Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Polish Edition

5Dental Tribune Polish Edition szczególnym uwzględnieniem braku konieczności umawiania pacjenta na kolejną wizytę do wy- cisku z indywidualną łyżką. Twój pacjent Wspomniane opinie tylko w  kilku słowach opisują zalety tego system, który ma już wielu zwolenników. Z  punktu widze- nia pacjenta istotny jest fakt, że produkt pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze, oferuje najwyż- szą jakość wycisków, nie ma wad i daje wiele wystarczających po- wodów, aby bez żalu zrezygno- wać z  dotychczas stosowanych rozwiązań. DT Opinie Biologiczne & Zachowawcze FKG Dentaire SA www.fkg.ch AD Ryc. 10: Wycisk gotowy do wykonania modelu w pracowni protetycznej. Ryc. 11: Współczesny standard: dostosowane łączniki cera- miczne, aby uniknąć cementowania. Ryc. 12: Dentysta i pacjent są w pełni zadowoleni z efektu. Hager & Werken GmbH & Co. KG Ackerstraße 1, 47269 Duisburg Tel.: +49 (203) 99269-0 Fax: +49 (203) 299283 E-mail: info@hagerwerken.de www.hagerwerken.de Kontakt Ryc. 10 Ryc. 11 Ryc. 12 różnych materiałów wyciskowych do zastosowań implantologicz- nych. Ich wynik potwierdza, że Miratray Implants jest bardzo dobry, dość innowacyjny i godny polecenia: • 95% użytkowników ocenia sto- sowanie Miratray Implant jako bardzo proste, łatwe w użyciu i bardzo praktyczne, • 90% użytkowników stwierdzi- ło, że jakość wykonanych przy Miratray Implants wycisków nie różni się od pobieranych przy pomocy zindywidualizo- wanych łyżek, • 95% oceniających zamierza nadal używać łyżki i  będzie aktywnie polecało je do swoim kolegom. Oceniający pochwalili Mi- ratray Implant ze względu na ła- twe stosowane, korzystną cenę i  natychmiastową dostępność ze O wydawcy Wydawca: DTI Media Abrahama 18 lok. 168 03-982 Warszawa na licencji Dental Tribune International GmbH www.dental-tribune.com Zespół redakcyjny: Redaktor naczelna: Marzena Bojarczuk m.bojarczuk@dental-tribune.com Tel.: 607 811 250 Marketing i reklama: Grzegorz Rosiak, g.rosiak@dental-tribune.com Tel.: 606 202 508 Informacje w sprawie prenumeraty: m.spytek@dental-tribune.com Tel.: 600 019 616 Nakład: 10.000 egz. Licensing by Dental Tribune International Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com +49 341 48 474 107 Clinical Editor Magda Wojtkiewicz Online Editors Yvonne Bachmann Claudia Duschek Copy Editors Sabrina Raaff Hans Motschmann Publisher/President/CEO Torsten Oemus Chief Financial Officer Dan Wunderlich Business Development Manager Claudia Salwiczek Event Manager Lars Hoffman Marketing Services Nadine Dehmel Sales Services Nicole Andrä Event Services Esther Wodarski Media Sales Managers Matthias Diessner (Key Accounts) Melissa Brown (International) Peter Witteczek (Asia Pacific) Maria Kaiser (North America) Weridiana Mageswki (Latin America) Hélène Carpentier (Europe) Accounting Karen Hamatschek Anja Maywald Manuela Hunger Executive Producer Gernot Meyer Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 48 474 302 Fax: +49 341 48 474 173 www.dental-tribune.com info@dental-tribune.com Regional Offices Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 105–111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 ‫׀‬ Fax: +852 3113 6199 The Americas Tribune America, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 ‫׀‬ Fax: +1 212 244 7185 International Editorial Board Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics Dr Karl Behr, Germany – Endodontics Dr George Freedman, Canada – Esthetics Dr Howard Glazer, USA – Cariology Prof. Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry, Dr Edward L ynch, Ireland– Restorative Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology Prof. Dr Georg Meyer, Germany – Restorative Prof. Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function, Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology © 2014, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót pro- duktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu- tyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami). Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz in- formacje od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane przez producentów. Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są stanowiskiem re- dakcji Dental Tribune. Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by ad- vertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tribune International. DENTALTRIBUNE The World’s Dental Newspaper Tel.: 607811250 Tel.: 606202508 Tel.: 600019616 +4934148474107 Tel.: +4934148474302 Fax: +4934148474173 Tel.: +85231136177 ‫׀‬ Fax: +85231136199 Tel.: +12122447181 ‫׀‬ Fax: +12122447185

przegląd stron