Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition

7 DentalTribune Israel Edition‫קליניים‬ ‫יישומים‬ Dr Gregori M. Kurtzman is in private general practice in Silver Spring, Md., and a former assistant clinical professor at University of Maryland. He has lectured internationally on the topics of restorative dentistry, endodontics and implant surgery and prosthetics, removable and fixed prosthetics, and periodontics and has over 350 published articles. He has earned fellowship in the AGD, AAIP, ACD, ICOI, Pierre Fauchard, ADI, mastership in the AGD and ICOI and diplomat status in the ICOI and American Dental Implant Association (ADIA). Kurtzman has been honored to be included in the “Top Leaders in Continuing Education” by Dentistry Today annually since 2006 and was featured on their June 2012 cover. He can be reached at dr_kurtzman@maryland- implants.com Contact Info ‫לתרום‬ ‫עשויה‬ ‫מתכתיים‬ ‫ומבנה‬ ‫יתד‬ ‫דרך‬ ‫וצדדיים‬ ‫של‬ ‫רצוי‬ ‫בלתי‬ ‫שבר‬ ‫כך‬ ‫ובעקבות‬ ‫כוחות‬ ‫לריכוז‬ 18-‫ל‬ 14 ‫בין‬ ‫הוא‬ ‫דנטין‬ ‫של‬ ‫גמישות‬ ‫מקדם‬ .)20( ‫שן‬ 9 ‫בין‬ ‫נע‬ ‫סיביים‬ ‫יתדות‬ ‫של‬ ‫גמישות‬ ‫מקדם‬ .GPa ‫בין‬ ‫הקבלה‬ ‫נוצרת‬ ‫כך‬ ,‫ביצרן‬ ‫כתלות‬ GPa 50-‫ל‬ ‫שן‬ ‫שורש‬ ‫של‬ ‫דנטין‬ ‫ושל‬ ‫יתד‬ ‫של‬ ‫גמישות‬ ‫מקדם‬ ‫כיפוף‬ ‫לבין‬ ‫היתד‬ ‫כיפוף‬ ‫בין‬ ‫דימיון‬ ‫מאפשרת‬ ‫אשר‬ ‫מראה‬ ‫ובכך‬ ‫מתחים‬ ‫ומפזר‬ ‫סופג‬ ‫סיבי‬ ‫יתד‬ .‫השן‬ ‫הסידור‬ .)21( ‫לשורש‬ ‫שמועבר‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫מתח‬ ‫הגמישות‬ ‫ומקדם‬ ‫סיבי‬ ‫ביתד‬ ‫סיבים‬ ‫של‬ ‫האורכי‬ ‫לפיזור‬ ‫לתרום‬ ‫עשוי‬ ‫לדנטין‬ ‫השווה‬ ‫או‬ ‫הנמוך‬ ‫הכנה‬ ‫מגבולות‬ ‫ולהרחיקו‬ ‫בשן‬ ‫מתח‬ ‫של‬ ‫מחודש‬ ‫אם‬ ‫שהכל‬ ‫ללכך‬ ‫ולתרום‬ ‫מדרגה‬ ‫בצורת‬ ‫שן‬ ‫של‬ ‫בשורש‬ ‫ולא‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫צווארי‬ ‫באזור‬ ‫יהיה‬ ,‫יתרחש‬ ‫לבין‬ ‫מבנה‬ ‫חומר‬ ‫בין‬ ‫מפגש‬ ‫באזור‬ ‫ובד״כ‬ ‫עצמו‬ ‫משאיר‬ ‫אלא‬ ‫שן‬ ‫לאובדן‬ ‫גורם‬ ‫לא‬ ‫הכשל‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫שן‬ .)22( ‫מחודש‬ ‫לשיקום‬ ‫אפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוהות‬ ‫היו‬ ‫סיביים‬ ‫יתדות‬ ‫של‬ ‫כיפוף‬ ‫תכונות‬ .)23( ‫לדנטין‬ ‫ודומות‬ ‫מתכת‬ ‫מיתדות‬ ‫הראו‬ ‫חלד‬ ‫אל‬ ‫מפלדת‬ ‫מראש‬ ‫מוכנים‬ ‫יתדות‬ ‫בהשוואה‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוהה‬ ‫שבירה‬ ‫התנגדות‬ ‫סיביים‬ ‫יתדות‬ ‫של‬ ‫שבר‬ ‫צורת‬ .