Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech & Slovak Edition

3 Brilantní vylepšení Zvyšte svůj výkon. Využijte plynulé manévrovatelnosti a přesného vidění barev pro lepší analýzu tkání. Ve srovnání s tradičním osvětlením nabízí A-dec LED o 25% vyšší světelnost při jedné pětině spotřeby. Jestliže už vlastníte A-dec operační světlo, máte na tyto úspory nárok. Pro bližší informace o výměném programu kontaktujte svého A-dec zástupce. Pro více informací jak Vám A-dec LED operační světlo může nabídnout vyjímečný výkon a bezkonkurenční ergonomii, navštivte a-dec. com/LED © 2013 A-dec Inc. Všechny práva vyhrazena. Dent Unit Obvodní 23 503 32 Hradec Králové +420 495 454 394 Email: info@dentunit.cz Web:www.dentunit.cz DentAll Záhradná 30 080 01 Prešov Tel.: +421 051 758 2006 E-mail: dentall@dentall.sk Web: www.dentall.sk KK Dent s.r.o. Solivarska 28, 080 05 Presov. Tel.: +421 051 772 3449 E-mail: kkdent@nextra.sk Web:www.kkdent.sk Everydent s.r.o. Strašnická 382/43 102 00 Praha 10 Tel.: +420 274 775 175 info@everydent.cz www.everydent.cz Ing. Milan Kupka +420 725 763 878 Ing, Petr Hach +420 725 763 848 Zvyšte svůj výkon. Využijte plynulé manévrovatelnosti a přesného vidění barev pro lepší analýzu tkání. Ve srovnání s tradičním osvětlením nabízí A-dec LED o 25 % vyšší světelnost při jedné pětině spotřeby. Jestliže už vlastníte A-dec operační světlo, máte na tyto úspory nárok. Pro bližší informace o výměnném programu kontaktujte svého A-dec zástupce. Pro více informací, jak Vám A-dec LED operační světlo může nabídnout vyjímečný výkon a bezkonkurenční ergonomii, navštivte a-dec.com/LED Dent Unit Obvodní 23 503 32 Hradec Králové Tel.: +420 495 454 394 E-mail: info@dentunit.cz Web: www.dentunit.cz DentAll Záhradná 30 080 01 Prešov Tel.: +421 517 582 006 E-mail: dentall@dentall.sk Web: www.dentall.sk KK Dent Solivarská 28 080 01 Prešov Tel.: +421 517 723 449 E-mail: kkdent@nextra.sk Web: www.kkdent.sk Everydent s.r.o. Strašnická 382/43 102 00 Praha 10 Tel.: +420 274 775 175 E-mail: info@everydent.cz Web: www.everydent.cz Brilantní vylepšení Zvyšte svůj výkon. Využijte plynulé manévrovatelnosti a přesného vidění barev pro lepší analýzu tkání. Ve srovnání s tradičním osvětlením nabízí A-dec LED o 25% vyšší světelnost při jedné pětině spotřeby. Jestliže už vlastníte A-dec operační světlo, máte na tyto úspory nárok. Pro bližší informace o výměném programu kontaktujte svého A-dec zástupce. Pro více informací jak Vám A-dec LED operační světlo může nabídnout vyjímečný výkon a bezkonkurenční ergonomii, navštivte a-dec. com/LED © 2013 A-dec Inc. Všechny práva vyhrazena. Dent Unit Obvodní 23 503 32 Hradec Králové +420 495 454 394 Email: info@dentunit.cz Web:www.dentunit.cz DentAll Záhradná 30 080 01 Prešov Tel.: +421 051 758 2006 E-mail: dentall@dentall.sk Web: www.dentall.sk KK Dent s.r.o. Solivarska 28, 080 05 Presov. Tel.: +421 051 772 3449 E-mail: kkdent@nextra.sk Web:www.kkdent.sk Everydent s.r.o. Strašnická 382/43 102 00 Praha 10 Tel.: +420 274 775 175 info@everydent.cz www.everydent.cz Ing. Milan Kupka +420 725 763 878 Ing, Petr Hach +420 725 763 848 Brilantní Jako nejpromyšlenější stomatologické operační světlo na světě, kombinuje nové A-dec LED světlo mimořádný světelný výkon, vysoký index podání barev pro přesnou analýzu tkání a inovativní režim zabraňující předčasnému vytvrzení fotokompozit při plném osvětlení. Představujeme A-dec LED operační světlo, excelentní zdroj osvětlení pro všechno co děláte. Pro bližší informace o kvalitním LED osvětlení ve stomatologické ordinaci kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného A-dec zástupce. Nebo navštivte A-dec.com/LED Dent Unit Obvodní 23 503 32 Hradec Králové +420 495 454 394 Email: info@dentunit.cz Web:www.dentunit.cz DentAll Záhradná 30 080 01 Prešov Tel.: +421 051 758 2006 E-mail: dentall@dentall.sk Web: www.dentall.sk KK Dent Duchovičovo nám. 1 080 01 Prešov