Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

3KRAKDENT® Kraków 2015 - piątek i sobota, 20-21 marca 2015, godz. 10.00-17.00 Zapisy: w punkcie konsultacyjnym podczas targów. Zakres konsultacji dotyczy: - opracowania wymaganej dokumentacji ochro- ny danych osobowych - wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa i związa- nych z nią procedur - zarządzania bezpieczeństwem danych (działa- nia kontrolne i zapobiegawcze) - przygotowania praktyki do kontroli GIODO lub Państwowej Inspekcji Pracy. Sala A, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58 Warsztat praktyczny nr 1 – dla techników denty- stycznych Odbudowa siekacza w oparciu o bloczek VITA Suprinity (szkło litowe wzmocnione cyrkonem) charakteryzowany ceramiką VITA VM11 Godz. 10.00-15.00 Współorganizator: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych VITA ZahnFabrik Bad Säckingen Niemcy Prowadzący: VML tech. dent. Urszula Młynarska, autoryzowany instruktor VITA Zahnfabrik Sponsor: VITA Cena: 180 zł liczba miejsc: 10 osób Program: Uczestnik warsztatu wykona: - koronę na siekacz z materiału VITA Suprinity z naniesionymi warstwami ceramiki VM11 Stanowisko pracy: - model roboczy - wyfrezowana z bloczka Suprinity korona o zredukowanym kształcie anatomicznym - ceramika VITA VM11 - VITA Akzent Plus Uczestnika warsztatu prosi się o posiadanie płyty (palety), własnych narzędzi do nakłada- nia ceramiki, narzędzi do obróbki oraz o obuwia ochronnego. Sala B, Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. S. Leszczyńskiej w Krakowie, ul. Zamoyskiego 58 Warsztat praktyczny nr 2 – dla techników denty- stycznych Fast Protec – najszybszy system wykonywania prac protetycznych bez użycia gipsu Godz. 10.00-16.00 Współorganizator: Polskie Towarzystwo Techni- ków Dentystycznych, Holtrade Prowadzący: lic. tech. dent. Paweł Matusiak Sponsor: Holtrade Cena: 190 zł liczba miejsc: 10 osób Program: 1. Teoretyczne podstawy stosowania akrylu mi- kroperełkowego w „metodzie wlewowej” 2. Zasady wymiany wosku na akryl w protezach całkowitych i częściowych 3. Wertykulator Fast Protec – kopiowanie wymo- delowanych w wosku powierzchni zgryzowych (wax-up) z materiałów kompozytowych lub ceramicznych Uczestnik warsztatu wykona: protezę całkowitą metodą akrylu wlewowego Stanowisko pracy: - wertykulator Fast Protec - silikony Fast Protec (dwie fazy) do wykonania klucza silikonowego - akryl mikroperełkowy Fast Protec - narzędzia do pracy w wosku (do montażu kana- łów wlewowych) - „koszyk” do wyparzania zębów sztucznych - klej cyjanoakrylowy do montowania zębów sztucznych w kluczu silikonowym - stanowisko do polimeryzacji akrylu Uczestnika warsztatu prosi się o przygotowanie protezy całkowitej szczęki lub żuchwy z ustawio- nymizębamisztucznymiwwoskuiwymodelowa- ną płytą oraz o posiadanie obuwia ochronnego. 20. marca 2015 – piątek Sala Wiedeń A, EXPO Kraków Kurs medyczny Sesja periodontologiczna Współorganizator: Anna Szymańska, Esdent Kierownik naukowy:prof.drn.med.AntonSculean Patroni medialni: DENTONET.pl, Endodoncja w praktyce, TPS Cena: 650 zł Program: 10.00-11.00 Biologiczne podstawy regeneracji prof. Dieter Bosshardt, Szwajcaria 11.00-12.00 Chirurgia plastyczna przyzębia: techniki, wskazania i ostatnie trendy prof. dr Sofia Aroca, Francja 12.00-12.45 Lunch 12.45-14.15 Różne techniki pokrywania recesji prof. dr n. med. Anton Sculean, Szwajcaria 14.15-15.45 Kluczowe czynniki mające wpływ na wybór terapii w plastyczno-estetycznej chirurgii tkanekmiękkich–czynnikiryzykainiepowodzenia dr med. dent. Arkadiusz Kuczek, Niemcy 15.45-16.00 Przerwa 16.00-17.30 Współpraca periodontologiczno-or- todontyczna. Wspólne cele, obopólne korzyści, interdyscyplinarny sukces. Nowoczesne rozwią- zania ortodontyczne w rozwiązywaniu problemów periodontologicznych dr n. med. spec.ortodonta Katarzyna Becker 17.30-18.30 Kortykotomia ortodontyczna – po- dejście minimalnie inwazyjne do zabiegu korty- kotomii dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska 18.30 Zakończenie Zaudziałwkursieprzewidziano8pktedukacyjnych Sala Wiedeń B, EXPO Kraków Kurs medyczny SESJA CHIRURGICZNA Praktyczne aspekty chirurgii stomatologicznej dla lekarzy ogólnie praktykujących II termin Współorganizator: Anna Szymańska, Esdent Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska INNOVATION CHANGES PRODUCTS PROGRESS CHANGES BEHAVIOURS The dental world is ever-changing. New practices and behaviours are emerging. Acteon has chosen to be one of the key players in these transformations. the ultimate goal: satisfypractitionersandtheirpatients. www.pl.acteongroup.com Hala DUNAJ - Stoisko D94 AD program targów

przegląd stron