Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

2 KRAKDENT® Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji – informacje i zapisy w punkcie „Krakdent-edu – rejestracja uczestników” w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 – czwartek SALA WIEDEŃ A, EXPO Kraków IV OGÓLNOPOLSKA SESJA STOMATOLOGICZNA „Okluzja. Teoria i praktyka. Dlaczego warto się uśmiechać?” I Sesja Akademii Okluzji – cz. I Współorganizator: Duo-Dent Kierownik naukowy: dr n. med. Jacek Ciesielski Patron medialny: Magazyn Stomatologiczny Cena: 560 zł Program: 10.00-12.00 Metody kontroli okluzji w świetle ak- tualnych osiągnięć technologicznych – cykalka zwarciowa zapewnia nam prawidłową kontrolę okluzji? dr hab. n. med. Teresa Sierpińska 12.00-13.30 Problemy okluzyjne w gabinecie sto- matologicznym dr n. med. Danuta Bukowska 13.30-14.15 Lunch 14.15-16.45 Powiązanie ortodoncji z zaburzenia- mi ssż i snu – transmisja na żywo z Kanady. Po wykładzie telekonferencja z wykładowcą (pyta- nia i odpowiedzi) Brock Rondeau DDS, IBO, DABCP, D-ACSDD, DABDSM, DABCDSM (Kanada) 16.45-18.15 Zasady diagnostyki obrazowej i neuro- mięśniowej oraz zasady terapii z wykorzystaniem szyn aktywnych i pasywnych w przemieszczeniu krążka z zablokowaniem oraz w przygotowaniu przedprotetycznym pacjentów z drastycznym star- ciem zębów lek. stom. Krzysztof Adamowicz 18.15-19.00 Dyskusja panelowa – szczegó- łowe omówienie zajęć praktycznych w dniu 20.03.2015 19.00 Zakończenie Za udział w kursie przewidziano 8 pkt edukacyjnych Sala Wiedeń B, EXPO Kraków Kurs medyczny SESJA CHIRURGICZNA Praktyczne aspekty chirurgii stomatologicznej dla lekarzy ogólnie praktykujących I termin Współorganizator: Anna Szymańska, Esdent Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska Patroni medialni: Endodoncja w Praktyce, TPS Cena: 440 zł Program: 10.00-12.30 Przygotowanie do zabiegów chirur- gicznych w gabinecie lekarzy ogólnie praktyku- jących – o czym warto pamiętać dr n. med. Maciej Nowiński 12.30-13.15 Lunch 13.15-15.15 Protokół FMD – procedura przydatna przed zabiegiem chirurgicznym dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska 15.15-15.30 Przerwa 15.30-16.30Czymożnauniknąćbłędówwsztucele- karskiej? Wybrane przypadki powikłań z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska 16.30-17.30Mikrochirurgiczneresekcjewierzchołka korzenia lek. dent. Witold Popowicz 17.30 Zakończenie kursu Zaudziałwkursieprzewidziano7pktedukacyjnych Sala Budapeszt A, EXPO Kraków Kurs medyczny doskonalący Dobry klimat w rodzinie. Rodzinne prowadzenie praktyki stomatologicznej Współorganizator: Grawena-edu Kierownik naukowy: lek. dent. Robert Stępień, Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Patroni medialni: Dentonet.pl, eDENTICO Cena: 310 zł Program: 10.00-11.00 Specyfika prowadzenia rodzinnej praktyki stomatologicznej. Szanse i zagrożenia Wojciech Krówczyński 11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-12.15 Jak zabezpieczyć przyszłość swoją i rodziny, prowadząc praktykę lekarską. Praktyczne przykłady i propozycje rozwiązań Jerzy Gryko 12.15-13.00 Ja wiem lepiej. Kto tu rządzi, czyli kon- flikt pokoleń. Jak sobie z nim radzić? Wojciech Krówczyński 13.00-13.10 Przerwa 13.10-14.00 Rodzina a rozwój zawodowy. Jak zhar- monizować pracę z innymi aspektami życia? Wojciech Krówczyński 14.00 Zakończenie Zaudziałwkursieprzewidziano7pktedukacyjnych NOWOŚĆ! Bezpłatny punkt konsultacyjny w zakresie: „Ochrona danych osobowych w praktyce stomatolo- gicznej” Konsultant: Wojciech Krówczyński Miejsce: EXPO Kraków – lobby (szczegółowe informacje w punkcie rejestracji uczestników Krakdent-edu) Konsultacje: - czwartek 19 marca 2015, godz. 15.00-17.00 program targów AD Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT® 2015

przegląd stron