Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

КЛУБ ПО ИМПЛАНТОЛОГИЯ Ви кани на дискусионен панел с д-р Франческо Минтроне лечебно планиране при лечение с иМпланти на 1 декември (събота) 2012 г. от 10:00 ч., в Конферентната зала на хотел „Шератон“ – София 9:00–10:00 ч. – Регистрация 10:00–11:30 ч. – „Как да организираме естетически план за лечение“ – лекция 11:30–12:00 ч. – Кафе пауза 12:00–13:30 ч. – „Разрешение на случаи с напреднала атро- фия“ – лекция; лектор: д-р Франческо Минтроне 13:30–14:30 ч. – Обяд 14:30–17:00 ч. – Дискусии на различни клинични случаи с д-р Фр. Минтроне; модератор: д-р Кирил Динов регистрация за участие в срещата: – Online регистрация на e-mail: office@clubimplantologia.bg – На телефон: 02/ 963 07 37 и 0895 580 139 такси за участие: За членовете на Клуба по имплантология: 140 лв. За нечленове: 190 лв. до 31.10.2012 г. 220 лв. след 31.10.2012 г. 260 лв. – такса на място начини на плащане: По банков път: IBAN: BG45RZBB91551001449960, Райфайзенбанк ЕАД В полза на: Сдружение “Клуб по имплантология” д-р Франческо Минтроне започва дейност- та си като зъботехник. Специализира в об- ластта на фиксираното протезиране и по- специално като керамист. Завършва стома- тология в Университета в Модена, Италия, където специализира протетична стомато- логия и хирургия. Води лекции по цял свят на различни теми: „Имедиатно заместване на зъб“, „Естетичен подход при възстановя- ване на горна челюст“, „Естетична революция“, „Последна стъп- ка в имплантологията“ и др. Носител на най-голямата награда в имплантологията на gIDE/UCLA 2010 и в естетичната стома- тология на gIDE/UCLA 2011. Победител е в конкурса за най-до- бро протетично видео по време на симпозиума на Nobel Biocare 2010 г. Член е на Европейската академия по естетична стома- тология. Преподавател в gIDE/UCLA. Работи като стоматолог със собствена дентална практика в областта на естетиката и протетиката. ПРЕДСТОяЩО Календар бълГАрия 8 ноеМври Употреба на Stick Tech – гласфибровлакна в ден­ талната практика 2-ра сесия Къде: гр. Пловдив, гр. София Лектор: д-р Елена Йончева Организатор: „вилем“ ООД Тел.: 02 865 70 31, 0886 879 392 9–10 ноеМври 70 години висше образова­ ние по дентална медици­ на в България Къде: гр. София, х-л „Прин- цес“ Организатор: Факултет по дентална медицина–София Тел.: 0895 631 537 www.dentistry5.com 15–16 ноеМври Представяне на продук­ тите на Cosmedent в Бъл­ гария Къде: гр. София, „Рейнбоу Плаза“ Организатор: „AXIS Бълга- рия“ Тел.: 0899/970 922, Джулия Димитрова 17–18 ноеМври Работа с кофердам, обра­ ботка с GT­X, Wave­one Къде: велико Търново, хотел „Болярски“ Ръководители на курсовете: д-р Силвия Димитрова, д-р Мариета Дочева Организатор: „Патриция“ Тел.: 02/9319921, 0887 408331 www.patricia.bg 23–24 ноеМври Пълен теоретично­прак­ тически курс в 4 нива „Ендодонтско лечение“ 3-то и 4-то ниво – 23–24.11. Лектори: д-р Анатоли Ата- насов и д-р Милен Димитров Къде: гр. София, х-л „Леген- ди“, бул. „Черни връх“ 54–56 Организатор: MB Consult Тел.: 02 958 1617, 0885 0398 23 www.mbcourses.eu 24–25 ноеМври Работа с кофердам, обра­ ботка с GT­X, Wave­one Къде: Русе, хотел „Рига“ Ръководители на курсовете: д-р Силвия Димитрова, д-р Мариета Дочева Организатор: „Патриция“ Тел.: 02/9319921, 0887 408331 www.patricia.bg 30 ноеМври Теоретично­практически курс „Принципи, техники и методи на работа с ко­ фердам“ Лектор: д-р ян Бергманс Къде: гр. София, Интер Екс- по Център Организатор: MB Consult Тел.: 02/958 16 17, 958 10 48, 0885 043 767 