Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

9KRAKDENT® Kraków 2015 14.10-15.00 Abrazja powietrzna – leczenie bez bólu i stresu. Zastosowanie metody w codzien- nej praktyce stomatologicznej mgr inż. Robert Żelaśkiewicz, All-Dent 15.10-16.00 Rewolucja w protetyce – opracowa- nie zęba pod koronę w 10 minut!!! dr Andriy Zavadka, Verdent 16.10-17.00 Funkcjonalnie i szybko – wypełnie- nia w zębach bocznych dr n. med. Michał Ganowicz, 3M ESPE Sala Lwów B, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Co dalej z wybielaniem? Czy tak na- prawdę coś się zmieniło? lek. dent. Łukasz Zadrożny, Ultradent Products Inc. (USA) 11.10-14.00 Jak przewidywalnie i trwale odbudo- wać starte zęby. Od pojedynczej korony do peł- nych łuków zębowych lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Hager Polonia Cena: 300 zł, zapisy: Aleksandra Dudzińska, Hager Polonia, tel.: (71) 368 71 66, 14.10-16.00 25 lat minęło. Możliwości współcze- snej endodoncji oczami praktyka dr Sławomir Gabryś, Poldent 16.10-17.00 Możliwości i zalety współczesnych szablonów implantologicznych na przykła- dzie systemu do nawigowanej implantacji ICX Magellan dr n. med. Lothar Kluba MSc, 3Z Rejestracja: +48 663 191 261, Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Sala Budapeszt A, EXPO KRAKÓW 15.10-16.00 Znaczenie skutecznej eradykacji biofilmu w nowoczesnych zabiegach implanto- logicznych. Nowoczesne procedury dezynfekcji i mycia w gabinecie stomatologicznym. Podsta- wy prawne roszczeń pacjentów w gabinecie sto- matologicznym.Schulke Sp. z o.o. Sala warsztatowa S2, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Zastosowanie metody tapingu me- dycznego jako element holistycznego podejścia do pacjenta stomatologicznego – warsztaty mgr Barbara Skalska-Dulińska, Sport Therapy Zapisy: nr tel: 739 095 959, 11.10-12.00 Rola fotografii w codziennej pracy stomatologa – nowe możliwości dr n. med. Przemysław Grodecki, Hol-Dental De- pot/Shofu Dental GmbH 12.10-13.00 Mniej wysiłku więcej estetyki!!! ce- raMotion – kompletny, nowoczesny system por- celany firmy Dentaurum tech. dent. Piotr Czarnobil, Polkard 13.10-14.00 Mikroprotetyka w stomatologii zachowawczej – technologia włókien szklanych lek. stom. Agnieszka Paździor-Klocek, HI-Dental 14.10-15.00 Rusztowanie na twarzy, czyli co powinniśmy wiedzieć o artykulacji lek. stom. Danuta Bukowska, Jenerix 15.10-16.00 Profilaktyka stomatologiczna – to się wszystkim opłaca! Sposób na rozwijanie przychodu praktyki stomato- logicznej, a także oszczędność i zdrowie pacjentów dr Martins Ozolins, Medilab Cena: 50 zł Zgłoszenia: Marta Paszkowska, tel. 603 684 584 16.10-17.00 Aktualizacja procedur higienicznych prostsza niż dotychczas - omówienie najaktual- niejszych instrukcji i wytycznych mgr zdr. publ. Beata Zalewska, Anna Murawska, Medilab Kurs bezpłatny, zgłoszenia: Marta Paszkowska, tel. 603 684 584 Sala warsztatowa S4, EXPO KRAKÓW 15.10-17.00 SMARTBONE – produkt kościotwórczy najnowszej generacji dr Tino Bonaccorsi, Resorba, dr n. med. Witold Jurczyński, Stomed Sala warsztatowa S6, EXPO KRAKÓW 10.10-17.00 Poznaj prostą, bezpieczną i wydajną technikę opracowania kanałów korzeniowych przy użyciu najnowszych narzędzi maszynowych Dentsply Maillefer Organizator: Dentsply Maillefer Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski, Dent- sply Maillefer Godziny warsztatów: - grupa I - godz. 10.10-12.10 - grupa II - godz. 12.40-14.40 - grupa III - godz. 15.10-17.10 Grupy 15-osobowe. Wstępgwarantowanytylkodlaosób,któredoko- nały wcześniejszej rejestracji w biurze Dentsply. Zapisy: Dentsply, tel. 22 500 28 34 20. marca 2015 – piątek Sala Lwów A, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Endodoncja: rozwiązania praktyczne czy zbędne gadżety? dr n. med. Marcin Aluchna, Chema-Elektromet Zapraszamy na wykład lekarzy stomatologów, którzy dokonali wcześniejszego zgłoszenia w naszej firmie. Zapisy: tel. 17 853 68 99 11.10-12.00 Sedacja w stomatologii, czyli kiedy wizyta u dentysty może stać się przyjemnością zarówno dla dorosłych pacjentów z dentofobią, jak i dla dzieci dr n. med. Justyna Witalińska-Łabuzek, Air Liquide 12.10-13.00 Chcesz być zdrowy? Nie wyprowa- dzaj kręgosłupa z równowagi!!!