Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

6 ORTODONTIJA © 2011, Dental Tribune International GmbH Uredniški material, preveden in tiskan v izdaji časopisa Dental Tribune Interna- tional, je avtorsko zaščiten pod podjetjem Dental Tribune International GmbH. Vse pravice so zadržane. Objavljeno z dovoljenjem podjetja Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany. Reprodukcija na katerikoli način, v katerikoli jezik, v celoti ali delno, je brez predhodnega dovoljenja podjetja Dental Tribune International GmbH strogo prepovedana. Dental Tribune je zaščitni znak podjetja Dental Tribune International GmbH. Dental Tribune si prizadeva natančno predstavljati klinične informacije in no- vice proizvajalcev. V zvezi s tem Dental Tribune ne prevzema nobene izhajajo- če odgovornosti resničnosti navedb ali nastalih tipkarskih napak. Založnik prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov. V člankih izražena mnenja so lastna mnenja avtorjev in ne predstavljajo mnenja Dental Tribune International. Daniel Zimmermann dr. Nasser Barghi, dr. Karl Behr, dr. George Freedman dr. Howard Glazer prof.dr. I.Krejci dr. Edward Lynch dr. Ziv Mazor prof.dr. Georg Meyer prof.dr. Rudolph Slavicek dr. Marius Steignamm www.dental-tribune.com info@dental-tribune.com Bisernica Medicina d.o.o., Gmajnice 15, 1000 Ljubljana mat.št.: 3368122, dav.št. SI52917622 Ronald Pintar, direktor Boštjan I. Košak Zoran Grom telefon: 031 378 022, e-pošta: DT@bisernica-medicina.si Boštjan I. Košak (041 740 864), Zoran Grom (031 378 022) prodaja@LepZob.si SiLink, Maja Gluvič dr.dent.med. Simon Šimenc s.p., www.simonsimenc.si TISK Žnidarič, d.o.o., Kranj 2500 izvodov, (februar 2012) Glavni urednik skupine: Uredniški svet: ZDA Nemčija Kanada ZDA Švica Irska Izrael Nemčija Avstrija Nemčija keramika endodontija estetika kariologija konzervativa restavrativa implantologija restavrativa funkcionalnost implantologija Dental Tribune International GmbH Holbeinstr.29,04229 Leipzig, Nemčija Obiščite našo spletno stran: Lastnik licence za Slovenijo: Za založbo Bisernica Medicina: Glavni urednik: Vodja produkcije: Kontakt slovenskega uredništva: Oglasno trženje: Naročnine: Prevodi in lektoriranje: Grafično oblikovanje in prelom: Tisk: Naklada: ISSN 2232-3511 Kirurško pospešena ortodontija pri interdisciplinarnem zdravljenju implantanta Očiten je zelo resorbiran greben na endosalnem delu skupaj s ko- stno dehiscenco na zobeh 31, 42, 44. Izvedli sta se regeneracija ksenogene kosti govejega izvora (Endobone, Biomet 3i, ZDA) in absorptivne membrane (Osseo- guard, Biomet 3i, ZDA). 6 mesecev po operaciji je bil ose- ointegriran implantant (Biomet 3i, ZDA) na dvignjenem podro- čju. Očitna je regeneracija fene- stracije kosti na zobu 42, medtem ko je kontrolni zob 44 ostal ne- spremenjen. Ustrezna namestitev implantanta zahteva ortodontske premike. V času namestitve implantanta se je izvedla odstranitev kosti, da bi se pospešili ortodonski premiki in olajšala obnovitev implantanta. Regeneracija s prvo plastjo av- tolognih presadkov, zbranih med pripravo strani, pokritih s kse- nograftom in absorpcijsko mem- brano (Endobone in Osseoguard, Biomet 3i, Palm Beach Gardens, ZDA) se je istočasno izvedla ob namestitvi. Interdisciplinarno zdravljenje zahteva odlično komunikacijo in koordinacijo med kliničnimi zdravniki z različnih področij. Čeprav je to sicer sprva težko doseči, lahko interdisciplinarno sodelovanje privede do uspešne- ga zdravljenja, ki ga pacienti ce- nijo zaradi pozitivnih posledic. Ob ustrezni koordinaciji lahko delo posameznega specialista olajša delo drugih članov ekipe. Ortodonti, denimo, lahko nudijo znatno pomoč pri zdravljenju ob- zobnih tkiv in pri zobni protetiki. Pravilna uskladitev zobnega loka lahko olajša doseganje ciljev pe- riodontista in tehnika za zobno protetiko. To se naredi na primer s poravnavo zob, ustvarjanjem poti za vstavitev proteze ali s topogra- fijo zobnih alveolov oz. kristalne snovi, ki olajša operacijo obzobnih tkiv. Na ta način je delo ortodonta v veliko korist pacienta. Veliko od- raslih z neporavnanimi zobmi išče rutinsko restavrativno zobozdra- vstvo, ki predstavlja kompromis bodisi med končnim rezultatom zdravljenja ali čiščenja naravnih zob. Ortodontski aparati so postali bolj sofisticirani, manjši, manj vi- dni, med terapijo jih laže vzdržuje- mo. Poleg tega se pri odraslih pa- cientih stopnja sprejemljivosti viša prav zaradi nevidnih ali jezičnih aparatov. Sedaj lahko veliko od- raslih svoje zobe poravna ter tako izboljša svojo funkcijo žvečenja in svoj nasmeh s terapijo, ki ima nižji estetski učinek. Poleg tega so po- stali implantanti velik del zdravlje- nja odraslih, ki nimajo vseh svojih zob. Če so se sosednji zobje nagnili na endosalno površino, je lahko or- todontika koristna pri zagotavlja- nju ustreznega prostora za vstavi- tev in obnovitev implantanta. Eden glavnih problemov pri sprejemanju ortodontskega zdravljenja pri odra- slih je dolžina zdravljenja. Zaradi tega razloga lahko periodontisti in zobni kirurgi pomagajo ortodontu, saj olajšajo njegovo delo in zmanj- šajo čas zdravljenja. Endosalni implantanti se lahko uporabljajo 1 3 4 2