www.mbconsult2000.com 30 ноеМври Ендоолимпиада The Best Rooter Къде: Интер Експо Център Организатори: MB Consult и „Патриция“ ООД Тел. 02/958 16 17, 0885/043 767 – Десислава Бабанска Тел. 02/931 99 21, 0889 726 705 – Дентално депо „Пат- риция“ www.patricia.bg, www.mbconsult2000.com 1 декеМври Natural Born Fillers – ро­ дени да възстановяват Bio – Emulation – вкусът на бъдещето. Един ден с д­р Стефан Брое Лектор: д-р Стефан Брое, Белгия Къде: гр. София, Интер Екс- по Център, зала „витоша“ Организатор: MB Consult Тел.: 02/958 16 17, 958 10 48, 0885 043 767 www.mbconsult2000.com 1 декеМври Дискусионен панел с д­р Франческо Минтроне „Ле­ чебно планиране при ле­ чение с импланти“ Къде: гр. София, хотел „Ше- ратон“ Организатор: Клуб по им- плантология Тел.: 02/963 0737, 0895 580 139 office@clubimplantologia.bg 8 декеМври Зимен семинар на Бъл­ гарското общество по пародонтология и орална имплантология (БОПОИ) Къде: гр. Луковит, хотел „Дипломат Плаза“ Организатор: БОПОИ Тел.: 0888/ 062 077 по светА 14–17 ноеМври MosExpoDental 2012 – Moscow International Dental Exhibition Къде: Русия, гр. Москва, Gostiny Dvor info@mosexpodental.com www.mosexpodental.com 15–17 ноеМври Swedental 2012 Къде: Швеция, гр. Гьотеборг www.swedental.org 26 ноеМври–1 декеМври ITI Education Week Къде: Англия, гр. Лондон education@iticenter.ch www.iti.org 27 ноеМври–1 декеМври ADF 2012 – Conference and Trade Exhibition Къде: Франция, гр. Париж, Palais des Congres de Paris adf@adf.asso.fr www.adf.asso.fr 23–28 ноеМври Greater New York Dental Meeting Къде: САЩ, Ню Йорк www.gnydm.com 29 ноеМври–1 декеМври Implant Expo – International Trade Fair for Dental Implantology Къде: Швейцария, гр. Берн expo@youvvivo.com www.implantexpo.com 5–8 декеМври Medipharm Expo Vietnam 2012 – The 19th International Medical Hospital and Pharmaceutical Exhibition – Vietnal Dental 2012 Къде: виетнам, гр. ханой, Hanoi International Center for Exhibition (ICE) minhchanvinexad@gmail.com www.medipharmexpo.com 7–8 декеМври ITI Congress Middle East Къде: Абу Даби events@iticenter.ch www.iti.org 7-9 МАрт 2013 Г. Academy of Оsseointegration – 28th Annual meeting Къде: Флорида, гр. Тампа, Tampa Convention Center www.osseo.org 11–13 Април Scandefa 2013 Къде: Дания, гр. Копенхаген, Bella Center www.bellacenter.dk 28 –31 АвГуст 2013 Г. FDI Annual World Dental Congress 2013 Къде: Турция, гр. Истанбул www.fdi2013istanbul.org 16–19 септеМври 2013 Г. Dental Expo 2013 Къде: Русия, гр. Москва, Crocus Expo www.dental-expo.com Зимен семинар на Българското общество по пародонтология и орална имплантология 8 декември 2012 г. (събота), гр. Луковит, хотел „Дипломат Плаза“ Програма: 1. Лекции: – „Фиксирани протезни конструкции с им- плантна система Ankylos“ Лектор: доц. Божидар Йорданов – „Естетика във фронта с керамични въз- становявания“ Лектор: д-р Павел Панов – „Протетично имплантологично лечение при силно редуцирано съзъбие“ Лектор: доц. Методи Абаджиев 2. Обсъждане на: Клинични случаи, представени от участни- ците. План за дейността на БОПОИ за 2013 г. 3. Официална вечеря. Цени: Единична стая – 75 лв. Двойна стая – 105 лв. Двойна луксозна стая – 120 лв. Участниците сами правят резервация и превеждат сумите по банков път на сметката на хотела. Краен срок за резервации и плащане: 7 ноември 2012 г. Разплащателна сметка в лева Банкова сметка: ОББ – клон Луковит Сметка в лева – BG30UBBS8002103701372 Телефон за хотелски резервации: +359 885 20 52 52 +359 697 55 86 При нужда от допълнителна информация: тел. 0888/062 077 19