… chwiejnej. Praktyczne informacje w profilaktyce i terapii schorzeń kręgosłupa dr nauk o kulturze fizycznej Zbigniew Sawicki, Dental-S 13.10-14.00 Poprawne wykonywanie zdjęć we- wnątrzustnych i pantomograficznych mgr inż. Janusz Treter, inżynier serwisu Optident 14.10-15.00 Nowoczesne technologie cyfrowe w diagnostyce i protetyce stomatologicznej. Projektowanie zabiegów implantologicznych z użyciem tomografii CBCT i systemów CAD/CAM mgr inż. Damian Kowalewski, inżynier serwisu Optident 15.10-16.00 Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji lęku stomatologicznego dr n. med. Barbara Szafrańska, Dentomax Cena: 50 zł, zapisy i dodatkowe informacje: Dentomax, tel. 85 740 36 90 16.10-17.00 Endodoncja: rozwiązania praktyczne czy zbędne gadżety? dr n. med. Marcin Aluchna, Chema-Elektromet Zapraszamy na wykład lekarzy stomatologów, którzy dokonali wcześniejszego zgłoszenia w naszej firmie. Zapisy: tel. 17 853 68 99 Sala Lwów B, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Samodzielna rekrutacja najlep- szego personelu pomocniczego i lekarskiego. Praktyczne i trafione rozwiązania doradcze dla prowadzącychgabinetydentystyczneilekarsko- -dentystyczne. Profesjonalizm doświadczonego ekonomisty dla nowoczesnej medycyny: 12 wybitnych zasad inwestycji w kadry. Skąd wziąć lekarzy i personel? dr n. ekon. Magdalena Szumska, MEDICAL MA- ESTRO i SIC! Szumska.pl Za udział w szkoleniu przysługuje 1 pkt eduka- cyjny. Cena: 87 zł, 75 zł – dla uczestników Konferencji DENTAL MEDICAL MAESTRO - 15% zniżka dla 2 lub więcej osób z jednego ośrodka - 5% zniżka dla prenumeratorów Medical Ma- estro Magazine UWAGA: zapisy na www.medicalmaestro.pl, tel. 618 112 444, 601 57 00 75 11.10-12.00 Kliniczne metody wykorzystania ce- mentu MTA w codziennej pracy lekarza stoma- tologa dr n. med. Krzysztof Gończowski, specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji, Cer- kamed 12.10-14.00 Nowoczesne aspekty stomatologii estetycznej dr Paulo Kano, Unex 14.10-16.00 Proste metody rekonstrukcji w róż- nych sytuacjach klinicznych. Mała gama kolorów – duże możliwości dr n. med. Marcin Aluchna, Olident Za udział w wykładzie przewidziano 2 pkt eduka- cyjne. Cena za szkolenie: 150 zł Zapisy i informacje: Monika Buczek, tel. 668 697 671 16.10-17.00 Szynoterapia w codziennej praktyce stomatologicznej. Porównanie szyn na podsta- wie analizy JMAnalyser i systemu Zebris EMG lek. stom. Michał Paulo, Megadenta Sala Lwów C, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Stomatopatia protetyczna powikła- na infekcją grzybiczą – problem nadal aktualny w dobie leczenia implantoprotetycznego. Citro- sept® Dental – możliwe zastosowania dr n. med. Marta Jaworska-Zaremba, Cintamani 11.10-11.55 Czynnościowe aspekty okluzji w protetyce i implantoprotetyce. Zastosowanie deprogramatora przedniego dr n. med. Marcin Krywult, Equadent Cena: 30 zł, zgłoszenia i informacje: 63 244 55 77 12.00-12.40 Bioaktywne materiały stomatolo- giczne – nowy kierunek stomatologii? dr n. med. Marta Maciak, Equadent 12.40-13.00 U-veneers – nowy, rewolucyjny, pro- sty sposób na licówki kompozytowe w każdym gabinecie – porady praktyczne dr n. med. Marta Maciak, Equadent 13.10-14.00 Implantoprotetyka w codziennej praktyce stomatologa – towar luksusowy czy niezbędne narzędzie? dr n. med. Marcin Krywult, Pierre Fabre Medica- ment Wykład jest przeznaczony dla lekarzy stomatolo- gów i higienistek stomatologicznych Zgłoszenia i informacje: Monika Panasiuk, tel. 22 559 63 16 Sala Lwów C, EXPO KRAKÓW godz. 14.00-18.30 Dental Team Projekt 2015 „Estetyka w protezach ruchomych” – konferencja przeznaczona dla zespo- łów stomatologicznych: lekarz dentysta-technik dentystyczny Organizator: Holtrade Cena: 150 zł Program: 13.30 Rejestracja uczestników przed salą wykła- dową 14.00-14.45 Estetyczne klamry retencyjne w pro- tezach tzw. szkieletowych – materiały termopla- styczne – Pressing Dental lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak – Kierownik Merytoryczny Centrum Edukacyjnego Holtrade 14.45-15.00 Przerwa szkolenia i wykłady AD Hager Polonia, tel.: (71) 3687166, 14.10-16.0025 lat minęło. Możliwości współcze- Rejestracja: +48663191261, Zapisy: nr tel: 739095959, tel. 603684584 tel. 603684584 Zapisy: Dentsply, tel. 225002834 w naszej firmie. Zapisy: tel. 178536899 Dentomax, tel. 857403690 w naszej firmie. Zapisy: tel. 178536899 618112444, 601570075 tel. 668697671 632445577 tel. 225596316

przegląd stron