Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition

10DentalTribune Israel Edition ‫מהעולם‬ ‫חדשות‬ ‫בברזיל‬ ‫כספית״‬ ‫״ללא‬ ‫קמפיין‬ ‫משיקה‬ ‫וטוקסיקולוגיה‬ ‫פה‬ ‫לרפואת‬ ‫הבינלאומית‬ ‫האקדמיה‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫האו"ם‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫הבין-ממשלתית‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫הפגישות‬ ‫במהלך‬ .2014 ‫סתיו‬ ‫בשלהי‬ ‫בברזיל‬ ‫כספית‬ ‫ללא‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫הלאומי‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫השיקה‬ )IAOMT( ‫וטוקסיקולוגיה‬ ‫פה‬ ‫לרפואת‬ ‫הבינלאומית‬ ‫האקדמיה‬ ‫צוותי‬ ,‫שיניים‬ ‫רופאי‬ ‫על‬ ‫וההגנה‬ ‫שיניים‬ ‫ממרפאות‬ ‫כספית‬ ‫של‬ ‫בטוחה‬ ‫להסרה‬ ‫אזרחיות‬ ‫וחברות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫אנשי‬ ,‫ממשלות‬ ,‫רופאים‬ ,‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫מחנכת‬ ‫התכנית‬ .)TAP( ‫טכני‬ ‫סיוע‬ ‫לתכנית‬ ‫שהפך‬ ‫מה‬ ‫את‬ IAOMT ‫פיתח‬ ,)UNEP( .‫מצפוני‬ ‫באופן‬ ‫כספית‬ ‫פסולת‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫איך‬u ,‫ומטופלים‬ ‫שיניים‬ ‫מרפאות‬ ‫טיבאו‬ Vazquez ‫אניטה‬ :‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתב‬ Minamata ‫אמנת‬ ‫ליישום‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬ ‫המדינה‬ .‫בברזיל‬ ‫לדרך‬ ‫יצא‬ ‫כבר‬ ‫כספית‬ ‫על‬ ‫אמנת‬ ‫כולל‬ ,‫רבות‬ ‫סביבתיות‬ ‫אמנות‬ ‫אשררה‬ .‫רוטרדם‬ ‫ואמנת‬ ‫באזל‬ ‫אמנת‬ ,‫שטוקהולם‬ ‫ציבורי‬‫שימוע‬‫נערך‬,‫בברזיל‬ TAP ‫של‬‫ההשקה‬‫מאז‬ ‫דה‬ ‫מריו‬ ‫קמרגו‬ ‫אספסיה‬ ‫ד"ר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כספית‬ ‫בנושא‬ ‫בנושא‬ ‫הראשון‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫הציגה‬ ‫גם‬ ‫היא‬ .‫ז'נירו‬ ‫פוליטיקאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫נוסף‬ ‫חוק‬ ‫הוצע‬ ‫שאחריו‬ ,‫כספית‬ .‫ז'נירו‬ ‫דה‬ ‫מריו‬ ‫גם‬ ,Garotinho ‫אנתוני‬ ‫ברזילאי‬ ‫וסאו‬ ,‫סאנטו‬ ‫אספיריטו‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫בירתה‬ ,‫ויטוריה‬ ‫של‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫עם‬ ,‫ז'ניירו‬ ‫דה‬ ‫בריו‬ ‫עיר‬ ,Gonçalo ‫בענף‬ ‫בכספית‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫אסרו‬ ,'‫מ‬ 1.2-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫הותקנו‬ ‫ראשונים‬ ‫אמלגם‬ ‫מפרידי‬ .‫השיניים‬ ‫רפואת‬ .