Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

13KRAKDENT® Kraków 2015 dźwigni i narzędzia do luksacji (X-Tool) w jed- nym. Dzięki zastosowaniu nowego rodzaju stali jest on elastyczny, a przy tym odpowied- nio wytrzymały. Końcówka pracująca ideal- nie przenosi siły luksacji wzdłuż powierzchni zęba, jednocześnie dopasowując się do jego kształtów. MICERDENT – stoisko D114 • ENAMEL HRi FUNCTION – Enamel Function: materiał kompozytowy do odtwarzania funkcji zębów bocznych, respektujący system nerwo- wo-mięśniowy pacjenta. Idealny do uzupełnień w odcinku bocznym, zarówno metodą bezpo- średnią, jak i pośrednią, zwłaszcza do rehabili- tacji protetycznych. Jedyny materiał na świecie, który posiada mechaniczne i funkcyjne właści- wości identyczne z reprezentowanymi przez zło- to i najbardziej zbliżony do szkliwa naturalnego, charakteryzuje się znakomitą estetyką. • DENTO-PREP Microblaster – DENTO-PREP: mikropiaskarka abrazyjna na tlenek glinu. Zalecana do wstępnego przygotowania wkła- dów z włókna szklanego, piaskowania prac protetycznych z porcelany i kompozytu przed ich zacementowaniem. Na piaskowanych po- wierzchniach tworzy mikroretencję, znacząco podnosząc współczynnik adhezji porcelany, kompozytu i metalu. Wykonana z wysokoga- tunkowej stali nierdzewnej. • ContacEZ: innowacyjny system pilników Con- tacEZ dla idealnych punktów stycznych, do opracowywania powierzchni stycznych wy- pełnień kompozytowych, krawędzi preparacji przed zacementowaniem koron, licówek, prac inlay/onlay, do usuwania nadmiarów cementu. NATRODENT – stoisko D34 • Ceramill TI-Forms: przemysłowo prefabry- kowane bloczki tytanowe do wytwarzania w laboratorium indywidualnych łączników ty- tanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X) AmannGirrbach. • Ceramill Mikro: prezentacja nowej 4-osiowej, kompaktowejfrezarkidofrezowanianasucho. • Ceramill PEEK: wysokotemperaturowy poli- mer stosowany w stomatologii do rozwiązań tymczasowych i stałych, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością, sztywnością i odpor- nością na hydrolizę. • Oprogramowanie DDS-PRO: zintegrowana platforma cyfrowa umożliwiająca szybkie, ła- twe i dokładne wytwarzanie szablonów pozy- cjonujących implanty w kości żuchwy i szczęki pacjenta. OLIDENT – stoisko W110 • OliZircore NANO: innowacyjny, podwójnie utwardzalny, płynny kompozyt, w którym wy- korzystano technologię NANO.  Przeznaczony do cementowania wkładów k-k i  odbudowy zrębu. • OliCem SE: samoadhezyjny podwójnie utwar- dzalny materiał kompozytowy do cementowa- nia ostatecznych koron, mostów, odbudów typu inlay/only i wkładów k-k. • OliFlow SE: samoadhezyjny, światłoutwar- dzalny, płynny kompozyt do wielu zastoso- wań. Wszystko w jednym: wytrawianie, kondy- cjonowanie, łączenie, wypełnienie. • OliSemi CEM – Semi: permanentny, podwój- nie utwardzalny materiał do cementowania ostatecznych koron i mostów na łącznikach implantologicznych oraz naturalnych kikutach zębów. ORIKON/ORIMED – stoisko D32, W7 • Instrumenty do pracy z włóknami szklanymi. • Kleszcze ortodontyczne. • Pęseta do mikrochirurgii. • Instrumenty TiN. PROFIDENT – stoisko D84 • DentaPort ZX OTR firmy J. Morita: mikromotor endodontyczny przystosowany do współpra- cy z lokalizatorem wierzchołkowym i lampą polimeryzacyjną. Technologia OTR (Optimum Torque Reverse) zapewnia optymalny moment obrotowy urządzenia eliminujący mikropęk- nięcia i uszkodzenia pilników zarówno w trak- cie pracy przy użyciu standardowego ruchu rotacyjnego, jak i recyprokatywnego. • Stomatologiczny unit SOARIC firmy J. Morita: stworzony w oparciu o najnowsze osiągnięcia designu oraz ergonomii pracy dla lekarza, za- pewnia wygodę pacjentom podczas leczenia. Urządzenie oferuje szeroki wachlarz kompo- nentów i wiele funkcji ułatwiających pracę. • MikroskopALLTION:diagnostycznymikroskop chirurgiczny przeznaczony dla lekarzy stoma- tologów i laryngologów. 