Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

12 KRAKDENT® Kraków 2015 A1 DENTAL – stoisko P1 • Magnetic Mallet – urządzenie do chirurgii kostnej o wszechstronnym zastosowaniu, wy- korzystujące do działania pole elektromagne- tyczne. Podczas targów odbędzie się pierwsza w Polsce prezentacja tego urządzenia. ABOOK – stoisko D15 • Laurel Coats – rękawice nitrylowe z owsianym Beta-glukanem, który wpływa kojąco i rege- nerująco na suchą i podrażnioną skórę dłoni, utrzymuje właściwe pH i naturalnie nawilża. ANGER G&A – stoisko W52 • Skaler elastyczny Removelle-M metalowy: perforowana taśma ze stali chirurgicznej zna- komicie usuwa kamień i osad z przestrzeni międzyzębowych, w tym z punktów stycznych. • Skaler elastyczny Removelle-P poliestrowy: perforowana taśma z folii poliestrowej może być stosowana do higieny codziennej przez pa- cjenta jako alternatywa dla nici dentystycznej. • Korony tymczasowe wykonane z poliwęglanu są bardzo odporne na ścieranie. Doskonale zabez- pieczają odsłoniętą w procesie preparacji zębi- nę do czasu osadzenia korony właściwej. COLGATE-PALMOLIVE POLAND – stoisko W64 • Pasta Colgate® Maximum Cavity Protection z technologią Sugar Acid Neutraliser™ opartą na argininie i węglanie wapnia to nowa koncep- cja w zapobieganiu chorobie próchnicowej. DENTAL PLUS – stoisko W60 • CREDIA – BELMONT, Japonia Następczyni znanej CLESTY: ta sama niezawodna jakość, trwałość i komfort pracy przy zaskakująco korzystnej cenie. • EXPRESS ORIGO – INSTRUMENTARIUM DENTAL, Finlandia. Nowy model skanera płyt obrazowych: cienkie ela- styczne płytki, idealny obraz, intuicyjne oprogra- mowanie. •Bloczki cyrkonowe do systemów CAD/CAM – KE- ROX: naturalne, wstępnie barwione, wysokoprze- zierne, do podbudów i prac pełnokonturowych, 95 mm, 98 mm, kompatybilne z 71’ Ceramill. • PANTOMOGRAF 3D – INSTRUMENTARIUM  DENTAL, Finlandia. Model OP 300 Maxio: nowość znanego produ- centa i wynalazcy pantomografu, pole obrazo- wania aż do 13 x 15 cm, 5 warstw panoramy. DENTAL PROFESSIONALS – stoisko D28 • Zęby kompozytowe NFC+ • Artykulator CANDULOR 3.0: naśladuje prze- strzenne ruchy żuchwy i współpracuje ze wszyst- kimi dostępnymi na rynku łukami twarzowymi.  • Accu-Dent System 1: łyżki do wycisków ana- tomicznych przy bezzębiu. • Candulor Registration Set Set 10 i CRS Set 15: urządzenia do rejestracji wewnątrzustnej wg Mc Grane’a do bezzębia i szczęk uzębionych. DENTAL-S – stoisko W85 • Krzesło typu 3D z niezależnym, statycznym oparciem to idealne rozwiązanie dla stomatolo- gów, mających problem ze złą pozycją podczas pracy, produkt wprawia ciało w zdrowy rytm, do- pasowując się do potrzeb użytkownika. HANSEN DENTAL POLEN – stoisko D36 - Premise™ Indirect: kompozyt do wykonywania uzupełnień protetycznych. Premise Indirect jest nanohybrydowym, potrójnie utwardzalnym materia- łem kompozytowym, przeznaczonym do wykonywa- nia/licowania uzupełnień protetycznych. INTERTECH DENTAL – stoisko D43 • VDW. Reciproc (endodoncja jednoinstrumen- towa) to jeden instrument który opracowuje cały kanał korzeniowy. • Endomotory VDW. Gold Reciproc, VDW. Silver Reciproc minimalizują ryzyko złamania instru- mentu w kanale korzeniowym dzięki precyzyj- nym ruchom oscylacyjnym. • Endometry Raypex 6 gwarantują precyzyjny pomiar długości kanału korzeniowego. • Obturatory Beefill 2in1, Guttafusion, Guttama- ster to systemy do termicznej obturacji kanału