Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

5KRAKDENT® Kraków 2015 Godz. 9.30-15.30 Organizator: Targi w Krakowie Komitet naukowy: dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow Prowadzący: dr Domenico Massironi Patron medialny: DTI Sponsor: Zeiss Cena: 1650 zł Zaudziałwkursieprzewidziano5pktedukacyjnych SALA A, Krakowska Medyczna Szkoła Police- alna im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58 Warsztat praktyczny nr 3 – dla techników denty- stycznych Biofunkcjonalne wykonywanie protez ruchomych przy bezzębiu całkowitym godz. 9.00-18.00 Współorganizator: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych Firma Handlowa M. Grabowski Sp. z o.o. Prowadzący: mgr Jan Wojciechowski tech. dent. LCGI, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, mgr Beata Peterson, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Technik Dentystycznych Sponsor: Grabowski, Merz Dental Cena: 280 zł liczba miejsc: 10 osób Program: 1. Teoretyczne podstawy statyki protez rucho- mych całkowitych wg prof. A. Gerbera 2. Biofunkcjonalny system protetyczny 3. Metoda TIF (Totalprothetic In Funktion – czyn- nościowe opracowanie protez całkowitych) Uczestnik warsztatu wykona: - analizę graficzną modeli roboczych - ustawienie zębów sztucznych Integral firmy Merz Dental - zamianę wosku na tworzywo akrylowe metodą wlewową (demonstracja - obróbkę mechaniczną, polerowanie i nabłysz- czanie protez (demonstracja) Stanowisko pracy: - modele bezzębia w artykulatorze ASA - twarde płyty światłoutwardzalne - narzędzia do pracy w wosku - oprzyrządowanie do analizy modeli - komplet zębów a28 sztuk Integral firmy Merz Dental Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie obuwia ochronnego. Sala B, Krakowska Medyczna Szkoła Police- alna im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58 Warsztat praktyczny nr 4 – dla techników denty- stycznych Technika formowania wgłębnego w zastosowaniach protetycznych i ortodontycznych godz. 10.00-16.00 Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych, Marrodent Prowadzący: tech. dent. Piotr Moś, konsultant techniczny firmy Marrodent Sponsor: Marrodent Cena: 220 zł liczba miejsc: 10 osób Program: Uczestnik warsztatu wykona: - szynę zgryzową - aparat zapobiegający chrapaniu Silensor Stanowisko pracy: - modele robocze - materiały do wykonania Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie własnych przyrządów do obróbki materiałów termoformowalnych oraz obuwia ochronnego. Laboratorium Dentystyczne CIAPDent, ul. Nawojki 4, Kraków Warsztat praktyczny nr 5 – dla techników denty- stycznych Artykulacja w praktyce – nowy wymiar precyzji godz. 10.00-15.00 Współorganizator: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych Oddział Kraków CIAPDent Tomasz Ciaputa, Krystyna Ciaputa Prowadzący: tech. dent. Tomasz Ciaputa, PTTD Oddział Kraków Sponsor: CIAPDent godz. 300 zł liczba miejsc: 5 osób Program: - podstawy teoretyczne wykonywania koron i mostów - poznanie materiałów i ich zastosowania - montaż łuku na pacjencie - pobieranie rejestratów - mocowanie modeli w artykulatorze - pokazanie jak prawidłowo montować rejestraty w artykulatorze - praca z modelami w artykulatorze 21. marca 2015 – sobota MANGGHA Muzeum Sztuki i Techniki Japoń- skiej, ul. M. Konopnickiej 26, Kraków XIV Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna DENTAL SPAGHETTI Stomatologia estetyczna w nowym wymiarze: wyko- nalna, wyuczalna, powtarzalna Ceny: - lekarze dentyści: 740 zł - technicy dentystyczni: 540 zł - lekarze stażyści, asystentki stomatologiczne, studenci: 350 zł Patronat honorowy: Polska Akademia Stomatolo- gii Estetycznej Patronat prasowy: DTI, Medycyna Praktyczna Sponsorzy: Dentsply Implants, GC, Hu-Friedy, Zeiss Program: 8.45-9.00 Wprowadzenie dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow, tech. dent. Kamilla Siekierski Sesja I: Stomatologia minimalnie inwazyjna 9.00-10.20 Co oznacza podejście minimalnie inwazyjne w nowoczesnej protetyce i z nowymi materiałami? Jak pracować w powiększeniu? dr Domenico Massironi (Malegnano, Włochy) 10.20-11.40 Łatwo! Wyuczalnie! Powtarzalnie! Nowa era w stomatologii estetycznej kompozytów dr Jordi Manauta, dr Anna Salat (Santha Mar- gharita, Włochy) 11.40-12.20 Przerwa kawowa Sesja II: Implantoprotetyka 12.20-13.40 Protezy stałe na implantach – nowe