6-stopniowa regula- cja powiększenia, oświetlenie LED 20 W imi- tujące światło słoneczne, optyka niemieckiej firmy SCHOTT. • Lampy i Lupy Dr. KIM: czołowa, akumulatoro- wa lampa operacyjno-diagnostyczna z lupą o powiększeniu 1.5 x. Wygodna, lekka, łatwa w użyciu i prosta w instalacji. RONDO PLUS – stoisko W109 • AirFlossPro: zsiłą potrójnegostrumieniakropelek wody i powietrza w prosty sposób zapewnia sku- teczne czyszczenie między zębami, kształtując prawidłowe nawyki higieny. • Philips Sonicare for Kids: nowy model szczo- teczki sonicznej dla dzieci. • Sonicare DiamondClean Pink i AirFloss Pink – pełna moc czyszczenia w stylowej odsłonie. • Philips Zoom Take-Home: zdrowe wybielanie, Zoom DayWhite (nadtlenek wodoru) oraz Ni- teWhite (nadtlenek karbamidu) to jedyne do- mowe systemy wybielania zawierające Amor- ficzny Fosforan Wapnia (ACP), azotan potasu i fluor, które zapobiegają nadwrażliwości zę- bów, ochraniają i remineralizują szkliwo pod- czas wybielania oraz poprawiają blask zębów. SCICAN – stoisko W37 • HYDRIM C61WD G4, SciCan: mała myjnia na- stołowa,oferujedezynfekcjętermicznąprzy93° C. Unikalny, zintegrowany system sterowania, rejestracji cykli mycia i dezynfekcji. • HYDRIM M2 G4, SciCan: duża myjnia-dezynfek- tor, cyfrowa rejestrację cykli mycia i dezynfekcji, kompatybilna z systemami montowanymi w au- toklawach STATIM. • OPTIM, SciCan: chusteczki do czyszczenia i de- zynfekcji powierzchni medycznych, jedyne na rynku bez alkoholu, przyjazne dla pacjentów- -alergików i biodegradowalne. • SANAO, SciCan: końcówki stomatologiczne, któ- rewyróżniajakośćiergonomia,najmniejszysilnik na rynku, unikalny Hygiene Protection System. VOCO – stoisko W79 • Futurabond M+: uniwersalna adhezja. • IonoStar® Molar: materiał szkło-jonomerowy. • Bifix® Temp:tymczasowycementlutującynabazie kompozytu, o podwójnym mechanizmie wiązania. COMPREHENSIVE 2-YEAR ORTHO COURSE Since 1984, we have taught thousands of dentists real life knowledge to perform orthodontics successfully on every case. We are proud to bring a modern, comprehensive orthodontic system to Eastern Europe in the cities of Sofia and Warsaw. The 2-year comprehensive series includes 12 seminars of 4 days each. Don’t miss this offering! We will not be starting another local series until 2016. Progressive Orthodontic's full orthodontic system will provide you with all the tools you need to offer quality orthodontics in your practice. With the most comprehensive training in the industry and step-by-step treat- ment planning, you can always feel confident your cases will finish with the results your patients deserve. Designed with lifetime support and a Lifetime Free Retake Policy, we will help you succeed throughout your orthodontic career. From a Leading US Continuing Education Center InO r thodontic C E LEADE R 1984 SINCE Free IPSoft™ Orthodontic Software included with full course UP TO 96 CPD POINTS HIGH TECH TEACHING At Progressive, we use technology to give us every advantage in the classroom and the clinic • IPSoft™ diagnostic software (included free with series): get the best diagnosis every time • Online Case Diagnosis: get instructor help anytime • Clinical Videos: help you visualize our concepts WORLD CLASS ORTHO TRAINING IN EASTERN EUROPE • Progressive Orthodontics is a leading American Dental Continuing Education Center • Fully accredited with 31 years of experience and over 7,000 graduates worldwide • Teaches you how to perform the highest level of orthodontics in your practice • Includes hundreds of case studies and a system of orthodontic principles • You will be able to do a variety of cases • Earn while you learn with an affordable 17 month payment plan • The best support in the industry: - Lifetime Free Retake Policy - Clinical support with experienced instructors on your personal cases S O F I A 5 Incredible software and support. Worth all my time and expenses!” – Dr. Joanne Le, USA jaromira@posortho.net | +420 604 286 125 | www.posortho.com CALL US at +420 604 286 125 to reserve your seat today! COME TO DAY 1 FREE W A R S A W ~ reservation needed by 1 April ~ limited seats available ~ 15 MAY - MAY, 20118 29 MAY - 1 JUNE, 2015 nowości targowe AD jaromira@posortho.net | +420604286125 | www.posortho.com CALL US at +420604286125 15 MAY - MAY, 2011829 MAY - 1 JUNE, 2015

przegląd stron