Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

11KRAKDENT® Kraków 2015 11.10-11.55 Strategia leczenia bólu mięśnio- wego w układzie ruchowym narządu żucia. Migran X – możliwości i ograniczenia dr n. med. Marcin Krywult, Equadent Cena: 30 zł, zgłoszenia i informacje: 63 244 55 77 12.00-12.40 Bioaktywne materiały w stomato- logii – mit czy rzeczywistość? Poradnik lekarza praktyka dr n. med. Marta Maciak, Equadent 12.40-13.00 U-veneers – nowy, rewolucyjny, pro- sty sposób na licówki kompozytowe w każdym gabinecie – porady praktyczne dr n. med. Marta Maciak, Equadent 13.10-14.00 Kliniczne procedury postępowania w pierwotnym oraz wtórnym leczeniu endodon- tycznym – odbudowa zębów przed leczeniem endo, izolacja pola zabiegowego, irygacja kana- łów korzeniowych oraz wkładki lecznicze dr n. med. Krzysztof Gończowski, specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji, Cer- kamed 14.10-15.00 Podstawy fotografii stomatologicznej mgr Marcin Bójko, Digital Foto Video 15.10-17.00 Profesjonalna recepcja i odzyskiwanie uśpionych kartotek – genialne rozwiązania gigan- tycznych problemów, czyli jak przejść od „mam dużo kartotek” do „mam aktywnych pacjentów”? Profesjonalne zbieranie danych, efektywne prze- kazywanie informacji pacjentom, zapisywanie na bezpłatne wizyty, programy profilaktyczne – ko- munikacja przez mail, telefon i osobiste zaanga- żowanie w gabinecie. Zyski operacyjne dzięki re- cepcji z przyszłości usług medycznych dr n. ekon. Magdalena Szumska, MEDICAL MAESTRO i SIC! Szumska.pl Cena: 120 zł+VAT (z książką „Profesjonalna re- cepcja w usługach medycznych”), 105 zł + VAT (z książką „Profesjonalna recepcja w usługach medycznych”) dla uczestników Kon- ferencji DENTAL MEDICAL MAESTRO - 15% zniżka dla 2 lub więcej osób z jednego ośrodka - 5% zniżka dla prenumeratorów Medical Ma- estro Magazine UWAGA: zapisy na www.medicalmaestro.pl, tel. 618 112 444, 601 57 00 75 Sala warsztatowa S4, EXPO KRAKÓW 10.10-12.00 Chrapanie wyleczysz u dentysty dr n. med. specjalista otolaryngolog Wojciech Kukwa, a.b.c. medic Cena: 300 zł, informacje i zapisy: Dominika Huk, tel. 605 543 803 12.10-13.00 Praktyczne wykonanie szyny stabi- lizującej w gabinecie bez udziału laboratorium – warsztat lek. stom. Michał Paulo, Megadenta 13.10-14.00 Kalki okluzyjne w codziennej prakty- ce – warsztat lek. stom. Michał Paulo, Megadenta 14.10-16.00 IPS e.max – Multi Rozwiązanie! Peł- na estetyka – to naprawdę możliwe tech. dent. Piotr Górski, Ivoclar-Vivadent Sala warsztatowa S6, EXPO KRAKÓW 10.10-17.00 Poznaj prostą, bezpieczną i wydajną technikę opracowania kanałów korzeniowych przy użyciu najnowszych narzędzi maszynowych Dentsply Maillefer Organizator: Dentsply Maillefer Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski, Dent- sply Maillefer Godziny warsztatów: - grupa I - godz. 10.10-12.10 - grupa II - godz. 12.40-14.40 - grupa III - godz. 15.10-17.10 Grupy są 15-osobowe. Wstępgwarantowanytylkodlaosób,któredoko- nały wcześniejszej rejestracji w biurze Dentsply. Zapisy: Dentsply, tel. 22 500 28 34 lub e-mail: biuro@dentsply.pl szkolenia i wykłady Twój najlepszy wybór Stomatolodzy w ponad 75 krajach na świecie wybrali unity A-dec. Produkujemy sprzęt stomatologiczny od ponad 50 lat. Innowacyjny. Prosty w obsłudze. Niezawodny. Pracując na unicie A-dec możecie Państwo codziennie liczyć na jego niezmiennie wysoką jakość działania. Ale to nie wszystko. W A-DEC tworzymy także relacje. Nasz kontakt i wsparcie nie kończy się z chwilą sprzedaży i instalacji. To nas wyróżnia. Dlatego właśnie stomatolodzy, uczelnie stomatologiczne i kliniki na całym świecie wybierają markę A-dec. Teraz 5 lat gwarancji. Dowiedz się wiecej na www.a-dec.com Amadar www.amadar.pl +48 22 826 43 81 Optident www.optident.pl +48 71 781 84 62 AD n Mało kto wie, że Andy Warhol ma polskie korzenie: jego babka była Polką. Sam Warhol pochodzi ze Słowacji i zanim osiągnął sukces, nazywał się Andrzej Varchola. Wartość jego dzieł wzrasta szybciej niż obrazów Pabla Picassa. Od 19 do 21 marca w EXPO Kraków podczas Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT® będzie można obejrzeć jego „Św. Apolonię” – patronkę stomatologów. Oryginalny print o rozmiarze 85 x 67 cm obrazu twórcy pop-artu będzie można oglądać w trakcie 23. edycji Targów KRAKDENT® . Św. Apolonia wy- stępuje na różnych tłach. Do Krakowa przyjadą dzieła, na których wizerunek świętej występuje na żółtym i czerwonym podlewie. Podczas mię- dzynarodowych aukcji wartość dzieła osiągała nawet 80 tys. euro. Andy Warhol w EXPO Kraków 632445577 618112444, 601570075 Dominika Huk, tel. 605543803 Zapisy: Dentsply, tel. 225002834 +48228264381 +48717818462

przegląd stron