możliwości mocowania: szybciej, prościej, efek- tywniej prof. Eriberto Bressan, dr Diego Lops (Padwa, Włochy) 13.40-14.40 Lunch Sesja III: Periodontologia/Stomatologia interdyscy- plinarna/Okluzja 14.40-16.00 Jak periodontologicznie wydłużać korony? Klasyfikacja. Zastosowanie kliniczne. Postępowanie prof. André Saadoun (Paryż, Francja) 16.00-17.30 Jak uzyskać przewidywalne rezultaty es- tetycznewprzypadkuzębówiimplantów?Współpra- ca interdyscyplinarna: periodontolog – laboratorium – stomatologia odtwórcza. Zrównoważona okluzja dr José Espona, dr Ramon Asensio (Barcelona, Hiszpania ) 17.30-18.30 Dyskusja okrągłego stołu 18.30 Zakończenie konferencji Za udział w konferencji przewidziano 8 pkt edukacyj- nych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Sala Lwów C, EXPO Kraków Sympozjum World Clinical Laser Institute cz. II Współorganizatorzy: World Clinical Laser Institute, Biodent Kierownik naukowy: prof. Chris Walinski, Prezy- dent WCLI Współpraca naukowa: AALZ Patron medialny: Magazyn Stomatologiczny Ceny: • 1000 zł – cz. I i II z Gala Dinner • 880 zł – cz. I i II bez Gala Dinner Osoba towarzysząca: • 225 zł – uczestnictwo w Gala Dinner + wstęp na 3-dniowe targi Krakdent Program: 10.00-11.00 Leczenie bólu przy użyciu laserów diodowych prof. Chris Walinski 11.00-12.15 Zastosowanie lasera Er,Cr:YSGG w stomatologii kosmetycznej oraz interdyscypli- narnej dr Gizem Berk, dr Nukhet Berk 12.15-12.45 Brunch 12.45-13.45 Laseroterapia mikroinwazyjna – procedury na tkankach twardych i miękkich dr Ralf Borchers 13.45-14.00 Zamknięcie sympozjum prof. Chris Walinski, dr Marek Jankowiak 14.00-17.00 Zajęcia warsztatowe OdbędąsięnastoiskufirmyBIODENT–halaDunaj, stoisko nr D53 Zapisy na zajęcia warsztatowe będą przyjmowane w pierwszym dniu Sympozjum (20.03.2015) na sali wykładowej Budapeszt C. Liczba miejsc jest ograni- czona, decyduje kolejność zgłoszeń. Za udział w 2-dniowym Sympozjum przewidzia- no 12 pkt edukacyjnych Sala warsztatowa S2, EXPO Kraków Praktyczny warsztat periodontologiczny Chirurgia plastyczna przyzębia: techniki, wskazania i ostatnie trendy Godz. 10.00-16.45 Współorganizator: Anna Szymańska, Esdent Kierownik naukowy: prof. dr Sofia Aroca Cena: 1690 zł Program Podczas warsztatu uczestniczy będą ćwiczyć na preparatach zwierzęcych konkretne techniki chi- rurgiczne związane z tematyką kursu. - technika tunelowa oraz kopertowa pokrywania ubytków tkanek o charakterze recesji mnogich - techniki szewne wraz z rożnymi technikami pobie- rania przeszczepów tkanki łącznej. Tematyka warsztatu będzie również koncentrowała się na złożonej filozofii (problematyce) czynników ryzyka, która muszą być brane pod uwagę, aby optymalizować wyniki leczenia. Zademonstrowane zostaną przypadki kliniczne, techniki chirurgiczne wykorzystujące przeszczepy łącznotkankowe i nowe resorbowalne matryce. Za udział w warsztacie przewidziano 6 pkt edu- kacyjnych Sala Wiedeń, EXPO Kraków Praktyczno-teoretyczny kurs medyczny dla higieni- stek i asystentek stomatologicznych Rozwijamy nowoczesne techniki pracy. Kierunki spe- cjalizacji w wykonywaniu zawodu Współorganizator: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska Kierownik naukowy: dr n. zdr. Danuta Kaczmar- ska, mgr Anna Szymańska Patron honorowy: P S I Patroni medialny: Asystentka i Higienistka Sto- matologiczna, Implantologia Stomatologiczna Sponsorzy: Lasotronix, Medilab, Pierre Fabre Oral Care, Voco Białystok 15-531, ul. Niedźwiedzia 60, tel./fax: 85 747 93 53/28, e-mail: handlowy@medilab.pl, www.medilab.pl Krakdent 2015 Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska D40 Przy zakupie dowolnej pianki Floam otrzymasz próbkę piasku Buff lub Pixie Pearls i opakowanie chusteczek GRATIS! Przy zakupie Piasku Buff lub Pixie Pearls otrzymasz Piankę Floam 50% taniej (70 zł brutto) i kolorowankę dla dzielnych pacjentów GRATIS! Promocja na UWAGA Promocja obowiązuje do 30.04.2015 lub do wyczerpania zapasów gratisów. Oraz do udziału w wykładzie na temat: Profilaktyka stomatologiczna– to się wszystkim opłaca! Sposób na rozwijanie przychodu praktyki stomatologicznej, a także oszczędność i zdrowie pacjentów. Czwartek 19 marzec, godzina 15.10. Sala warsztatowa S2 –Targi Krakdent AD program targów Białystok 15-531, ul. Niedźwiedzia 60, tel./fax: 857479353/28, e-mail: handlowy@medilab.pl, www.medilab.pl

przegląd stron