‫סיביים‬ ‫ליתדות‬ .)24( ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫שמירת‬ ‫מבחינת‬ ‫עדיפה‬ ‫הייתה‬ ‫יתדות‬ ‫לפני‬ ‫הדנטלי‬ ‫בשוק‬ ‫הוצגו‬ ‫קרמיים‬ ‫יתדות‬ ‫יתדות‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫אסתטית‬ ‫כחלופה‬ ‫סיביים‬ ‫ניתן‬ ‫נרחב‬ ‫בשימוש‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫ולמרות‬ ‫מתכתיים‬ ‫קרמיים‬ ‫יתדות‬ ‫של‬ ‫גמישות‬ ‫מקדם‬ .‫אותם‬ ‫להשיג‬ ‫עקב‬ .‫מדנטין‬ 15 ‫פי‬ ‫כ‬ ‫וזה‬ , GPa 170-213 ‫הוא‬ ‫כך‬ ‫ובשל‬ ‫מדי‬ ‫קשיחים‬ ‫קרמיים‬ ‫יתדות‬ ‫של‬ ‫היותם‬ ‫מאשר‬ ‫שן‬ ‫שורש‬ ‫לתוך‬ ‫ומתח‬ ‫כוחות‬ ‫מעבירים‬ ‫שורשים‬ ‫של‬ ‫אנכי‬ ‫לשבר‬ ‫מוביל‬ ‫שזה‬ ‫סיביים‬ ‫יתדות‬ ‫בשיניים‬ ‫היום‬ ‫מומלץ‬ ‫אינו‬ ‫קרמיים‬ ‫ביתדות‬ ‫השימוש‬ .)25( ‫שורש‬ ‫טיפול‬ ‫לאחר‬ ‫שיקום‬ ‫אופי‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫איך‬ ‫שורש‬ ‫טיפול‬ ‫לאחר‬ ‫שן‬ ‫התייחסות‬ ‫דורש‬ ‫שורש‬ ‫טיפול‬ ‫לאחר‬ ‫שיניים‬ ‫שיקום‬ ‫לטווח‬ ‫שיקום‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האופי‬ ‫על‬ ‫הנדסית‬ ‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫על‬ ‫הנאמר‬ ‫הבנת‬ ‫תוך‬ .‫ך‬‫ארו‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫מנוקדת‬ ‫השן‬ ‫את‬ ‫לאפיין‬ ‫הקלינאי‬ ‫וכמה‬ ‫שורש‬ ‫טיפול‬ ‫לאחר‬ ‫שנותרה‬ ‫בריא‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ .‫בשן‬ ‫קיים‬ ‫שחזור‬ ‫חומר‬ .‫כן‬ ‫לפני‬ ‫ששוחזרה‬ ‫שן‬ ‫או‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫זעיר‬ ‫חוסר‬ ‫רכס‬ ‫כאשר‬ ‫כאשר‬ ‫עולה‬ ‫תוחנות‬ ‫שיניים‬ ‫של‬ ‫חוזקן‬ ‫טיפול‬ ‫שעברו‬ ‫שיניים‬ .‫בריא‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫נשאר‬ ‫שולי‬ ‫וחרירים‬ ‫חריצים‬ ‫של‬ ‫עששת‬ ‫בעקבות‬ ‫שורש‬ ‫שלפני‬ ‫שיניים‬ ‫או‬ ‫במך‬ ‫ופגעה‬ ‫השן‬ ‫לעומק‬ ‫שחדרה‬ ‫בגודל‬ ‫מרוכב‬ ‫חומר‬ ‫או‬ ‫אמלגם‬ ‫שחזור‬ ‫כללו‬ ‫כן‬ .)9 ‫(איור‬ ‫שמרני‬ ‫לשיקום‬ ‫זקוקים‬ , ‫בינוני‬ ‫עד‬ ‫קטן‬ ‫מרוכב‬ ‫חומר‬ ‫באמצעות‬ ‫לשקם‬ ‫ניתן‬ ‫כאלה‬ ‫שיניים‬ ‫לסלק‬ ‫יש‬ ‫השיקום‬ ‫לפני‬ ,‫ר‬‫קישו‬ ‫בחומר‬ ‫לשן‬ ‫הקשור‬ ‫קודם‬ ‫שחזור‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫ושאריות‬ ‫עששת‬ ‫שאריות‬ ‫פתרון‬ .