Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

8 KRAKDENT® Kraków 2015 19. marca 2015 – czwartek Sala Budapeszt C, EXPO KRAKÓW OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DENTAL MEDICAL MAESTRO Konferencja dla lekarzy i właścicieli małych i średnich gabinetów dentystycznych, higienistek i asystentek oraz pracowników recepcji Cena: 425 zł - konferencja (cena obejmuje lunch) 500 zł - konferencja Dental Medical Maestro + Warsztat Samodzielnej Rekrutacji w piątek 20.03.2015 r. o godz. 10.10 -15% zniżka dla 2 lub więcej osób z jednego ośrodka - 5% zniżka dla prenumeratorów Medical Ma- estro Magazine Kierownik naukowy: dr n. ekon. Magdalena Szum- ska Organizator: SiC Szkolenia i Consulting, Durr Dental Patronat prasowy: Medical Maestro Magazine Sponsorzy: Dürr Dental, BZ WBK Leasing, Henri Lloyd, Wkl, Canon, Arłamow Hotel Program: 9.30-10.00 Rejestracja uczestników przed Salą Budapeszt 10.00-10.45 Wymogi dot. zdjęć do dokumentacji medycznej w stomatologii oraz nauka ich wyko- nywania w systemie CANON mgr Marcin Bójko 10.45-11.30 System CANON w praktycznym użyciu w protetyce, ortodoncji, chirurgii i odbudowach es- tetycznych – pokaz na żywo przypadków klinicznych mgr Marcin Bójko 11.30-11.45 Przerwa kawowa 11.45-12.30 Finansowe zarządzanie małym i śred- nim gabinetem. Od zamówień, przez rozliczenia, po wypłaty i wskaźniki finansowego sukcesu. Mądre i praktyczne podejście do finansów – czego nie uczą na studiach medycznych? dr n. ekon. Magdalena Szumska 12.30-13.30 Lunch i prezentacja Partnera 13.30-14.15 Wizerunek na miarę potrzeb współ- czesnego dentysty. Internetowy wróg czy przyja- ciel? – znane portale, budowanie marki w sieci, etyczne zdobywanie pacjentów przez Facebook, www, YouTube inż. Marcin Szumski 14.15-15.00 Marketing 2015-2016 – profesjona- lizm i wysoka efektywność w każdym gabinecie. Standardy, trendy i nowości w zgodzie z prawem dla lekarza, higienistki i recepcjonistki. Strategie marketingowe. Etycznie i zgodnie z prawem dr n. ekon. Magdalena Szumska 15.00-15.45 Mimowolne zakażenia krzyżowe w gabinecie – błędy lekarskie i personelu po- mocniczego. Know-how najwyższej klasy mgr Marta Moch 15.45-16.30 Jak uniknąć błędów dotyczących higieny? Nowoczesny gabinet bez pozwów są- dowych i kar. Właściwa higiena rąk, powierzchni roboczych, powierzchni płaskich. Niedoceniane źródła zakażeń w gabinetach – przypadki szcze- gólne mgr Marta Moch 16.30-16.50 Wnioski konferencyjne, dyskusja merytoryczna dr n. ekon. Magdalena Szumska Za udział w konferencji przewidziano 6 pkt edu- kacyjnych. ZAPISY: www.medicalmaestro.pl tel. 618 112 444; 601 57 00 75 Sala Lwów C, EXPO KRAKÓW Kongres Prawa Medycznego Nowego Gabinetu Stoma- tologicznego Cena: 299 zł Organizatorzy: Wydawca dwumiesięcznika Nowy Gabinet Stomatologiczny i Kancelaria Prawna Medd Group Program: 10.00-10.15 Rejestracja uczestników 10.15-11.30 Gabinet dentystyczny – status prawny Wojciech Szefke, Tomasz Popielski 11.30-12.00 Zasady udzielania świadczeń Wojciech Szefke, Tomasz Popielski 12.00-13.30 Prawne aspekty błędów stomatolo- gicznych w procesie leczniczym dr n. med. Michał Jegier 13.30-14.30 Przerwa 14.30-16.00 Odpowiedzialność gabinetu, lekarza i personelu Wojciech Szefke, Tomasz Popielski 16.00-17.00 Pytania i odpowiedzi 17.00 Zakończenie Kongresu Szczegółowe informacje: Agnieszka Oleksiak, tel.: +48 537 607 407, fax: +48 22 398 78 85, Sala Lwów A, EXPO KRAKÓW 10.10-12.00 Wybielanie i materiały kompozytowe – prosta i skuteczna stomatologia minimalnie in- wazyjna lek. dent. Michał Kowalik, Meditrans Wykład bezpłatny, rejestracja uczestników: Karolina Pilipczuk, tel. 784 956 720 12.10-13.00 Kliniczne procedury postępowania w pierwotnym oraz wtórnym leczeniu endodon- tycznym – odbudowa zębów przed leczeniem endo, izolacja pola zabiegowego, irygacja kanałów korzeniowych oraz wkładki lecznicze dr n. med. Krzysztof Gończowski, specjalista sto- matologii zachowawczej i endodoncji, Cerkamed 13.10-14.00 Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji lęku stomatologicznego dr n. med. Barbara Szafrańska, Dentomax Cena: 50 zł, zapisy i dodatkowe informacje: Dentomax, tel. 85 740 36 90, PREZENTACJEFIRM n Wstęp na prezentacje firm odbywa się w ramach biletu wstępu na Targi KRAKDENT® lub identyfikatora uczestnika programu Krakdent-edu. Targi w Krakowie nie prowadzą rejestracji na prezentacje. UWAGA: dodatkowe opłaty pobierane przez firmy-organizatorów NIE ZWALNIAJĄ z opłaty za wstęp na Targi KRAKDENT® ! AD AD Ostatnie wOlne miejsca! XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNAZgłoś się do punktu rejestracji uczestników dr anna salat prOf. eribertO bressan dr ramOn asensiO dr jOsé espOna dr jOrdi manauta dr dOmenicO massirOni prOf. andré saadOun dr diegO lOps 21 marca 2015 kraków manggha muzeum sztuki i techniki japońskiej stomatologia estetyczna w nowym wymiarze: wyKonalna, wyUczalna, Powtarzalna www.dentalspaghetti.pl stomatologia estetyczna osiągalna dla każdego lekarza prekursorzy nowych trendów: grupa naukowa „style italiano”! Światowej klasy wykładowcy 1 4 . M I Ę D Z Y N A R O D O W A K O N F E R E N C J A S T O M AT O L O G I C Z N A MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI PSI/ICOI/DGOI COOPERATION MEETING 12-13.06. 2015 Hotel Mercure, Poznań9. W PROGRAMIE Znani i renomowani wykładowcy z Polski i zagranicy Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Diplomate Ceremonia wręczenia certyfikatów międzynarodowych Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI Ceremonia wręczenia certyfikatów Międzynarodowych Umiejętności Fellowship i Diplomate Warsztaty przedkongresowe TEMATYKA KONGRESU Implantacje w trudnych warunkach anatomicznych Metody minimalnie inwazyjne w implantologii Strategie implantologiczne w strefie estetycznej Kongresowi towarzyszy wystawa firm www.kongrespsi.pl www.psi-icoi.pl szkolenia i wykłady tel. 618112444; 601570075 tel.: +48537607407, fax: +48223987885, Karolina Pilipczuk, tel. 784956720 Dentomax, tel. 857403690, 14 . M I Ę D Z Y N A R O D O W A K O N F E R E N C J A S T O M AT O L O G I C Z N A

przegląd stron