Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

7 Nejvyšší kvalita vyráběná v Německu Bezvodý skloionomerní cement ● výplně kavit I., III. a V. třídy ● bez překyselení ● samovolná přilnavost k dentinu a sklovině ● vysoce biokompatibilní Skloionomerní cement pro upevňování ● vynikající přilnavost k dentinu a sklovině ● nízká kyselost ● bez nárůstu teploty během tuhnutí ● k dostání také v bezvodé verzi Medicem aqua Seznamte se s naším zástupcem JANDA-DENTAL a.s. www.janda-dental.cz tel.: (+420) 415 653 201 na výstavě PRAGODENT 2013, Praha PROMEDICA Dental Material GmbH Telefon: +49 43 21/5 41 73 • fax +49 43 21/5 19 08 • eMail: info@promedica.de • Internet: www.promedica.de Setkejt e se s naším zá stupcem high quality glass ionomer cements first class composites innovative compomers modern bonding systems materials for long-term prophylaxis temporary solutions bleaching products … All our products convince by excellent physical properties perfect aesthetical results PROMEDICA Dental Material GmbH phone: +49 43 21/5 41 73 · fax +49 43 21/5 19 08 · eMail: info@promedica.de · Internet: www.promedica.de Silver-reinforced glass ionomer cement fast and easy direct application workability similar to amalgam perfect marginal seal tooth-like thermal expansion Temporary crown & bridge material less than 5 min. processing time strong functional load perfect long-term aesthetics excellent biocompatibility Meet our representative JANDA-Dental s.r.o www.janda-dental.cz phone: (+420) 415 653 201 at PRAGODENT 2012, Prague Silver-reinforced glass ionomer cement water-mixable: no hyperacidity excellent compressive and tensile strength continuous fluoride release PRAGODENT 10.–12.10.'13 Meet our representat iveat ● Vysoce kvalitní skloionomerní cementy ● Prvotřídní kompozita ● Inovativní kompomery ● Moderní vazebné systémy ● Materiály pro dlouhodobou profylaxi ● Provizorní řešení ● Produkty na bělení… Všechny naše produkty přesvědčí ● Vynikajícími fyzikálními vlastnostmi ● Dokonale estetickými výsledky Skloionomerní cement pro upevňování Materiál na provizorní korunky a můstky ● Délka zpracování méně než 5 minut ● Snese silné funkční zatížení ● Dokonalá dlouhodobá estetika ● Vynikající biokompatibilita DT pokračování ze strany 10Obr. 34 Obr. 35 Obr. 36 Obr. 37 Obr. 40 Obr. 41 Obr. 38 Obr. 39 Obr. 43Obr. 42 Obr. 44 Obr. 45 Kontakt Dr Irfan Ahmad The Ridgeway Dental Surgery 173 The Ridgeway, North Harrow Middlesex, HA2 7DF UK iahmadbds@aol.com www.irfanahmadtrds.co.uk DT pokračování ze strany 6 Obr. 34: Před zákrokem: defektní, diskolorované a nevhodně tvarované kompozitní dostavby hor- ních středních řezáků. – Obr. 35: Levý centrální řezák je vestibulárně inklinovaný a překrývající laterální řezák. – Obr. 36: Diagnostický wax-up k simulaci zarovnání levého středního řezáku do horního zubního oblouku. – Obr. 37: Transpa- rentní předtvar zhotovený na sádrovém modelu diagnostického wax-upu sloužící jako kompozitní mock-up, na jehož základě pacient udělí souhlas s ošet- řením a pro zhotovení razidlových akrylových rekonstrukcí. – Obr. 38: Minimálně invazivní preparace na keramické fazety ukončená jasnými hranicemi ve sklovině ve zdravém parodontu. – Obr. 39: Razidlově zhotovené dočasné akrylové fazety. – Obr. 40: Dvě keramické fazety ze silikátové keramiky pro střední řezáky. – Obr. 41: Fazety nacementované pryskyřičným cementem ukazují harmonickou integraci náhrad do okolní dentice a zdravá okolní gingiva. – Obr. 42: Po ošetření zhotovený snímek ukazující zařazení levého středního řezáku. – Obr. 43: Dentofaciální pohled po ošetření (porovnejte s obr. 33). – Obr. 44: Obličej před ošetřením. – Obr. 45: Obličej po ošetření. Všimněte si eliminace přesahu levého středního řezáku přes levý laterální řezák. INZERCE