית‬ ‫אינטר‬ .‫שחור״‬ ‫כ״יהלום‬ ‫שמתואר‬ ‫שיניים‬ ‫בין‬ ‫לכיסוי‬ Guidor ‫ממברנת‬ ‫הונחה‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬ 24 ‫בשן‬ ‫נסיגה‬ .)4 ‫(איור‬ 23 ‫בשן‬ ‫הנסיגה‬ ‫אזור‬ ‫כל‬ ‫בוצע‬ ‫לא‬ .‫ממברנה‬ ‫כיסוי‬ ‫ללא‬ ‫הושארה‬ ‫שימוש‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫סקיילינג‬ ‫כגון‬ ‫נוספת‬ ‫פעולה‬ .‫כימי‬ ‫חומר‬ ‫בכל‬ ‫שינוי‬ ‫בטכניקת‬ ‫המתלה‬ ‫את‬ ‫החזרתי‬ ‫עכשיו‬ ‫מיקום‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫קורונרי‬ ‫מיקום‬ ‫מקורנות‬ ‫חניכיים‬ ‫כולל‬ ‫החניכיים‬ ‫רקמת‬ ‫למקומה‬ ‫הוצמדה‬ ‫רקמה‬ .‫לפניכן‬ ‫שנשמרו‬ ‫הרקמה‬ ‫כעת‬ .‫תפירה‬ ‫באמצעות‬ ‫החדש‬ ‫הממברנה‬ ‫כולל‬ ‫הנסיגה‬ ‫אזור‬ ‫את‬ ‫מכסה‬ .)5 ‫(איור‬ ‫חניכיים‬ ‫רקמה‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫את‬ ‫מראה‬ 6 ‫איור‬ ‫בשן‬ ‫נסיגה‬ ‫לאזור‬ ‫מחדש‬ ‫המוצמדת‬ ‫מקורנות‬ ‫שיקום‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אסתטית‬ ‫מראה‬ ‫המעניקה‬ 23 ‫כיסוי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שבה‬ 24 ‫שבשן‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ .‫בריאותי‬ ‫וחזרו‬ ‫רגנרציה‬ ‫עברו‬ ‫לא‬ ‫החניכיים‬ ,‫ממברנה‬ .‫הכירורגית‬ ‫הפעולה‬ ‫לפני‬ ‫למצבן‬ ‫של‬ ‫תוצאת‬ ‫את‬ ‫בהתרגשות‬ ‫קבל‬ ‫המטופל‬ ‫הפה‬ ‫גהות‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫והמשיך‬ ‫הטיפול‬ ‫למשך‬ ‫נשמרה‬ ‫התוצאה‬ .‫המקצועית‬ ‫בעזרתינו‬ ‫מקום‬ ‫שינה‬ ‫המטופל‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫שנים‬ 11 .‫מגורים‬ ‫מסקנות‬ ‫באמצעות‬ ‫חניכיים‬ ‫נסיגת‬ ‫כיסוי‬ ‫תוצאת‬ ‫של‬ ‫פולילקטית‬ ‫ממברנה‬ ‫(עם‬ GTR ‫טכניקת‬ ‫של‬ ‫רגנרציה‬ ‫היתה‬ )‫זה‬ ‫במקרה‬ Guidor .‫החשוף‬ ‫השורש‬ ‫את‬ ‫שמכסה‬ ‫חניכיים‬ ‫רקמת‬ ‫אך‬ ‫הליך‬ ‫באותו‬ ‫מטופל‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫סמוכה‬ ‫בשן‬ ,23 ‫בשן‬ ‫שנעשה‬ ‫כפי‬ ‫בממברנה‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫ההליך‬ ‫לפני‬ ‫כמו‬ ‫הנסוג‬ ‫למקומם‬ ‫חזרו‬ ‫החניכיים‬ .‫הכירורגי‬ ‫סיבת‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫מאוד‬ ‫שחשוב‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫שיניים‬ ‫במברשת‬ ‫אגרסיבי‬ ‫שימוש‬ ‫כגון‬ ,‫הנסיגה‬ ,‫סגרית‬ ‫טראומה‬ ‫או‬ ‫אחרים‬ ‫פה‬ ‫הרגלי‬ ‫או‬ .‫אחרת‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫בטכניקה‬ ‫כירורגית‬ ‫פעולה‬ ‫לפני‬ ‫באמצעות‬ ‫שהושגה‬ ‫תוצאה‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫עבור‬ ‫מצוינת‬ ‫היתה‬ ‫פריודנטלית‬ ‫כירורגיה‬ .