Tel.: +421 051 772 3449 E-mail: kkdent@nextra.sk Web:www.kkdent.sk Everydent s.r.o. Strašnická 382/43 102 00 Praha 10 Tel.: +420 224 322 468 info@everydent.cz www.everydent.cz Ing. Milan Kupka +420 725 763 878 Ing, Petr Hach +420 725 763 848 dostavíte do plné velikosti a pak se přesunete přímo k ortodontickému registrátu. Okluze by měla být pone- chána „vysoká“ a dokončena pomocí ortodontického aparátku. Dalším hendikepem, který, zdá se, paralyzuje některé zubní lékaře, je změna vertikálního rozměru (VDO). Pokud pacient netrpí svalovými pro- blémy a bolestmi hlavy, nemusí je být nutné posunovat pomocí dlah a zkoušet tak provést změnu skusu. Může být dostatečné i bez artikulá- toru se jednoduše podívat, jaký by měla efekt rekonstrukce skloviny a uvážit, jak by výsledek ovlivnila ortodontická léčba. Mírně hluboký překus a mírně omezený pohyb dolní čelisti se zdá být podle většiny od- borných škol žádoucí. Kosmetické vzdělání se skutečně do- stává do hry až v případě narušené incize, proporcí zubů nebo plnějších oblouků. Tvar oblouku po ortodon- tické léčbě je obvykle velmi přízni- vý a napodobuje techniku vrstvení keramiky na labiální plošky špičáků. Termín pro toto se mi vytratil z pa- měti, protože mám sklon vyhýbat se kurzům, které prosazují použití kera- miky. Když jsem se zúčastnil UCLA Aesthetic Continuum, Dr. Jimmy Eubank chvíli hovořil o případu do- spívající pacientky, která měla zuby zdeformované objemnými fazeta- mi. Byl nucen ošetření jejích zubů upravit, ale pacientka byla kompro- mitována po zbytek života. Jako sto- matologové jsme vystaveni mnoha prodejním prezentacím převlečeným za kurzy a jen zřídka se dozvíme pravdu. Pravda je taková, že sto- matologie není jednoduchá a absol- vování jednoho víkendového kurzu nestačí. Žádný guru vám neřekne vše, co potřebujete vědět. Na nedávném kurzu na téma este- tiky frontálních zubů vedeném Dr. Geraldem Chichem v Seattle Study Club, jsem byl donucen na plasto- vých zubech udělat preparaci pro ně- kolik fazet. Zápach pálícího se plastu mi připomněl dentální školu, což mi dodalo smíšené pocity. Vzal jsem za své myšlenky týkající se doplňko- vých kosmetických postupů a pou- žití minimální redukce, pokud se již rozhodnu použít keramiku. Připev- ňování na sklovinu, místo na dentin, se přece jen zdá být lepším plánem. (Dal jsem také Dr. Chichemu něko- lik fotografií zkaženého moláru Joh- na Lennona a on se podělil se mnou o to, že měl originální fotografii to- DT pokračování ze strany 2 Autor Dr. Michael Zuk je autorem knihy Confessions of a Former Cosmetic Dentist (Zpověď bývalého kosme- tického stomatologa). Jako konzul- tant několika marketingových pro- gramů, včetně HighSpeed Braces. org a KillerToothache.com, si tento stomatolog vytváří unikátní pro- story pro alternativy modelu práce založené na fazetách. Lze jej kon- taktovat na drz@bowerdental.com. používání keramických fazet a na- hradit je některým ze způsobů ošet- ření zmiňovaných v tomto článku, najdete nakonec cestu zpět k použití keramiky s lepší empatií k potřebám pacientů. Veřejnost je stále vzděla- nější a trh se posouvá směrem k zub- ním lékařům, kteří jsou připraveni slučovat své vzdělání. Jak by řekl můj britský kolega Dr. Martin Kelleher, který přednáší na téma „nemoc zvaná fazetování“, než hoto „Brouka“, která se ztratila při hurikánu Katrina – doufám, že brzy najde kopii!) „… trh se posouvá směrem k zub- ním lékařům, kteří jsou připraveni slučovat své vzdělání.“ Jako jeden z prvních stomatologů, který kombinuje koncepce STO s pokrokovým plánováním ošetření opotřebeného chrupu, mohu upřímně říci, že pokud můžete odložit stranou uděláte něco nevratného, vyzkoušej- te si to nejdřív na své dceři. Rád bych dodal, že svým pacientům dlužíte učit se z toho nejlepšího v této profesi, a mezioborové další vzdělá- vání může být nejlepší investicí, ja- kou můžete ve své stomatologické praxi udělat. DT INZERCE