‫ז'נירו‬ ‫דה‬ ‫בריו‬ ‫ציבורית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫נבחנים‬ ‫וסביבה‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫קיימים‬ ‫חוקים‬ ‫במחויבותה‬ ‫לברזיל‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מחדש‬ ‫אגרסיבית‬ ‫לפעולה‬ UNEP ‫מזכירות‬ ‫לבקשת‬ .Minamata ‫אמנת‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫ליישום‬ ‫אוסבלדו‬ ‫קרן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רשמית‬ ‫מחקר‬ ‫קבוצת‬ ‫נקבעה‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫מדעי‬ ‫מוסד‬ ,)FIOCRUZ( ‫קרוז‬ ‫הקרן‬ .‫ז'נרו‬ ‫דה‬ ‫בריו‬ ‫הממוקם‬ ‫ביו-רפואיים‬ ‫במדעים‬ .‫בעולם‬ ‫הגדול‬ ‫ציבור‬ ‫בריאות‬ ‫מחקר‬ ‫למוסד‬ ‫נחשבת‬ ‫המחקר‬ ‫על‬ ‫מאמר‬ ‫תפרסם‬ ‫המחקר‬ ‫קבוצת‬ .‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫אמלגם‬ ‫סתימות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫העדכני‬ IAOMT ‫סדנת‬ ‫התקיימה‬ ,2014 ‫באוקטובר‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫כפיילוט‬ ‫ראשונה‬ TAP ,Associação Brasileira de Odontologia ‫הצלחת‬ ‫בעקבות‬ .‫ברזילאית‬ ‫שיניים‬ ‫רופאי‬ ‫עמותת‬ ‫ז'נרו‬ ‫דה‬ ‫ריו‬ ,‫ברזיליה‬ - ‫נוספות‬ ‫ערים‬ ‫הסדנה‬ ‫לברזיל‬ ‫תחזור‬ IAOMT ‫כי‬ ‫ביקשו‬ ‫פאולו‬ ‫וסאו‬ .‫נוספות‬ ‫יומיים‬ ‫בנות‬ ‫לסדנאות‬ ‫אליאנה‬ ‫ד"ר‬ ,‫ז'ניירו‬ ‫דה‬ ‫בריו‬ TAP ‫במהלך‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫אימץ‬ FIOCRUZ" :‫ר‬‫אמ‬ Napoleão ‫לא‬ ‫זו‬ ‫בכספית‬ ‫שימוש‬ ‫איסור‬ ,‫ך‬‫מהמהל‬ ‫חזרה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫משום‬ ‫נמנע‬ ‫בלתי‬ ‫הוא‬ ‫האיסור‬ .‫אופנתית‬ ‫הצהרה‬ ‫ואנחנו‬ ‫רבות‬ ‫סביבתיות‬ ‫אמנות‬ ‫אשררה‬ ‫שברזיל‬ ‫יצרנו‬ ‫אנו‬ .‫שלנו‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫לעמוד‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫את‬ ‫לחיזוק‬ ‫מדעי‬ ‫מאמר‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫רשמית‬ ‫קבוצה‬ ‫העוסקים‬ ‫הנוכחיים‬ ‫החוקים‬ ‫של‬ ‫החוקתי‬ ‫הבסיס‬ ".‫בכספית‬ ‫למשתתפים‬ ‫אמר‬ ‫פינטו‬ Faissol ‫אולימפיו‬ ‫ד"ר‬ ‫רפואת‬ ‫שבו‬ ‫היסטורי‬ ‫לרגע‬ ‫עדים‬ ‫"אתם‬ :‫בסדנה‬ ‫אני‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫ותכובד‬ ‫מדרגה‬ ‫עלתה‬ ‫בברזיל‬ ‫שיניים‬ ‫ואנשי‬ ‫מדענים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ,IAOMT-‫ל‬ ‫מודה‬ ‫לא‬ ‫אלינו‬ ‫שהגיעה‬ ‫מדהימים‬ ‫שיניים‬ ‫רפואת‬ ‫מקצוע‬ ‫איך‬ ‫אותנו‬ ‫ללמד‬ ‫רצון‬ ‫מלאי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בחינם‬ ‫רק‬ ‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫כספית‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫קשה‬ ‫ניוונית‬ ‫מחלה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ .‫והלאה‬ ‫מעתה‬ .