Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

6 KRAKDENT® Kraków 2015 Program: 10.00-10.30 Rozpoczęcie spotkania. Wręczenie certyfikatów dla higienistek i asystentek uczest- niczących w kursie specjalizacyjnym Curriculum Higienistki Implantologicznej 10.30-11.15 Nowe wyzwania i możliwości w za- kresie dietetyki dla pacjenta z wysokim ryzykiem próchnicy, erozyjne działanie płynów dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska 11.15-12.15 Zarządzanie praktyką wielostano- wiskową, dokumentacja medyczna i finansowa w gabinecie stomatologicznym – prawo i prakty- ka, zarządzanie czasem pracy prof. Piotr Baron 12.15-12.45 Przerwa kawowa 12.45-13.30 BHP w praktyce stomatologicznej: jak zorganizować stanowisko pracy, aby uniknąć zakażenia. Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych mgr farm. mikrobiolog Barbara Podsadna, Medilab 13.30-14.15 Jak wspomagać diagnostykę i fizjo- terapię stomatologiczną fizyką medyczną - za- stosowanie lasera higienizacyjnego SMARTs? mgr inż. Marcin Pokora, Lasotronix 14.15-15.00 Lunch 15.00-15.30 Prawo wykonywania zawodu higie- nistki dyplomowanej i licencjonowanej w 15 krajach UE: uprawnienia zawodowe i mobilność osób zorganizowanych w EDHF dr Stefano Checchi, Włochy, European Dental Hygienists Federation 15.30-16.15 Z praktyk w innych krajach: najnow- sze procedury i inne doświadczenia w wykony- waniu zabiegów wybielania, lakierowania i lako- wania lek. dent. Dariusz Paliga, VOCO 16.15-16.30 Higienizacja okołozabiegowa Lucyna Matura, przedstawiciel medyczny Pierre Fabre Medicament 16.30-17.00 Prezentacja mobilnego stanowi- ska pracy dla higienistki stomatologicznej: jak zaprojektować i korzystać z modelu angiel- skiego Jednostki Profilaktyki Stomatologicznej w polskich warunkach? dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, PUM Szczecin 17.00-17.15 Zakończenie kursu i rozdanie upo- minków Sala Budapeszt A, EXPO Kraków Warsztaty praktyczne dla higienistek i asystentek stomatologicznych Współorganizator: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska Sponsorzy: Lasotronix, Medilab 10.00-11.00 Warsztat 1: Zastosowanie lasera do zabiegów wybielania i znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej – demonstracja zabiegu Estera Łoskot, Lasotronix 12.00-13.00 Warsztat 2: Zastosowanie lasera do zabiegów wybielania i znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej – demonstracja zabiegu Estera Łoskot, Lasotronix 13.00-14.00 Przerwa 14.00-15.00 Warsztat 3: Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych, aktualne zagrożenie skażeniem, demonstracja procedur szybkiego reagowania mgr farm. mikrobiolog Barbara Podsadna, Me- dilab 15.30-16.30 Warsztat 4: Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych, aktualne zagrożenie skażeniem, demonstracja procedur szybkiego reagowania mgr farm. mikrobiolog Barbara Podsadna, Me- dilab Sala Budapeszt B, EXPO Kraków Kurs medyczny Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych Współorganizator: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Fabjański, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Prowadzący: tech. dent. Bożena Florczyk, Prezes PTTD mgr Jan Wojciechowski tech. dent. LCGI, Prze- wodniczący Komisji Szkoleniowej przy Zarządzie Głównym PTTD Patron medialny: Nowoczesny Technik Denty- styczny Sponsorzy: Holtrade, Marrodent, Polkard, Den- taurum, Vita 10.00-10.15 Otwarcie sesji szkoleniowej 10.15.11.15 Mniej wysiłku więcej estetyki, cera- Motion – kompletny i nowoczesny system por- celany firmy Dentarum tech. dent. Piotr Czarnobil, Polkard (Dentaurum) 11.30-12.30 Leczenie protetyczne rozszczepów podniebienia lek. stom. Paulina Łagodzińska 12.45-13.30 Protezy częściowe i całkowite bez akrylu – kopolimer The.r.mo.Star FJP – Grand Prix CEDE 2014 lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, Centrum Edukacyjne HOLTRADE Piaseczno 13.30-14.15 Lunch 