Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

4 KRAKDENT® Kraków 2015 Patroni medialni: Endodoncja w Praktyce, TPS Cena: 440 zł Program: 10.30-13.00 Przygotowanie do zabiegów chirurgicz- nych w gabinecie lekarzy ogólnie praktykujących – o czym warto pamiętać dr n. med. Maciej Nowiński 13.00-13.45 Lunch 13.45-15.45 Protokół FMD – procedura przydatna przed zabiegiem chirurgicznym dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska 15.45-16.00 Przerwa 16.00-17.00 Czy można uniknąć błędów w sztuce lekarskiej? Wybrane przypadki powikłań z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska 17.00 -18.00 Mikrochirurgiczne resekcje wierzchołka korzenia lek. dent. Witold Popowicz 18.00 Zakończenie kursu Za udział w kursie przewidziano 7 pkt edukacyjnych Sala Budapeszt A, EXPO Kraków IV Ogólnopolska Sesja Stomatologiczna „Okluzja. Teoria i praktyka. Dlaczego warto się uśmiechać?” I Sesja Akademii Okluzji – cz. II Współorganizator: Duo-Dent Kierownik naukowy: dr n. med. Jacek Ciesielski Patron medialny: Magazyn Stomatologiczny Cena: 990 zł Program: 10.00-12.30 Wykład wprowadzający: rekonstrukcje estetyczne w stomatologii neuromięśniowej. Jak rozpocząć swoją pracę z pacjentami: od przypad- ków prostych do skomplikowanych. Przegląd przy- padków klinicznych dr n. med. Jacek Ciesielski 12.30-13.15 Lunch 13.15-17.45 Zajęcia praktyczne dr hab. n. med. Teresa Sierpińska, dr n. med. Ja- cek Ciesielski, lek. stom. Krzysztof Adamowicz -rejestracjazwarcianeuromięśniowegoaparatemj5 - porównanie pozycji modeli w zwarciu neuromię- śniowym i w zwarciu ustalonym off-line w artykula- torze wg koncepcji standardowej - cel użycia łuku twarzowego - pokaz rozkładu kontaktów w aparacie t-scan w sytuacji napięcia mięśni żucia i po relaksacji nerwowo-mięśniowej - pokaz analizy zwarcia aparatem t-scan 17.45-18.00 Dyskusja 18.00 Zakończenie Za udział w kursie przewidziano 7 pkt edukacyjnych Sala Budapeszt C, EXPO Kraków Sympozjum World Clinical Laser Institute – cz. I Współorganizator: World Clinical Laser Institute, Biodent Kierownik naukowy: prof. Chris Walinski, Prezydent WCLI Współpraca naukowa: AALZ Patron medialny: Magazyn Stomatologiczny Cena: • 1000 zł – cz. I i II z Gala Dinner • 880 zł – cz. I i II bez Gala Dinner Osoba towarzysząca: • 225 zł – uczestnictwo w Gala Dinner + wstęp na 3-dniowe targi Krakdent Program: 10.00-10.30 Otwarcie Sympozjum. Fizyka laserów – wprowadzenie prof. Chris Walinski (Prezydent WCLI) 10.30-11.30 Laser jako wyzwanie dla tradycyjnej implantologii i opcja zabiegów bez stosowania biomateriałów, dr Gilles Chaumanet 11.30-11.45 Przerwa kawowa/Coffee break 11.45-12.30 Udokumentowane klinicznie zasto- sowanie laserów diodowych w periodontologii dr Seda Özturan 12.30-13.15 Jak wykonywać procedury estetyczne na tkankach miękkich, w tym laserowe wybielanie, przy użyciu laserów diodowych i erbowych dr Dimitris Strakas 13.15-14.00 Lunch 14.00-15.00 Mikroinwazyjnie, „nie-chirurgicznie”, bez znieczulenia – jak laser zmienił dotychczasową praktykę dr Bartosz Suliborski 15.00-16.30 Lasery w stomatologii, zastosowanie w zabiegach na tkankach twardych i miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia endodon- tycznego Gość specjalny: prof. dr Norbert Gutknecht 16.30-17.00 Pytania i odpowiedzi 20.00-23.00 Gala Dinner (Restauracja „Pod Różą”, ul. Floriańska 14, Kraków) Za udział w 2-dniowym Sympozjum przewidziano 12 pkt edukacyjnych Sala Beta I, Hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2, Kraków Kurs przedkonferencyjny ESTETYKA WG STYLE ITALIANO Jak w odcinku przednim pracować kompozytem w przewidywalny i powtarzalny sposób? Godz. 9.30-15.30 Organizator: Targi w Krakowie Komitet naukowy: dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow Prowadzący: dr Jordi Manauta, dr Anna Salat Patron medialny: DTI Sponsor: GC Cena: 1050 zł Program: - w czasie kursu pod okiem wykładowców kur- sanci będą ćwiczyć różne konfiguracje wyko- nywania wypełnień estetycznych w odcinku przednim - autorzy pokażą, jak uniknąć najczęściej popeł- nianych błędów - jak pracować w miarę szybko, ale efektywnie? - jak osiągnąć powtarzalność w estetycznych pracach z kompozytem? - przedstawiona zostanie koncepcja doboru kolo- ru zębów za pomocą filozofii grupy Style Italiano Zaudziałwkursieprzewidziano5pktedukacyjnych Sala Beta II, Hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2, Kraków Kurs przedkonferencyjny CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA Ćwiczenia praktyczne na świńskich żuchwach Godz. 9.30-15.30 Organizator: Targi w Krakowie Komitet naukowy: dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow Prowadzący: prof. André Saadoun Patron medialny: DTI Sponsor: Hu-Friedy, Biomet 3i Cena: 1650 zł Za udział w kursie przewidziano 5 pkt edukacyjnych Sala fantomowa IS UJ, ul. Montelupich 4, Kraków Kurs przedkonferencyjny LICÓWKI/KORONY/MIKROSKOP Opracowywanie zębów pod licówki i korony z mikro- skopem. Ćwiczenia praktyczne z mikroskopami 06-07 listopada 2015Wrocław 14.DolnoÊlàskieTargi Stomatologiczne we Wrocławiu www.targidentamed.pl 24.Mi´dzynarodoweTargi Stomatologiczne w Krakowie 10-12.03.2016 www.krakdent.pl XV Mi´dzynarodowa Konferencja Stomatologiczna 12.03.2016 www.dentalspaghetti.pl AD AD program targów

przegląd stron