Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Krakdent Krakow 2015

10 KRAKDENT® Kraków 2015 15.00-16.00 Elastyczne elementy retencyjne – optymalne rozwiązanie dla poprawy funkcji i es- tetyki uzupełnień ruchomych dr n. med. Piotr Okoński, Katedra Protetyki Sto- matologicznej WUM 16.00-16.45 Współczesne możliwości technolo- gii dentystycznej stosowane w protezach rucho- mych – system Rhein’83 lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, Kierownik Merytoryczny Centrum Edukacyjnego Holtrade 16.45-17.00 Przerwa 17.00-18.00 POKAZ PRAKTYCZNY – podstawy okluzji w praktyce klinicznej i laboratoryjnej. Łuk twarzowy i artykulator gwarancją dobrej współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem. Dla lekarzy dentystów i techników dentystycz- nych: pokaz zastosowania łuku twarzowego i artykulatora – system Bio-Art. dr n. med. Piotr Okoński, Katedra Protetyki Sto- matologicznej WUM, lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, Kierownik Merytoryczny Centrum Edukacyjnego Holtrade 18.00-18.30 Rozdanie dyplomów i zakończenie konferencji Szczegółowe informacje i zapisy: tel. kom. 664 937 256 Za udział w konferencji przysługują punkty edu- kacyjne Sala warsztatowa S2, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Prosta droga do najwyższej estetyki – uzupełnienia ceramiczne – wymagania klinicz- ne, realia laboratoryjne tech. dent. Tomasz Dąbrowski, Hol-Dental De- pot/Shofu Dental GmbH 11.10-12.00 Minimalnie inwazyjna stomatologia estetyczna – bioaktywne materiały do rekon- strukcji bezpośrednich, techniki pracy dr Kosmas Tolidis DDs, MSc, PhD, Paediatric Dentist Associate Profesor Dep. Operative Den- tistry, Shofu Dental GmbH 12.10-15.00Warsztatypraktycznezanalizatorem Koisa i artykulatorem firmy Panadent. Jak spra- wić, aby okluzja była przewidywalna i trwała. Warsztaty z zastosowaniem analizatora zębowo- -twarzowego wg Koisa oraz systemu Panadent lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Hager Polo- nia Cena: 400 zł, zapisy: Aleksandra Dudzińska, Ha- ger Polonia, tel.: (71) 368 71 66, 15.10-18.00 Egzamin testowy I edycji Curriculum Higienistki i Asystentki Stomatologicznej PSI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne Sala warsztatowa S4, EXPO KRAKÓW 11.10-13.00 Cementowanie tradycyjne czy adhe- zyjne – jak dokonać wyboru? Marcio Vivan Cardoso, DDS, MSc, PhD, Specialist in Restorative Dentistry, Product Ma- nager GC EUROPE N.V. 13.10-17.00 Warsztaty: funkcjonalnie i szybko – wypełnienia w zębach bocznych. Warsztat prak- tyczny dr n. med. Michał Ganowicz, 3M ESPE Godziny warsztatów: 13.10-14.45, 15.10-16.45 Sala warsztatowa S6, EXPO KRAKÓW 10.10-17.00 Poznaj prostą, bezpieczną i wydajną technikę opracowania kanałów korzeniowych przy użyciu najnowszych narzędzi maszynowych Dentsply Maillefer Organizator: Dentsply Maillefer Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski, Dent- sply Maillefer Godziny warsztatów: - grupa I - godz. 10.10-12.10 - grupa II - godz. 12.40-14.40 - grupa III - godz. 15.10-17.10 Grupy 15-osobowe. Wstępgwarantowanytylkodlaosób,któredoko- nały wcześniejszej rejestracji w biurze Dentsply. Zapisy: Dentsply, tel. 22 500 28 34 lub e-mail: biuro@dentsply.pl 21. marca 2015 – sobota Sala Budapeszt C, EXPO KRAKÓW godz. 10.10-14.00 Finanse w praktyce stomato- logicznej Organizator: OBODA Training & Consulting Group Cena: 200 zł (w cenie bilet wstępu na targi) Program: 10.10-11.30 Ekonomiczne aspekty gabinetu sto- matologicznego Tomasz Zarzyka Ekspert w dziedzinie ekonomii 12.00-14.00 Jak zwiększyć dochód gabinetu sto- matologicznego? Mariusz Oboda Wykładowca, bazując na case study praktyk w całym kraju, zaprezentuje najbardziej efek- tywne sposoby trwałego zwiększenia dochodu gabinetu stomatologicznego. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 662 082 800 Sala Budapeszt C, EXPO KRAKÓW godz. 14.10-17.00 Nowoczesna profilaktyka w gabinecie stomatologicznym Profilaktyka jako nowa odpłatna usługa Organizator: Curaprox Cena: 100 zł Program: Część wykładowa lek. stom. Teresa Fehrenbach 1. Organizacjaprofilaktykiwgabineciestomato- logicznym 2. Komunikacjazpacjentem–motywacjadodo- brej higieny domowej 3. Profesjonalne oczyszczanie zębów – uwagi krytyczne 4. Zastosowanie najnowszych technik i prak- tyczne użycie produktów do prawidłowej hi- gieny jamy ustnej 5. Instrukcja i dobór niezbędnych środków do higieny mechanicznej 6. Praktyczny trening z pacjentem 7. Znaczenie wizyt kontrolnych – RECALL Wykład poparty jest prezentacją multimedialną. Część praktyczna dypl. hig. Mira Baran Pokaz prawidłowych technik czyszczenia odbę- dzie się pod nadzorem mikrokamery i wyświetla- ny będzie na ekranie. Zgłoszenie i dodatkowe informacje: CURADEN POLSKA, Paulina Stącel-Wilczyńska, tel. 601 225 504 Każdy uczestnik otrzyma serię produktów do higieny jamy ustnej CURAPROX. Sala Lwów A, EXPO KRAKÓW 10.10-11.00 Estetyka pod kontrolą dr med. dent. Zbigniew Piankowski, Art Oral Art Oral Photography Adrian Jebara, Art Oral AD AD WWW.CEIA.PL Chirurgia plastyczna przyzębia. Pokrywanie recesji korzeniowych. Korekta tkanek miękkich w leczeniu implantologicznym. Tkanki przyzębia, a materiały protetyczne. Jeden z wykładowców DR STEFAN FLICKL Patronat naukowy: DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI Wśród zagadnień m.in.: szkolenia i wykłady tel. kom. 664937256 ger Polonia, tel.: (71) 3687166, Zapisy: Dentsply, tel. 225002834 telefonu: 662082800 tel. 601225504

przegląd stron