14.15-15.00 Materiał ceramiczny – ceramika Vita Suprinity, właściwości, technologia wykonania uzupełnień protetycznych tech. dent. Jerzy Osłow, konsultant techniczny firmy VITA 15.15-16.00 Technika formowania wgłębnego z zastosowaniem urządzeń i produktów firmy ERKODENT.Technologiewykonaniaszyniochra- niaczy dla sportowców PLAYSAFE oraz aparatu przeciw chrapaniu i bezdechom SILENSOR SL tech. dent. Paweł Moś, konsultant techniczny firmy MARRODENT 16.00-16.30 Forum dyskusyjne Obchody XXX-lecia Polskiego Towarzystwa Tech- ników Dentystycznych tech. dent. Bożena Florczyk Prezes Polskiego To- warzystwa Techników Dentystycznych tech. dent. Tomasz Ciaputa, Wiceprezes PTTD tech. dent. Andrzej Wilk, Wiceprezes PTTD 16.30 Zakończenie sesji szkoleniowej Sala A, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58 Warsztat praktyczny nr 6 – dla techników denty- stycznych Lutowanie metalowych elementów w zastosowaniach ortodontycznych na przykładzie płytki Hawleya godz: 10.00-16.00 Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych, Polkard Prowadzący: mgr Beata Kowalewska-Jarosz, wy- kładowca Uniwersytetu Medycznego w Białym- stoku, Zakład Technik Dentystycznych Sponsor: Polkard – wyłączny przedstawiciel Den- taurum – światowego lidera w produkcji mate- riałów dla ortodoncji i protetyki Cena: 185 zł liczba miejsc: 10 osób Program: Uczestnik warsztatu wykona: - lutowanieelementudrucianegodoklamryAdamsa - lutowanie elementu drucianego do pierścienia - opracowanieipolerowanieelementówlutowanych Stanowisko pracy: - model roboczy z elementami metalowymi - materiały do wykonania Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie własnych przyrządów do opracowania i polero- wania elementów lutowanych (gumki, trzyma- dełko do prostnicy, szczoteczka i bawełniak do polerowania metalu) oraz o posiadanie obuwia ochronnego. Sala B, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58 Warsztat praktyczny nr 7 – dla techników denty- stycznych Kompozyt Boston i włókna poliaramidowe firmy Arkona w zastosowaniach protetycznych godz: 10.00-16.00 Współorganizator: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych Prowadzący: mgr Anna Kropiwnicka, wykładowca UniwersytetuMedycznegowBiałymstoku,Zakład Technik Dentystycznych Sponsor: Arkona godz: 195 zł li czba miejsc: 10 osób Program: Uczestnik warsztatu wykona: - most z kompozytu wzmacniany włóknem polia- ramidowym Stanowisko pracy: - modele robocze - materiały do wykonania mostu – kompozyt Bo- ston i włókno poliaramidowe firmy Arkona - lampa do polimeryzacji kompozytu Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie własnych przyrządów do nakładania kompozytu oraz obuwia ochronnego. AD program targów n Szukasz pracy w branży stomatologicznej? A może szukasz pracownika? Koniecznie zajrzyj do Strefy Kariery zlokalizowanej w lobby EXPO Kraków, naprzeciwko recepcji. W jednym miej- scu zebrane są aktualne oferty pracy. Bezpłatnie możesz tam umieścić też swoje ogłoszenie. Po zakończeniu Targów oferty zostaną opublikowa- ne dodatkowo na stronie www.krakdent.pl. Strefa Kariery na targach KRAKDENT® o wydawcy Wydawca DTI Media ul. Abrahama 18 lok. 168, 03-982 Warszawa Na licencji: Dental Tribune International GmbH Adres internetowy: www.dental-tribune.com Redaktor prowadzący: Marketing i reklama Marzena Bojarczuk Grzegorz Rosiak Opracowanie graficzne: Dental Tribune International GmbH today jest dystrybuowany podczas 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT® w Krakowie w dn. 19-21.03. 2015 r. Publikacja, zawarte w niej artykuły i zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest jej reprodukowanie w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek języku, w całości lub części bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy i redakcji. Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowie- dzialności za treść reklam i ogłoszeń.

przegląd stron