‫מראש‬ ‫מחלה‬ ‫מניעת‬ ‫מאשר‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫הרבה‬ ‫וכואבת‬ ‫יבטל‬ ‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫בכספית‬ ‫השימוש‬ ‫סיום‬ ‫על‬ ‫בחיוב‬ ‫ישפיע‬ ‫והמהלך‬ ‫זה‬ ‫רעיל‬ ‫לחומר‬ ‫חשיפה‬ ".‫כולם‬ ‫בריאות‬ ,‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫הברזילאית‬ ‫ההתאחדות‬ ‫נשיא‬ ‫את‬ ‫סיים‬ ,TAP ‫את‬ ‫שאירח‬ ,‫מורילו‬ ‫פאולו‬ ‫ד"ר‬ ‫אמלגמטור‬ ‫הבאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ז'ניירו‬ ‫דה‬ ‫בריו‬ ‫הסדנה‬ ‫יחד‬ ,TAP ‫מצוות‬ ‫ובקש‬ ‫לבמה‬ ‫שנה‬ 25 ‫בן‬ ‫ישן‬ ‫כדי‬ ‫השולחן‬ ‫סביב‬ ‫להתאסף‬ ,‫משתתפים‬ ‫עם‬ ‫סוף‬ ‫של‬ ‫סמלית‬ ‫במחווה‬ ‫זו‬ ‫רעילה‬ ‫מכונה‬ ‫לרסק‬ .‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫כספית‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫ברזיל‬ ‫של‬ ‫הפיכתה‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫מיידית‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תהיה‬ ‫כספית‬ ‫ללא‬ ‫יכולה‬ ‫מדינה‬ ‫שכל‬ ‫לעולם‬ ‫הוכחה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בברזיל‬ .‫בכספית‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫נשיאת‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫לאומי‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫החנית‬ ‫חוד‬ ‫שלישי‬ ‫דור‬ ,Faissol ‫מרתה‬ ‫ד"ר‬ ‫ברזיל‬ IAOMT ‫הקדמון‬ ‫האב‬ ‫של‬ ‫ובתו‬ ‫כספית‬ ‫ללא‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫ד"ר‬ ,‫כספית‬ ‫ללא‬ ‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫אניטה‬ ‫עו״ד‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫פינטו‬ Faissol ‫אולימפיו‬ ‫שימוש‬ ‫נגד‬ ‫בינלאומית‬ ‫מובילה‬ ,‫טיבאו‬ Vazquez ‫בינלאומית‬ TAP ‫ורכזת‬ ‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫בכספית‬ ‫אלה‬ ‫בערים‬ TAP ‫סדנאות‬ ‫מציגת‬ .IAOMT ‫של‬ ,Blanche Grube ‫ד"ר‬ ‫היתה‬ ‫השנייה‬ ‫בפעם‬ ‫ד"ר‬ ‫היה‬ ‫שלה‬ ‫הרוחני‬ ‫שהמורה‬ ,‫הברית‬ ‫מארצות‬ ‫כספית‬ ‫ללא‬ ‫שיניים‬ ‫מרפאת‬ ‫ומנהלת‬ ‫האגינס‬ ‫האל‬ ‫דוד‬ ‫ד"ר‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫עשורים‬ ‫משני‬ ‫למעלה‬ ‫במשך‬ ‫כספית‬ ‫ללא‬ ‫שיניים‬ ‫טיפולי‬ ‫שמבצע‬ ,‫מקנדה‬ ‫וורוויק‬ .‫שנים‬ 20 ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫במשך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכר‬ ‫ממשלתי‬ ‫לא‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ IAOMT ‫על‬ ‫המבוסס‬ TAP ‫את‬ ‫פיתח‬ ‫הארגון‬ .UNEP ‫לברזיל‬ ‫ועוזר‬ Minamata ‫אמנת‬ ‫של‬ ‫ההנחיות‬ .