korzeniowego. JENERIX – stoisko W38 • Wosk do rejestracji zwarcia Denar. Producent: Whip Mix. Specjalny kształt płytki umożliwia dokładne odwzorowanie zgryzu pacjenta. Wosk jest plastyczny po rozgrzaniu i twardy po schło- dzeniu. • Łuk twarzowy Denar Slidematic. Producent: Whip Mix. Najszybszy i najprostszy system, ja- kim kiedykolwiek pracowali lekarze. Konstruk- cja urządzenia eliminuje potrzebę przenoszenia całego łuku twarzowego na artykulator. • Artykulator Denar Mark 320. Producent: Whip Mix. Denar Mark 320 jest półnastawialnym ar- tykulatorem. Użytkownicy docenią jego funk- cjonalność, nowoczesny wygląd i dokładność. Kompatybilny z łukiem twarzowym Slidematic. • TMJ Tutor – demonstrator problemów okluzyj- nych. Producent: Whip Mix. W łatwy i przystępny sposób obrazuje pacjentowi wady zgryzu, ich wpływ na mięśnie i kondycję stawów skroniowo- -żuchwowych oraz możliwości leczenia. MEDICAL MAESTRO MAGAZINE, SZUMSKA.PL – stoisko D21 • „Medical Maestro Magazine”, Wydanie specjal- ne: Prawo dla medycyny. Jest bogatą publikacją dla lekarzy, dentystów i kadry zarządzającej w medycynie, poruszającą najgorętsze tematy prawne. Autorami tekstów są adwokaci ze zna- nych i profesjonalnych kancelarii z całej Polski. Wydanie specjalne jest przedłużeniem presti- żowego dwumiesięcznika „Medical Maestro Magazine”, który omawia zagadnienia związane m.in. z ekonomią, zarządzaniem, marketingiem i wizerunkiem, psychologią, relacjami z pacjen- tami oraz prawem i medycyną ogólną/interdy- scyplinarną. MEDILAB – stoisko D40 • Medilab – MediWipes DM: gotowe do użycia jednorazowe chusteczki o wyjątkowo delikat- nym oddziaływaniu na powierzchnie. Przezna- czone do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju wyposażenia i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Wykazują szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie. Przebadane dermatologicznie. Dostępne w róż- nych rozmiarach i opakowaniach. • Sterisol – Sterisol Preo: preparat alkoholowy w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. W hermetycznych jednorazo- wych opakowaniach z unikalnym, zintegrowa- nym, bezpiecznym systemem dozowania • System zamknięty Sterisol”: skutecznie zapo- biega szerzeniu się zakażeń. • Procedury i Instrukcje Stomatologiczne: wy- godny segregator zawierający gotowe instruk- cje do przygotowania procedur zapobiegania zakażeniom w gabinecie stomatologicznym. Ułatwia gromadzenie niezbędnych dokumen- tów, które podczas wizyty Sanepidu będą za- wsze pod ręką. • Helmut Zepf – Flex-Ex Power Periotome 26.690.10: nowy Power Periotome niemiec- kiej produkcji to połączenie zalet periotomu, AD AD pokaz burleski, laser show i dyskoteka do białego rana! Jennifer Batten Chad Wackerman Stu Hamm koncert gitarzystki Michaela Jacksona wystąpi również legendarny amerykański basista rockowy oraz perkusista koncerty zespołów: 4 Szmery oraz Evening Standard + Jerzy Styczyński (Dżem) Zamów bilet. Liczba miejsc ograniczona! T: 12 423 49 23 E: szkolenia@fmdental.pl www.fmdental.pl Nie prowadzimy sprzedazy biletów w dniu koncertu. Koncert odbedzie sie w Klubie Muzycznym Forty Kleparz, ul. Kamienna 2, Kraków Świętujemy 20-lecie FM Dental. Przyjdź na koncert, jakiego branża stomatologiczna jeszcze nie widziała. Kraków, 20 marca 2015 W programie: Koncert jubileuszowy Patronat medialny: nowości targowe T: 124234923 E: szkolenia@fmdental.pl

przegląd stron