‫המטופל‬ Fig. 1: Recession of the upper left cuspid #11 is of primary concern to the patient. Also present is the recession of the #12, which is of no esthetic concern to the patient. After discussion about treatment options, the patient opts not to use a membrane barrier in the treatment of the #12. Photos/Provided by Dr. David L. Hoexter; Fig. 2: The incised surgical area is seen following administration of local anesthetic and initiation of the procedure. Prior to surgery, no sensitivity to temperature change is confirmed in tooth #11 and #12. Also determined is that aggressive oral hygiene, especially with brushing, is a primary contributing factor to the recession; Fig. 3: Reflected buccal tissue of the surgical site. The sulcular incision is performed from the gingiva to the osseous crest. Notice the equal amount of exposed root on both #11 and #12; Fig. 4: The polylactic membrane is placed on #11, and, as discussed with the patient, no barrier is placed on #12; Fig. 5: The coronally repositioned flap, sutured in the desired position to cover the previously recessed area on both #11 and #12; Fig. 6: Gingival coverage is achieved on the previous recessed root of #11. The color of the newly attached keratinized gingiva blends in with the symmetrical background tissue, giving the esthetic appearance desired — while restoring health. Note also that #12 without using the barrier GTR does not predictably regenerate gingival coverage and results in a recession once again. Figure 1 Figure 4 Figure 2 Figure 5 Figure 3 Figure 6 .‫ל‬ ‫דיוויד‬ ‫ד"ר‬ ‫הוא‬ ‫הוקסטר‬ ‫האקדמיה‬ ‫מנהל‬ ‫הבינלאומית‬ ‫דנטלית‬ ‫לאסתטיקה‬ ‫במחלקה‬ ‫קליני‬ ‫כמדריך‬ ‫ומשמש‬ ‫ופציאלית‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שיניים‬ ‫והשתלות‬ ‫לפריודונטיה‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ .‫בפילדלפיה‬ ‫טמפל‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הקונגרס‬ ‫מטעם‬ ‫דיפלומט‬ ‫האמריקנית‬ ‫החברה‬ ,‫שיניים‬ ‫להשתלות‬ ‫האמריקני‬ ‫והמוסד‬ ‫לאוסיאואינטגרציה‬ ‫מרצה‬ ‫הוא‬ .‫אסתטית‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫בעיתונות‬ ‫פרסומים‬ ‫ובעל‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫הוא‬ .‫והבינלאומית‬ ‫האמריקנית‬ ‫המדעית‬ '‫הקולג‬ ‫ביניהם‬ ,‫ארגונים‬ 12-‫ב‬ ‫כבוד‬ ‫חבר‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫והבינלאומי‬ ‫האמריקני‬ ‫מרפאתו‬ .‫ר‬‫פוש‬ ‫פייר‬ ‫ע"ש‬ ‫והאקדמיה‬ 654 ‫מדיסון‬ '‫בשד‬ ‫הממוקמת‬ ,‫הפרטית‬ ,‫בפריודונטיה‬ ‫עוסקת‬ ‫בניו-יורק-סיטי‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ .‫אסתטית‬ ‫וכירורגיה‬ ‫השתלות‬ ‫או‬ 1-212-355-0004 ‫בטלפון‬ ‫קשר‬ ‫עמו‬ .drdavidlh@gmail.com ‫בדוא"ל‬ Contact Info Perio Tribune

Pages Overview