‫שיניים‬ ‫מרפואת‬ ,‫מתפשט‬ ‫רעל‬ ,‫כספית‬ ‫להסיר‬ ‫תהפוך‬ ‫שיניים‬ ‫רפואת‬ ,‫זו‬ ‫יוזמה‬ ‫קידום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיניים‬ ‫מרפאת‬ ‫לצוותי‬ ,‫לסביבה‬ ‫יותר‬ ‫בטוחה‬ .‫שיניים‬ ‫ולמטופלי‬ ‫החדש‬ ‫הקונספט‬ :WORLD DDS ‫והתערוכות‬ ‫לכנסים‬ DTI ‫של‬ ‫והייחודי‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ :‫יוון‬ ,‫אתונה‬ / ‫גרמניה‬ ,‫לייפציג‬ ‫התפתחויות‬ ‫על‬ ‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ,‫דיגיטלית‬ ‫שיניים‬ ‫רפואת‬ ‫בתחום‬ ‫אחרונות‬ ‫יצרה‬ DTI ,‫אסתטיות‬ ‫שיניים‬ ‫ורפואת‬ ‫שתלים‬ .‫מהפכני‬ ‫אקספו‬ ‫פורמט‬ ,World DDS ‫תכנית‬ ‫ביותר‬ ‫החדשים‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מציע‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫מובילים‬ ‫מספקים‬ ‫ופתרונות‬ ‫הרצאות‬ ‫של‬ ‫בצורה‬ ‫מקיפים‬ ‫המשך‬ ‫לימודי‬ ‫יקיים‬ DTI ,‫שבועות‬ ‫מספר‬ ‫בעוד‬ .‫וסדנאות‬ .‫יוון‬ ‫באתונה‬ DDS World Expodental-‫ב‬ ‫במקור‬ ‫הושק‬ World DDS ‫שנת‬ ‫באוקטובר‬ ‫באיטליה‬ ‫במילאנו‬ ‫הבינלאומי‬ Digital Dentistry“ ‫השם‬ ‫תחת‬ 2014 ‫דיגיטליות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫והמתמקד‬ ,”Show ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫לשני‬ ‫מיוחדת‬ ‫הוקרה‬ ‫ולהעניק‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫עיקריים‬ ‫תחומים‬ -‫ואסתטיקה‬‫השתלות‬-‫שיניים‬‫ברפואת‬‫מהירה‬ ‫בשנת‬ ‫אלה‬ ‫לתחומים‬ ‫הורחבה‬ ‫התערוכה‬ ‫תכנית‬ DDS WORLD". v" ‫שם‬ ‫את‬ ‫ושינתה‬ 2015 ‫למובילי‬ ‫ייחודית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫עכשיו‬ ‫מהווה‬ ‫תכנית‬ .‫דיגיטלית‬ ‫דנטלית‬ ‫בתעשיה‬ ‫התחומים‬ WORLD DDS , ‫במאי‬ 22-24 ‫בתאריכים‬ ‫שמיני‬ ‫בינלאומי‬ ‫מקונגרס‬ ‫כחלק‬ ‫יתקיים‬ ‫שתלים‬ ,‫אסתטית‬ ‫שיניים‬ ‫רפואת‬ ,‫שורש‬ ‫בטיפולי‬ ,‫שיניים‬ ‫ברפואת‬ ‫דיגיטליות‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫דנטליים‬ HELEXPO ‫והקונגרסים‬ ‫התערוכות‬ ‫במרכז‬ ‫תלווה‬ ‫מקיפה‬ ‫תערוכה‬ .‫באתונה‬ MAROUSSI ‫מוצר‬ ‫ומצגות‬ ‫מעשיות‬ ‫סדנאות‬ ,‫בהרצאות‬ ‫שיאפשר‬ ,‫דעה‬ ‫ומובילי‬ ‫מומחים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיערכו‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫ללמוד‬ ‫למבקרים‬ .‫ויישומם‬ ‫נוכח‬ ‫ולהיות‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫לנסוע‬ ‫תהיה‬ ‫תכנית‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫השיניים‬ ‫העיקריים‬ ‫השווקים‬ ‫בכל‬ ‫והיעילה‬ ‫הבלעדית‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫עם‬ ‫ליצרנים‬ DDS ‫שותפי‬ ,‫שלהם‬ ‫החידושים‬ ‫לראוות‬ ‫ביותר‬ ‫היטב‬ ‫ומבוססים‬ ‫בולטים‬ ‫קונגרסים‬ ‫עם‬ ‫עולם‬ .