‫תעלות‬ ‫איטום‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫מ״מ‬ 2-3 ‫כולל‬ .‫ר‬‫בכת‬ ‫צורך‬ ‫ואין‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫הצלחה‬ ‫מעניק‬ ‫זה‬ ‫נשארות‬ ‫תלוליות‬ ‫כזה‬ ‫שבמקרה‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫עששת‬ ‫סילוק‬ ‫לאחר‬ ‫כאשר‬ .‫בריא‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫ברובן‬ ‫חצי‬ ‫פחות‬ ‫עם‬ ‫נשארים‬ ‫קודמים‬ ‫שחזור‬ ‫וחומרי‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫נרחב‬ ‫בשיקום‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫התלולית‬ ‫מרוחב‬ .‫משמעותי‬ ‫בריא‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫חס‬ ‫שולי‬ ‫רכס‬ ‫חסרה‬ ‫לשיקום‬ ‫המיועדת‬ ‫השן‬ ‫כאשר‬ ‫אמור‬ ‫או‬ ‫קודם‬ ‫שחזור‬ ‫עקב‬ ‫שניהם‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ ‫בלבד‬ ‫מרוכב‬ ‫חומר‬ ,‫ך‬‫בהמש‬ ‫משוחזר‬ ‫להיות‬ ‫התנגדות‬ ‫יכול‬ ‫מעניקים‬ ‫שוליים‬ ‫רכסים‬ .)10( ‫מספיק‬ ‫אלה‬ ‫כאשר‬ .‫השן‬ ‫את‬ ‫מחזקים‬ ‫ובכך‬ ‫לתלוליות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫כיפוך‬ ‫יתאפשר‬ ‫חסרים‬ ‫כוחות‬ ‫תחת‬ ‫לשברן‬ ‫הסיכון‬ ‫יגדל‬ ‫ובכך‬ ‫תלוליות‬ ‫מבנה‬ ‫לבנות‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ ‫שן‬ ‫לשקם‬ ‫כדי‬ .‫לעיסה‬ ‫לחומר‬ ‫תאחיזה‬ ‫להעניק‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ‫יתדות‬ ‫עם‬ ‫ביתדות‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫בד״כ‬ .‫לבסוף‬ ‫מלא‬ ‫וכתר‬ ‫ליבה‬ ‫תלוליות‬ ‫באזור‬ ‫בריא‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫לבצע‬ ‫וניתן‬ ‫הליבה‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫להחזיק‬ ‫כדי‬ ‫ברוקסיזם‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫דרושה‬ ‫יתד‬ .ferrule ‫גבוהים‬ ‫שלהם‬ ‫וסגירה‬ ‫לעיסה‬ ‫שכוחות‬ ‫כאלה‬ ‫או‬ ‫להשיג‬ ‫ן‬ ‫נית‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫מאוזן‬ ‫לא‬ ‫סגר‬ ‫עקב‬ ‫יותר‬ ‫כותרת‬ ‫הארכת‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫מספק‬ ferrule ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫מאולצת‬ ‫הבקעה‬ ‫או‬ ‫לא‬ )inlay( ‫אינליי‬ ‫מסוג‬ ‫שיקום‬ .ferrule ‫להשיג‬ ‫כי‬ ‫השן‬ ‫לקירות‬ ‫קישור‬ ‫מבוצע‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫מומלץ‬ ‫תלוליות‬ ‫בין‬ ‫כתריז‬ ‫לפעול‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫שחזור‬ ‫בשיקום‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ .‫בריא‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫חסרות‬ ‫שן‬ ‫לכלול‬ ‫צריכה‬ ‫ההכנה‬ ‫אך‬ )onlay( ‫אונליי‬ ‫מסוג‬ ‫כיפוף‬ ‫להקטין‬ ‫כדי‬ ‫מתלוליות‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫הסרה‬ .‫תלוליות‬ ‫של‬ ‫שן‬ ‫או‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫נרחב‬ ‫חוסר‬ ‫בעבר‬ ‫משוקמת‬ ‫שהיתה‬ ‫סילוק‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫שיקומי‬ ‫אתגר‬ ‫מהווים‬ ‫אלה‬ ‫שיניים‬ ‫מתברר‬ ‫קודם‬ ‫שחזור/שיקום‬ ‫וחומרי‬ ‫עששת‬ .)11 ‫(איור‬ ‫השן‬ ‫של‬ ‫נרחבים‬ ‫חלקים‬ ‫שחסרים‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫יתדות‬ ‫במספר‬ ‫להשתמש‬ ‫נצטרך‬ ‫היא‬ ‫היתד‬ ‫שמטרת‬ ‫כיוון‬ .‫מבנה‬ ‫ליבת‬ ‫עבור‬ ‫אחיזה‬ ‫להחדיר‬ ‫מומלץ‬ ,‫מבנה‬ ‫ליבת‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫אחיזה‬ ‫מספר‬ ‫בעלות‬ ‫שיניים‬ ‫של‬ ‫התעלות‬ ‫בכל‬ ‫יתד‬ ‫חומר‬ ‫נעילת‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ‫תעלות‬ ‫גורמות‬ ‫שורש‬ ‫תעלות‬ ‫של‬ ‫זויות‬ .)12‫(איור‬ ‫ליבה‬ .‫השן‬ ‫כותרת‬ ‫בחלל‬ ‫מצטלבים‬ ‫יתדות‬ ‫בו‬ ‫למצב‬ ‫שבר‬ ‫ומונע‬ ‫מבנה‬ ‫ליבת‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫נועל‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫כפי‬ ‫תפקוד‬ ‫בזמן‬ ‫מהמקום‬ ‫תזוזתן‬ ‫או‬ ‫יתדות‬ ‫של‬ .‫ד‬‫בלב‬ ‫אחד‬ ‫ביתד‬ ‫משתמשים‬ ‫כאשר‬ ‫שנראה‬ ‫להגביל‬ ‫כדי‬ ‫מלא‬ ‫כתר‬ ‫כיסוי‬ ‫דורשות‬ ‫אלה‬ ‫שיניים‬ ‫משימוש‬ ‫להמנע‬ ‫יש‬ .‫במעמסה‬ ‫תלוליות‬ ‫תנועת‬ ‫כיפוף‬ ‫מונעים‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫כי‬ ‫אינליי‬ ‫מסוג‬ ‫בשיקום‬ ‫שיכסה‬ ‫ובלבד‬ ‫באונליי‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ .‫תלוליות‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫שוב‬ .‫הפגומות‬ ‫התלוליות‬ ‫את‬ .‫כותרת‬ ‫הארכת‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫נכון‬ ferrule ‫מסקנות‬ ‫לאחר‬ ‫שיניים‬ ‫לשקם‬ ‫כדי‬ ‫נדרש‬ ‫הנדסי‬ ‫מבט‬ ‫כיום‬ .‫ך‬‫ארו‬ ‫לטווח‬ ‫טובה‬ ‫פרוגנוזה‬ ‫עם‬ ‫שורש‬ ‫טיפול‬ ‫וחומרי‬ ‫מרוכבים‬ ‫בחומרים‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫עקב‬ ,ferrule-‫ל‬ ‫לב‬ ‫שמים‬ ‫לא‬ ‫לעתים‬ ,‫לשן‬ ‫קישור‬ ‫מחקרים‬ .‫ר‬‫בעב‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫היום‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ‫על‬ ‫לרעה‬ ‫משפיע‬ ‫החביקה‬ ‫אפקט‬ ‫שחוסר‬ ‫הראו‬ ‫בספרות‬ ‫תמיכה‬ ‫ויש‬ ‫ארוך‬ ‫לטוווח‬ ‫שיקום‬ ‫הצלחת‬ ‫עליונות‬ ‫קדמיות‬ ‫בשיניים‬ ‫בייחוד‬ ‫חביקה‬ ‫מ״מ‬ 2-‫ב‬ ‫ירידה‬ ‫קיימת‬ .‫לעיסה‬ ‫בזמן‬ ‫העמסה‬ ‫כווני‬ ‫עקב‬ ‫שברי‬ ‫בגלל‬ ‫וזאת‬ ‫מתכתיים‬ ‫ביתדות‬ ‫בשימוש‬ ‫ויש‬ ‫מדי‬ ‫גבוה‬ ‫העומס‬ ‫כאשר‬ ‫שמתרחשים‬ ‫שורש‬ ‫גמישות‬ ‫מקדם‬ ‫המדמים‬ ‫סיביים‬ ‫יתדות‬ ‫לכוון‬ ‫נטיה‬ ‫יתר‬ ‫עומס‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ .‫שורש‬ ‫תעלות‬ ‫דנטין‬ ‫של‬ ‫השבר‬ ,‫סיבי‬ ‫יתד‬ ‫באמצעות‬ ‫ששוקמו‬ ‫שיניים‬ ‫על‬ ‫נותר‬ ‫ובכך‬ ‫חיניכי‬ ‫על‬ ‫כותרתי‬ ‫באזור‬ ‫מתרחש‬ ‫שן‬ ‫של‬ ‫כשל‬ .‫ר‬‫חוז‬ ‫לשיקום‬ ‫שן‬ ‫חומר‬ ‫מספיק‬ ‫מהשיניים‬ ‫רבות‬ ‫אך‬ ‫נדיר‬ ‫הינו‬ ‫יתר‬ ‫הינדוס‬ ‫בעברה‬ .‫ר‬‫בחס‬ ‫הינדוס‬ ‫עברו‬ ‫אם‬ ‫נכשלות‬ 0.5 mm Ferrule Occlusal Loading 2.0 mm Ferrule Inions 250.000 220.175 200.050 187.525 155.700 145.875 125.050 104.226 82.401 62.576 41.751 20.005 0.101 Fiber post (low modulus) Cast post (high modulus) Metal post (high modulus) Comparative Modulus of Elasticity GPa Fiber Dentin Titanium Steel Cast metal 200 100 11 ‫איור‬12 ‫איור‬ 9 ‫איור‬10 ‫איור‬ 5 ‫איור‬ 4 ‫איור‬ 6 ‫איור‬7 ‫איור‬ 8 ‫איור‬ Save The Date '‫ג‬ ‫יום‬ ,2015 ‫ביוני‬ 16 18:30-22:30 ‫השעות‬ ‫בין‬ ‫פיתוח‬ ‫הרצליה‬ ,‫אכדיה‬ ‫דן‬ ‫מלון‬ ‫המפגש‬ ‫נושא‬ ‫עקירה‬ ‫לעומת‬ ‫טבעית‬ ‫שן‬ ‫שימור‬ :"‫"שמרני‬ ‫לעומת‬ "‫"רדיקלי‬ ‫טיפול‬ !?‫הפיך‬ ‫הבלתי‬ ‫הנגע‬ ‫ומהו‬ ‫שן‬ ‫ולשמר‬ ‫לנסות‬ ‫ניתן‬ ‫מתי‬ ,‫והשתלה‬

Pages Overview