‫בעולם‬ ‫ותערוכות‬ ‫שיניים‬ ‫השיניים‬ ‫בסין‬ ‫תתקיים‬ ‫תכנית‬ ,2015 ‫בשנת‬ ‫במוסקבה‬ ,‫ר‬‫בספטמב‬ 24-27 ‫בשנחאי‬ ‫הצג‬ ‫הפורום‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫הבינלאומית‬ 28 ‫מספטמבר‬ )Expo-‫(שיניים‬ ‫והתערוכה‬ ‫בודפשט‬ ‫השיניים‬ ‫סחר‬ ‫ביריד‬ ,1 ‫אוקטובר‬ - ,‫ר‬‫אוקטוב‬ 01-03-‫מ‬ ‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫עולם‬ ‫השיניים‬ GREATIST ‫מקצועיים‬ ‫ובמפגשים‬ ‫השיניים‬ ‫בעבר‬ ‫שנקראו‬ ,Expo ‫ואירוע‬ .1 ‫נובמבר‬ - 30 ‫מאוקטובר‬ ,‫איסטנבול‬ - 30 ‫לנובמבר‬ ‫מתוכננת‬ ‫נוספת‬ ‫תכנית‬ .‫ישיבות‬ ‫השיניים‬ ‫רבתי‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫לצד‬ 2 ‫דצמבר‬ :‫ב‬ ‫כעת‬ ‫פתוחה‬ ‫באתונה‬ ‫לאירוע‬ ‫הרשמה‬ .www.ddsworldshow.com ‫לסוכרת‬ ‫סקר‬ ‫בבדיקות‬ ‫שינניות‬ ‫של‬ ‫מכריע‬ ‫תפקיד‬ ‫מזהה‬ ‫מחקר‬ ‫מחקרים‬ ‫מספר‬ :‫ארה"ב‬ ,‫איידהו‬ ,Pocatello ,‫עכשיו‬ .‫וסכרת‬ ‫חניכיים‬ ‫מחלות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫הראו‬ ‫סכרת‬ ‫סקר‬ ‫יעילות‬ ‫את‬ ‫העריך‬ ‫פיילוט‬ ‫מחקר‬ ‫מחלת‬ ‫עם‬ ‫לחולים‬ ‫שינניות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המבוצע‬ ,HbA1c ‫בדיקת‬ ‫ערכי‬ ‫ניתוח‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫חניכיים‬ ‫סכרת‬ ‫או‬ ‫טרום-סכרת‬ ‫מצב‬ ‫לזהות‬ ‫הצליחו‬ ‫הם‬ .‫מהמשתתפים‬ ‫שלישים‬ ‫משני‬ ‫בלמעלה‬ 2 ‫מסוג‬ ,‫איידהו‬ ‫מדינת‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שנערך‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ ‫חניכיים‬ ‫מחלת‬ ‫חולי‬ 50 ‫כלל‬ ,HbA1c ‫בדיקת‬ ‫באמצעות‬ .‫כסכרתיים‬ ‫אובחנו‬ ‫המצביעים‬ ‫בדם‬ ‫סוכר‬ ‫ערכי‬ ‫מצאו‬ ‫החוקרים‬ ‫מהמשתתפים‬ ‫אחוזים‬ 32-‫ב‬ ‫טרום-סכרת‬ ‫על‬ ‫סכרת‬ ‫הצביעה‬ ‫אחד‬ ‫מבחן‬ ‫תוצאת‬ .)‫חולים‬ 16( .2 ‫מסוג‬ HbA1c ‫ערכי‬ ‫עם‬ ‫משתתפים‬ 17 ‫מתוך‬ ‫תשעה‬ ‫ספק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫המלצה‬ ‫קבלו‬ ‫גבוהים‬ ‫שבועיים‬ ‫בתוך‬ ‫שלהם‬ ‫העיקרי‬ ‫הבריאות‬ ‫שירותי‬ .‫אפשרית‬ ‫מוקדמת‬ ‫והתערבות‬ ‫האבחנה‬ ‫לאימות‬ ‫הדרכה‬ ‫כולל‬ ,‫ממוצע‬ ‫סקירה‬ ‫זמן‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫עבור‬ ‫הישירות‬ ‫והעלויות‬ ‫דקות‬ 14 ‫היה‬ ,‫ר‬‫והסב‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ,‫דולרים‬ 9-‫ב‬ ‫הסתכמו‬ ‫בדיקה‬ ‫כל‬ .‫ומעקב‬ ‫רפואית‬ ‫אבחנה‬ ‫על‬ HbA1c ‫סריקת‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגיעו‬ ‫החוקרים‬ -‫טרום‬ ‫לזיהוי‬ ‫ונוחה‬ ‫יעילה‬ ‫מאוד‬ ‫הייתה‬ ‫שינניות‬ ‫ידי‬ ‫חוסר‬ ‫או‬ ‫עלות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫אובחנה‬ ‫שלא‬ ‫סכרת‬ ‫כזו‬ ‫בדיקה‬ ‫של‬ ‫ביצוע‬ ‫לעכב‬ ‫עלולים‬ ‫שיניים‬ ‫ביטוח‬ .‫ציינו‬ ‫הם‬ ,‫שגרתית‬ ‫שיניים‬ ‫מבדיקת‬ ‫כחלק‬ A Pilot Study of“ ‫שכותרתו‬ ,‫ר‬‫המחק‬ an HbA1c Chairside Screening Protocol for Diabetes in Patients with Chronic Periodontitis: The ‫פורסם‬ "Dental Hygienist's Role ‫הבינלאומי‬ ‫העת‬ ‫בכתב‬ ‫במרץ‬ 23-‫ב‬ ‫באינטרנט‬ International Journal of Dental .‫ההדפסה‬ ‫לפני‬ Hygiene ‫בזיהוי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫שיניים‬ ‫רופא‬ ‫אצל‬ ‫מביקורים‬ ‫כחלק‬ ‫סכרת‬ ‫של‬ ‫סימנים‬ ‫לאיתור‬ ‫סקר‬ ‫בדיקות‬ )Catalin Petolea / Shutterstock :‫(צילום‬ .‫המחלה‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫בסיכון‬ ‫ואנשים‬ ‫סכרת‬ ‫חולי‬ ‫מוסבר‬ ‫בלתי‬ ‫לשון‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫הצצה‬ ‫מספקים‬ ‫רופאים‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫שהתמיה‬ ‫לשון‬ ‫מצב‬ ‫בבסיס‬ ‫העומדת‬ ‫המורכבת‬ ‫הדינמיקה‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ ‫בישראל‬ ‫למדע‬ ‫ויצמן‬ ‫במכון‬ ‫רופאים‬ :‫ישראל‬ ,‫רחובות‬ ‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫אחוזים‬ 2-‫כ‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫המצב‬ ,)GT( ‫גיאוגרפית‬ ‫לשון‬ ‫או‬ ‫שפיר‬ ‫נודד‬ ‫כגלוסיטיס‬ ‫ידוע‬ .‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫במשך‬ ‫הרפואית‬ .‫מפה‬ ‫המזכירים‬ ‫הלשון‬ ‫שטח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫אדומים‬ ‫כתמים‬ ‫בהתפתחות‬ ‫ומאופיין‬ ‫מאובדנו‬ ‫כתוצאה‬ ‫מופיעים‬ ‫האדומים‬ ‫הכתמים‬ ,‫לשון‬ ‫גבשושיות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫מארבעת‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫המכסות‬ ‫שיער‬ ‫דמוי‬ ‫זעירות‬ ‫בליטות‬ ‫גבשושיות‬ ‫נקרא‬ ,‫המושפע‬ ‫הסוג‬ .‫הלשון‬ ‫שטח‬ ‫קדמיים‬ ‫שלישים‬ ‫בשני‬ ‫בעיקר‬ ‫מופיע‬ ,filiform ‫הסיבה‬ ,‫מקיף‬ ‫מחקר‬ ‫למרות‬ .‫הלשון‬ ‫של‬ ‫נטול‬ ‫ובעיקר‬ ‫שפיר‬ ‫מצב‬ ,GT-‫ל‬ ‫המדויקת‬ .‫ידועה‬ ‫אינה‬ ‫עדיין‬ ,‫כאבים‬ ‫סימולציות‬ ‫מספר‬ ‫ביצעו‬ ‫החוקרים‬ ,‫במחקרם‬ ‫את‬ ‫ולחזות‬ ‫מקרוב‬ ‫לבחון‬ ‫כדי‬ ‫מספריות‬ ‫לזיהוי‬ ‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫והמציאו‬ ,GT-‫ה‬ ‫התפתחות‬ ‫מקווים‬ ‫"אנחנו‬ .‫בודדים‬ ‫מקרים‬ ‫של‬ ‫חומרתם‬ ‫מעשית‬ ‫כדרך‬ ‫אלה‬ ‫בתוצאות‬ ‫ישתמשו‬ ‫שרופאים‬ ‫התבניות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫מצב‬ ‫חומרת‬ ‫הערכת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫ראשי‬ ‫מחבר‬ ‫אמר‬ ,"‫שנצפו‬ ‫האופייניות‬ ‫למדע‬ ‫ויצמן‬ ‫במכון‬ ‫חוקר‬ ,‫זיידן‬ ‫גבריאל‬ ‫ד"ר‬ .‫ישראל‬ ‫ברחובות‬ ‫זה‬ ‫כאילו‬ ,GT ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫תקפו‬ ‫המדענים‬ ‫להפיץ‬ ‫יכולת‬ ‫עם‬ ‫דינמית‬ ‫המופץ‬ ,‫ך‬‫הפכפ‬ ‫מרחב‬ ‫דוגמא‬ ‫היא‬ ‫יער‬ ‫שריפת‬ .‫דעיכה‬ ‫ללא‬ ‫אותות‬ ‫כמו‬ ‫מתקדם‬ ‫הוא‬ :‫ך‬‫הפכפ‬ ‫מרחב‬ ‫של‬ ‫קלאסית‬ ‫עץ‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫מחדש‬ ‫ונוצר‬ ‫ההתחלה‬ ‫מנקודת‬ ‫גל‬ .‫מצית‬ ‫שהוא‬ ,‫פסיבית‬ ‫גלית‬ ‫להתפשטות‬ ‫בניגוד‬ ‫זאת‬ ‫משרעת‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫בדעיכה‬ ‫המתאפיינת‬ ‫עבר‬ ‫שהגל‬ ‫לאחר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ך‬‫חיכו‬ ‫בשל‬ ‫האות‬ ‫להשתקם‬ ‫צריך‬ ‫הנגוע‬ ‫המרחב‬ ,‫מסוימת‬ ‫בדרך‬ .‫מרחב‬ ‫באותו‬ ‫לעבור‬ ‫יצליח‬ ‫נוסף‬ ‫שגל‬ ‫לפני‬ ‫אבל‬ ,‫ר‬‫יע‬ ‫דרך‬ ‫להתפשט‬ ‫יכולה‬ ‫אש‬ ,‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫שהצמחייה‬ ‫עד‬ ‫שרוף‬ ‫למקום‬ ‫לחזור‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ .‫מחדש‬ ‫צומחת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫להתפשט‬ ‫יכול‬ GT ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫המחקר‬ ‫יש‬ ‫מהן‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ,‫שונות‬ ‫דרכים‬ ‫בשתי‬ ‫הלשון‬ ‫לאבחון‬ ‫לשמש‬ ‫שיכולים‬ ‫ייחודיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בדרך‬ ‫אשר‬ ,‫המצב‬ ‫כי‬ ‫גילו‬ ‫החוקרים‬ .‫חומרה‬ ‫יכול‬ ,‫לשון‬ ‫על‬ ‫קטנים‬ ‫ככתמים‬ ‫מתחיל‬ ‫כלל‬ ‫מעגליים‬ ‫בדפוסים‬ ‫בהדרגה‬ ‫ולהתרחב‬ ‫להמשיך‬ ,‫פגיעה‬ ‫לאחר‬ .‫מושפעת‬ ‫הופכת‬ ‫הלשון‬ ‫שכל‬ ‫עד‬ ‫יכול‬ ‫המצב‬ ,‫לחלופין‬ .‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מרפאה‬ ‫הלשון‬ ‫הסימולציות‬ .‫ספירלה‬ ‫דפוס‬ ‫בצורת‬ ‫להפתח‬ ‫של‬ ‫באזורים‬ ‫מתפתחות‬ ‫אלה‬ ‫ספירלות‬ ‫כי‬ ‫הראו‬ ‫של‬ ‫עירור‬ ‫מחדש‬ ‫וגרם‬ ,‫מתאוששים‬ ‫שעדיין‬ ‫הלשון‬ .‫מסוים‬ ‫אזור‬ ‫משפיעה‬ ‫קטנים‬ ‫עגולים‬ ‫נגעים‬ ‫התפשטות‬ ‫"בעוד‬ ,‫ריפוי‬ ‫יש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫בהדרגה‬ ‫הלשון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫בעירור‬ ‫כרוכה‬ ‫ספירלה‬ ‫דפוסי‬ ‫של‬ ‫ההתפשטות‬ ‫שישרור‬ ‫יותר‬ ‫חריף‬ ‫מצב‬ ‫וזה‬ ,‫מתאוששים‬ ‫אזורים‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫המקיים‬ ,‫יחסית‬ ‫יותר‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ .‫זיידן‬ ‫הסביר‬ “,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫יכול‬ ‫יער‬ ‫שריפות‬ ‫של‬ ‫התפתחות‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ,‫חיצוניים‬ ‫תנאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫מושפע‬ ‫להיות‬ ‫הלשון‬ ‫את‬ ‫המקיפים‬ ‫תנאים‬ ,‫הרוח‬ ‫עוצמת‬ ‫כגון‬ ‫דינמיקת‬ ‫על‬ ‫חשובים‬ ‫משפיעים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ .‫החוקרים‬ ‫לדברי‬ ,GT ‫לשון‬ ‫של‬ ‫שפיר‬ ‫מצב‬ ‫היא‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫לשון‬ ,‫טלאים‬ ‫דמוי‬ ‫אדומים‬ ‫לכתמים‬ ‫שגורם‬ ‫שטח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מסוימים‬ ‫בדפוסים‬ ‫המתפתחים‬ )Shutterstock / ‫סיימון‬ Angel( .‫הלשון‬ ‫חניכיים‬ ‫ומחלת‬ ‫עששת‬ ‫התפתחות‬ ‫מאט‬ ‫גרפן‬ ,‫ומימן‬ ‫חמצן‬ ,‫פחמן‬ ‫של‬ ‫תרכובת‬ ,‫גרפן‬ ‫תחמוצת‬ ‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫מסין‬ ‫חוקרים‬ :‫סין‬ ,‫שנחאי‬ ‫בעמידות‬ ‫בעלייה‬ ‫בהתחשב‬ .‫חניכיים‬ ‫ומחלת‬ ‫לעששת‬ ‫הגורמים‬ ‫פתוגנים‬ ‫מספר‬ ‫נגד‬ ‫יעילה‬ ‫בצורך‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫שלהם‬ ‫הממצאים‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫הם‬ ,‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫לאנטיביוטיקה‬ .‫חיידקים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנגרמות‬ ‫במחלות‬ ‫לטיפול‬ ‫חדשות‬ ‫בגישות‬ ‫יכולה‬ ‫גרפן‬ ‫תחמוצת‬ ‫כי‬ ‫הראו‬ ‫קודמים‬ ‫מחקרים‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫חיידקים‬ ‫זני‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫לעכב‬ ‫אנטי‬ ‫מאפיינים‬ ‫חקרו‬ ‫החוקרים‬ ,‫יונקים‬ ‫בתאי‬ ‫חיידקי‬ ‫שלושה‬ ‫עבור‬ ‫החומר‬ ‫של‬ ‫מיקרוביאליים‬ ,‫סטרפטוקוקוס‬ mutans :‫ספציפיים‬ ‫פה‬ Porphyromonas‫ו‬ ;‫עששת‬ ‫שגורם‬ ‫חיידק‬ Fusobacterium‫ו‬ gingivalis ‫מסוימות‬ ‫לצורות‬ ‫משויכים‬ ‫אשר‬ ,nucleatum .‫חניכיים‬ ‫מחלת‬ ‫של‬ -‫בננו‬ ‫השתמשו‬ ‫החוקרים‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫לצורך‬ ‫האטו‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫וציינו‬ ‫גרפן‬ ‫תחמוצת‬ ‫של‬ ‫יריעות‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫דנטליים‬ ‫פתוגנים‬ ‫צמיחת‬ ‫אלקטרונים‬ ‫מיקרוסקופ‬ ‫באמצעות‬ ‫בדיקות‬ ‫איבדו‬ ‫החיידקים‬ ‫של‬ ‫התא‬ ‫וקרום‬ ‫קירות‬ ‫כי‬ ‫הראו‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגיעו‬ ‫החוקרים‬ .‫שלמותם‬ ‫גרפן‬ ‫תחמוצת‬ ‫של‬ ‫ננו-יריעות‬ ‫ליישום‬ ‫סבירות‬ ‫בריאות‬ ‫של‬ ‫תחזוקה‬ ‫ומהלכי‬ ‫שיניים‬ ‫בטיפולי‬ .‫הפה‬ Killing dental“ ‫שכותרתו‬ ,‫ר‬‫המחק‬ pathogensusingantibacterialgraphene ‫בפברואר‬ 23 ‫ב‬ ‫באינטרנט‬ ‫פורסם‬ ,"oxide ACS Applied Materials and ‫עת‬ ‫בכתב‬ ‫גיונג‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫בוצע‬ ‫המחקר‬ . Interfaces .‫בשנחאי‬ ‫טונג‬

Pages Overview